Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Naturresurser

  Innehållsförteckning
  Inga stycken

  Jag fortsätter tänka över vad som oroar mig och vad jag kan göra åt det genom att skriva om möjliga (men kanske inte helt troliga) kriser som kan leda till kollaps. I inläggethttp://www.alternativ.nu/index.php?topic=128109.msg1200952#msg1200952 tidigare i tråden nämnde jag några områden som jag förstått kan ställa till problem, utöka gärna.

  Det ekonomiska systemets problem har jag delvis tänkt igenom hur jag kan förbereda mig för. Överbefolkningen kan jag inte göra något åt. En ökande befolkning med ökande krav på materiellt välstånd kommer att öka efterfrågan på diverse resurser, fler människor behöver mer vatten, mat och material och det kommer få konsekvenser för mig också.

  Sinande naturresurser kan ställa till det rejält. Det första som kommer för mig är att när vi pratar sinande resurser och "peak" är att peak inte betyder att det (vad det nu är) tar slut. Peak innebär i första hand att den lätta och därmed billiga utvinningen är förbi och indirekt att efterfrågan inte kan täckas till ett rimligt pris.

  En brist på sällsynta jordartsmetaller och mineraler kommer först att märkas genom att priserna på vissa varor stiger. En mängd olika elektroniska och elektriska produkter innehåller komponenter som är beroende av mineraler, sällsynta metaller eller sällsynta jordartsmetaller. Exempel på produkter som prismässigt kan dra iväg rätt häftigt är batterier och specialmagneter i hybrid- och elbilar, generatorer, solceller och lågenergilampor.  Det är alltså ganska mycket modern "grön teknik" som använder denna typ av ämnen så den kommer också att dra iväg i pris.

  I ett väl förberett självhushållarliv kanske jag inte märker så mycket av detta men jag kan heller inte överblicka vad det för med sig för konsekvenser för priset på de produkter jag behöver köpa eller ha reservdelar till. Planen blir att använda enkel teknik där det är möjligt, hålla reservdelar eller vara beredd att betala dyrt för det jag inte kan vara utan. Dessa brister handlar nog i slutänden mest om att priser skenar men hotar inte på annat sätt.

  För att klara den ökande befolkningen måste vi producera mer mat, detta kräver mark, konstgödsel och fosfor. Om vi får brist på konstgödsel behövs ännu mer mark och fosfor är något som på sikt kan ställa till rejäla problem för tillgången är begränsad och det talas redan om peak fosfor i vår livstid, kanske redan om 20 år. Kväve, fosfor och kalium behövs i mängder för att klara odlingen och för att klara intensivodling behövs än mer. Vi kan återvinna fosfor från avfall och avlopp men det är dyra processer. Återigen handlar det om ekonomi i slutänden. I värsta fall kan fosforbrist leda till svält och svält - åtminstone när det drabbar dem som har makt - kan ställa till rejäla problem. I Sverige har vi tur för vår fosforstatus är god efter många års konstgödsling och att vi har en del resurser i landet. Det senare är i ett globalt perspektiv ingen stor mängd så priset kommer inte att påverkas mycket av det.

  Vad kan jag göra då? Jo, det går att återvinna fosfor! Genom att analysera fosforhalten i mina åkerplättar och se till att den är tillräcklig från början får jag ett bra utgångsläge. Med ett torrdass eller en rötkammare kan jag återcirkulera den fosfor jag tar från marken. Askan från spis och panna återförs till åkrarna och stallgödsel och växtrester återförs också. Vanliga självhushållarknep räcker långt men här måste jag nog kolla upp lite mer vad jag kan göra för att inte förlora den fosfor som finns i mina marker. Grundregeln tror jag är: För inte bort något från markerna utan att återföra restprodukterna eller någon form av ersättning.

  I stora delar av världen börjar vattenbrist bli ett problem. Vattenbristen avser rent sötvatten - dricksvatten och bevattningsvatten. Av olika orsaker torkar floder ut, öknar sprider sig, vatten förorenas av städer och industrier. De väntade klimatförändringarna riskerar göra situationen än värre. Visserligen kan man avsalta vatten men det kräver ganska avancerad utrustning och mycket energi så det blir en dyr lösning. I Skandinavien är vi lyckligt lottade som har gott om vatten. Möjligen riskerar vi med förändrat klimat få problem med för mycket nederbörd som medför erosion, översvämmningar och nedsmutsning av dricksvattentag.

  Vad kan jag göra? Se till att hålla isär mitt avlopp och mitt vattentag mer än vad jag behöver nu. Tänk igenom var yt- och avloppsvattnet tar vägen om det blir enormt mycket regn eller översvämning. Var rädd om brunnen, överbelasta den inte, sätt upp regntunnor eller kanske t.o.m. IBC-tankar för att samla vatten till bevattning, dusch och tvätt. Kolla att brunnen är i bra skick, täta mot ytvatten, kolla att den är hel och ren. Provpumpa flödet i den? Leta rätt på alternativa vattentäkter? Vad annat? Om det blir mycket nederbörd framöver måste mina diken funka bra och gärna ha sedimenteringsgropar där bortspolad jord samlas upp. 

  Kom gärna med fler idéer eller tankar hur man kan hantera det ovan nämnda.

  Vänligen
  Jens

  Lite mer att läsa för den som är sugen...

  Sällsynta jordartsmetaller
  http://community.nasdaq.com/News/2011-12/five-rare-earth-elements-in-critical-supply-us-energy-department.aspx?storyid=110663
  http://www.naturalnews.com/028028_rare_earth_elements_mining.html
  Allmänt: http://illvet.se/ib-salomon/jordartsmetaller-i-hightech-produkter-0

  Mineraler
  http://www.enterpriseefficiency.com/author.asp?section_id=1485&doc_id=240243
  http://en.wikipedia.org/wiki/Peak_minerals

  Fosfor
  http://www.ecoprofile.se/thread-1835-Peak-Phosphorus-i-skuggan-av-Peak-Oil.html
  http://phosphorusfutures.net/why-phosphorus
  http://www.thebrokeronline.eu/en/Articles/Peak-phosphorus
  Växtnäring http://www.odla.nu/artiklar/ute/jord-och-godning/naringsamnen
  Återvinning http://www.atervinningscentralen.se/web/page.aspx?refid=171
  Fosfor och kalium i ekologiskt lantbruk:http://www.vaxteko.nu/html/sll/ekologiska_lantbrukarna/ekol_lantbr_informerar/ELI98-01/ELI98-01.HTM

  Vatten
  http://newswatch.nationalgeographic.com/2012/03/14/are-we-running-out-of-water/
  http://www.guardian.co.uk/environment/gallery/2008/aug/19/water.food#/?picture=336718185&index=0
  http://www.bloomberg.com/news/2012-02-06/peak-water-the-rise-and-fall-of-cheap-clean-h2o.html
  http://peakwater.org/


  Alternativ.nu | Om handboken | Support