Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Fäbod och fäbodbruk

  Innehållsförteckning
  För att återgå, måste du jämföra versionen du önskar återgå till med den nuvarande versionen genom att välja båda från versionsarkivet.

  Kombinerad revisionsjämförelse

  Jämför version modifierad 08:47, 18 Aug 2017 av Sveriges Fäbodbrukare? med version modifierad 08:52, 18 Aug 2017 av Sveriges Fäbodbrukare?.

  ...

  Från under långa historiska tidsrymder mycket stor omfattning av extensiv betesdrift i skogar, fjäll och även ute på skärgårdsöar, alltså överskärgårdsöari praktiskt taget hela vårt land, återfinns numer återfinnsnumeri vårt land endast ett mindre antal fäbodbrukare som fortfarande upprätthåller betesdrift. Det nuvarande s k fäbodområdet sträcker sig från Värmland och norrut, med tonvikten på Dalarna, Härjedalen och Jämtland. Endast ett fåtal fäbodbrukare bedrivernumeraEndastettfåtalbedriver mjölkproduktion och produktförädling på fäboden. Det finnsfinsn dock en strävan att bevara och utveckla denna brukaningsform som i sig inrymmer många värden. 

  De svenska fäbodbrukarna är självorganiserade i f n fyra fäbodföreningar. En presentaion av det svenska fäbodbruket finns i bifogad folder. Föreningen Sveriges Fäbodbrukare utgör samlande organisation. En hel del aktuell information finns tillgänglig via deras hemsida http://fabod.nu/

  Andra ändringar:

  1. /body/p[6]/span/em/a/@class: " external""external"
  2. /body/p[7]/span/em/a/@class: " external""external"
  3. /body/p[10]/span/a/@class: " external""external"

  Version från 08:47, 18 Aug 2017

  Denna revision modifierad av Sveriges Fäbodbrukare? (Bannlys)

  ...

  Från under långa historiska tidsrymder mycket stor omfattning av extensiv betesdrift i skogar, fjäll och skärgårdsöar i praktiskt taget hela vårt land återfinns numer i vårt land endast ett mindre antal fäbodbrukare som fortfarande upprätthåller betesdrift. Endast ett fåtal bedriver mjölkproduktion och produktförädling på fäboden. Det finsn dock en strävan att bevara och utveckla denna brukaningsform som i sig inrymmer många värden. 

  De svenska fäbodbrukarna är självorganiserade i f n fyra fäbodföreningar. En presentaion av det svenska fäbodbruket finns i bifogad folder. Föreningen Sveriges Fäbodbrukare utgör samlande organisation. En hel del aktuell information finns deras hemsida http://fabod.nu/

  Version från och med 08:52, 18 Aug 2017

  Denna revision modifierad av Sveriges Fäbodbrukare? (Bannlys)

  ...

  Från under långa historiska tidsrymder mycket stor omfattning av extensiv betesdrift i skogar, fjäll och även ute på skärgårdsöar, alltså över praktiskt taget hela vårt land, återfinns numer endast ett mindre antal fäbodbrukare som fortfarande upprätthåller betesdrift. Det nuvarande s k fäbodområdet sträcker sig från Värmland och norrut, med tonvikten på Dalarna, Härjedalen och Jämtland. Endast ett fåtal fäbodbrukare bedrivernumera mjölkproduktion och produktförädling på fäboden. Det finns dock en strävan att bevara och utveckla denna brukaningsform som i sig inrymmer många värden. 

  De svenska fäbodbrukarna är självorganiserade i f n fyra fäbodföreningar. En presentaion av det svenska fäbodbruket finns i bifogad folder. Föreningen Sveriges Fäbodbrukare utgör samlande organisation. En hel del aktuell information finns tillgänglig via deras hemsida http://fabod.nu/


  Alternativ.nu | Om handboken | Support