Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Allmänt om olika typer av småskaliga sågverk

  Innehållsförteckning
  till den äldre versionen eller återgå till versionsarkiv.

  Kombinerad revisionsjämförelse

  Jämför version modifierad 15:48, 1 Dec 2015 av Björn Edlund? med nuvarande version modifierad 15:52, 1 Dec 2015 av Björn Edlund?.

  ...

  Ramsågen som består av en metallram vari flera sågblad placeras parallellt och sedan får röra sig upp och ned medan stocken matasett block (en kantad stock) förs mot ramen var förr den vanligaste sågtypen. Idag är model temligen ovanlig även om det finns en svensk tillverkare av en småskalig ramsågSågen ger grova snittytor vilket gör att t.ex. slamfärg (typ falu rödfärg) fäster bra på den.

  Försäljare av modern småskalig ramsågRamsåg på wikipedia

  Ramsåg på wikipediaFörsäljare av modern småskalig ramsåg

  ...

  Andra ändringar:

  1. /body/p[30]/a/@href: "http://sv.wikipedia.org/wiki/Rams%C3%A5g""http://www.lakssagen.se/index.html"
  2. /body/p[30]/a/@title: "http://sv.wikipedia.org/wiki/Rams%C3%A5g""http://www.lakssagen.se/index.html"
  3. /body/p[30]/a/@style: inget ⇒ "line-height: 1.5;"
  4. /body/p[31]/a/@href: "http://www.lakssagen.se/index.html""http://sv.wikipedia.org/wiki/Rams%C3%A5g"
  5. /body/p[31]/a/@title: "http://www.lakssagen.se/index.html""http://sv.wikipedia.org/wiki/Rams%C3%A5g"

  Version från 15:48, 1 Dec 2015

  Denna revision modifierad av Björn Edlund? (Bannlys)

  ...

  Ramsågen som består av en metallram vari flera sågblad placeras parallellt och sedan får röra sig upp och ned medan ett block (en kantad stock) förs mot ramen var förr den vanligaste sågtypen. Sågen ger grova snittytor vilket gör att t.ex. slamfärg (typ falu rödfärg) fäster bra på den.

  Ramsåg på wikipedia

  Försäljare av modern småskalig ramsåg

  ...

  Nuvarande version

  Denna revision modifierad av Björn Edlund? (Bannlys)

  ...

  Ramsågen som består av en metallram vari flera sågblad placeras parallellt och sedan får röra sig upp och ned medan stocken matas mot ramen var förr den vanligaste sågtypen. Idag är model temligen ovanlig även om det finns en svensk tillverkare av en småskalig ramsåg

  Försäljare av modern småskalig ramsåg

  Ramsåg på wikipedia

  ...


  Alternativ.nu | Om handboken | Support