Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Fäbod och fäbodbruk

  Innehållsförteckning
  För att återgå, måste du jämföra versionen du önskar återgå till med den nuvarande versionen genom att välja båda från versionsarkivet.

  Kombinerad revisionsjämförelse

  Jämför version modifierad 09:21, 18 Aug 2017 av Sveriges Fäbodbrukare? med version modifierad 09:28, 18 Aug 2017 av Sveriges Fäbodbrukare?.

  ...

  Fäbodbruk utgör en särskild driftform i boskapsskötseln som i sitt ursprung handlar om säsongvis förflyttning av betesdjur och folk från hemgården till avlägsna betesmarker på sådant avstånd från gården att det inte var praktiskt eller resursmässigt försvarligt att dagligen förflytta sig emellan, varken för folket eller med djuren, som regel heller inte hemtransport av produkterna.   

  Begreppet fäbod syftar specifikt på de nödvändiga byggnader som erfordrades för att härbärgera djur, folk och verksamhet under den period man vistades på fäboden. En central verksamhet knutet till begreppet fäbod är mjölkning och mjölkförädling till säsongsvis lagringsbara produkter som smör, ost och mese av ko- och getmjölk

  ...

  Version från 09:21, 18 Aug 2017

  Denna revision modifierad av Sveriges Fäbodbrukare? (Bannlys)

  ...

  Fäbodbruk handlar om säsongvis förflyttning av betesdjur och folk från hemgården till avlägsna betesmarker på sådant avstånd från gården att det inte var praktiskt eller resursmässigt försvarligt att dagligen emellan, varken för folket eller med djuren. 

  ...

  Version från och med 09:28, 18 Aug 2017

  Denna revision modifierad av Sveriges Fäbodbrukare? (Bannlys)

  ...

  Fäbodbruk utgör en särskild driftform i boskapsskötseln som i sitt ursprung handlar om säsongvis förflyttning av betesdjur och folk från hemgården till avlägsna betesmarker på sådant avstånd från gården att det inte var praktiskt eller resursmässigt försvarligt att dagligen förflytta sig emellan, varken för folket eller med djuren, som regel heller inte hemtransport av produkterna.  

  Begreppet fäbod syftar specifikt på de nödvändiga byggnader som erfordrades för att härbärgera djur, folk och verksamhet under den period man vistades på fäboden. En central verksamhet knutet till begreppet fäbod är mjölkning och mjölkförädling till säsongsvis lagringsbara produkter som smör, ost och mese av ko- och getmjölk

  ...


  Alternativ.nu | Om handboken | Support