Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Fäbod och fäbodbruk

  Innehållsförteckning
  För att återgå, måste du jämföra versionen du önskar återgå till med den nuvarande versionen genom att välja båda från versionsarkivet.

  Kombinerad revisionsjämförelse

  Jämför version modifierad 09:41, 18 Aug 2017 av Sveriges Fäbodbrukare? med version modifierad 10:16, 18 Aug 2017 av Sveriges Fäbodbrukare?.

  ...

  Fäbodbruk utgör en särskild driftform i boskapsskötseln som i sitt ursprung handlar om säsongvis förflyttning av betesdjur och folk från hemgården till mer eller mindre avlägsna betesmarker på sådant avstånd från gården att det inte var praktiskt eller resursmässigt försvarligt att dagligen förflytta sig emellan, varken för folket eller med djuren, som regel heller inte hemtransport av produkterna.  

  ...

  " Endast Sverige svenska fäbodar hava..."  Ja, så är det ju - men företeelsen med säsongsvis förflyttning av betesdjur i syfte att nyttja extensiva och avlägsna betesmarker är en vida spridd kulturgeografisk tillämpning för effektivt areellt resursutnyttjande vilket återfinns i alla världsdelar, och som svarar för försörjning och en värdefull livsmedelsproduktion för ett betydande antal människor i världen. Internationellt faller det under begreppet Transhumance (eng.) https://en.wikipedia.org/wiki/Transhumance 

  ...

  Andra ändringar:

  1. /body/p[5]/@class: "comment" ⇒ inget
  2. /body/p[7]/span/@style: "line-height: 1.5;""line-height: 1.5; background-color: rgb(255, 255, 255);"
  3. /body/p[7]/em/@style: inget ⇒ "line-height: 1.5; background-color: rgb(255, 255, 255);"
  4. /body/p[8]/span/@style: "line-height: 1.5;""line-height: 1.5; background-color: rgb(255, 255, 255);"
  5. /body/p[8]/em/@style: inget ⇒ "line-height: 1.5; background-color: rgb(255, 255, 255);"

  Version från 09:41, 18 Aug 2017

  Denna revision modifierad av Sveriges Fäbodbrukare? (Bannlys)

  ...

  "Endast Sverige svenska fäbodar hava..."  Ja, så är det ju - men företeelsen med säsongsvis förflyttning av betesdjur i syfte att nyttja extensiva och avlägsna betesmarker är en vida spridd kulturgeografisk tillämpning för effektivt areellt resursutnyttjande vilket återfinns i alla världsdelar, och som svarar för försörjning och en värdefull livsmedelsproduktion för ett betydande antal människor i världen. Internationellt faller det under begreppet Transhumance (eng.) https://en.wikipedia.org/wiki/Transhumance

  ...

  Version från och med 10:16, 18 Aug 2017

  Denna revision modifierad av Sveriges Fäbodbrukare? (Bannlys)

  ...

  Fäbodbruk utgör en särskild driftform i boskapsskötseln som i sitt ursprung handlar om säsongvis förflyttning av betesdjur och folk från hemgården till mer eller mindre avlägsna betesmarker på sådant avstånd från gården att det inte var praktiskt eller resursmässigt försvarligt att dagligen förflytta sig emellan, varken för folket eller med djuren, som regel heller inte hemtransport av produkterna.  

  ...


  Alternativ.nu | Om handboken | Support