Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Rödfärg

  Rödfärgen är till sin typ en slamfärg vilket innebär att färgpigmentet är uppslammat i en vätska (vatten). Troligen hör denna typ av färg till våra äldsta färger, använda och utvecklade under många tusen år. 

  Det finns en stor receptvariation bland slamfärgerna med tillsatser av olika naturprodukter som ger färgen speciella egenskaper. Dessa ämnen är ofta mineralämnen som också fungerar som pigment, olika jordfärgspigment som ockror och umbror. Andra tillsatser har varierat beroende av traktens naturförutsättningar och näringsfång och fungerat som bindemedel, lösningsmedel och pigment. Exempel på detta är blod, öl, urin, tran, sälspäck, sillake, lut, tjära, linolja, hartser m.m. Traditionella tillsatser som sillake, saltlake och urin inverkar positivt på färgen genom att ytspänningen ändras och att färgen därmed tränger djupare in i träet.

  Mot slutet av 1500-talet rödfärgades trätaken på några slott och herresäten, troligen mest av estetiska skäl. Under senare delen av 1600-talet målades adelns timrade mangårdsbyggnader med rödfärgspigment utblandat i tjära som gav dem en mustig rödbrun färg. Den då lilla tillgången på pigment gjorde att det blev förknippat med välstånd i samhället att rödfärga sina hus. Under 1700-talet rödfärgades husen i städerna efterhand.

  Vid mitten av 1700-talet startades tillverkning av pigment i större skala. Nu utnyttjades söndervittrad rödmull som bildats av varpmalm som inte innehöll tillräckliga mängder råkoppar eller metaller för utvinning.

  Vid 1800-talets början var rödfärgade hus så vanliga att det inte längre förknippades med hög social ställning. Det blev alltmer en billig färg för gårdshus och uthus.

  Gammal rödmålad dörr. Foto Anders LarsenFalu Rödfärg

  Namnet Falu Rödfärg är lagligt skyddat och får endast användas på färg med pigment från Falu gruva. Varumärket garanterar att innehållet är Falu Rödfärg.

  Pigmenthalten i Falu Rödfärg är minst 18 viktprocent i handstrykningsfärg och minst 15 viktprocent i sprutmålningsfärg. Halten linolja skall vara 8 viktprocent. Falu Ljusröd Rödfärg tillverkas även utan linolja

  Falu Rödfärg innehåller pigment från Falu gruvas mineralisering. Av kopparfattig malm, som vittrat under lång tid, bildas "rödmull", som förutom koppar innehåller en sällsynt sammansättning av järnockra, kiselsyra och zink, som tillsammans har en viss konserverande verkan på trä vid normal väderlek.

  Mullen tvättas, siktas och bränns för att sedan malas till ett fint pigment som kokas till färdig färg. Resultatet är en färg med vacker matt yta, ett öppet färgskikt med grova kiselsyrakristaller som bryter och reflekterar ljusets strålar. Beroende på hur mycket rödmullen hettas upp kan kulören bli ljusare eller mörkare. Prov från gamla pigment från 1700-1800-talet har visat att äldre rödfärgen var av ett ljusare slag. I varmt kvällsljus blir den röda färgen intensiv, nästan självlysande.

  Rödfärgens kulör ges av järnoxiden (Fe2O3). Bindemedlet i slamfärg består huvudsakligen av stärkelseklister. En redning av finmalet råg- eller vetemjöl är det vanligaste. Idag innehåller färdigkokt rödfärg också upp till 8% kokt linolja som då också fungerar som bindemedel. Med tiden bryts mjölklistret ner och då kvarstår bara pigmentet som, om färgen saknar linoljan, vittrar och börjar smeta. Pigmentet sitter väldigt länge kvar mekaniskt i en ojämn sågad träyta och utgör skydd mot nedbrytning.

  Slamfärgens viktigaste egenskap är att träunderlaget kan andas. Färgen släpper in väta men tillåter samtidigt underlaget att torka ut. Färgen åldras genom att den vittrar eller tvättas bort av väder och vind. Ommålningen är enkel. Ytan borstas, en eventuell tvättning och så på med ett nytt lager färg. Färgen kan med fördel målas när den är varm.

  Egentillverkad rödfärg

  Det går att koka sin egen rödfärg genom att köpa rödfärgspigment och följa nedanstående recept (precis som förr varierar recepten från person till person):

  1 kg pigment ger 5-6 liter färg som räcker till cirka 20 kvm målad yta. I 50 liter kokande vatten löses 2 kg järnvitriol och 2-2,5 rågmjöl. Efter 15 minuters sjudning tillsättes 8 kg rödfärgspigment som får koka tillsammans i minst en halv och upp till fyra timmar.

  Recept på rödfärg som räcker till sisådär 100 kvm torpvägg.

  Koka upp 25 liter vatten och häll i 1 kg järnvitriol. Rör ut 1,3 fint rågmjöl i en liter kallt vatten och se till att det inte klumpar sig. Häll i mjölsmeten i grytan. Koka upp igen och låt puttra under omrörning i tjugo minuter. Tillsätt 4 kg rödfärgspigment under fortsatt omrörning. Låt alltihop koka upp igen och puttra en kvart.

   

  KÄLLOR:

  Dreijer, Clas m.fl., Arkitekter om färg & måleri, Byggförlaget, 1992.

  Hidemark, Ove m.fl., Så renoveras torp & gårdar, ICA bokförlag 1997.

  Swanberg, Lena Katarina, Torpdrömmar, Forum 2002.

   

  http://www.falurodfarg.com

   

  Jan Gustafson-Berge


  Alternativ.nu | Om handboken | Support