Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Torkning och lagring

  Version från och med 09:09, 5 Apr 2020

  till den här versionen.

  Återgå till Versionsarkiv.

  Visa nuvarande version

  Nysågat fuktigt virke med sågspån är ett utmärkt material för att odla olika typer av svamp och mögel. Kombinera med lagom värme och det blir en allvarlig risk att tänka på för den ägare av småskaliga sågverk.

  Genom att torka det sågade virket så snabbt och effektivt som möjligt kan man minimera denna risk. Här redovisas några enkla metoder som kan användas för småskaliga sågverk.

  Näring, fukt och värme ger svampväxt

  Det finns gott om svampsporer i luften utomhus. Om stockar har fått ligga en tid kan de vara angripna av svamp i ändträet eller i mantelytan. När man sedan sågar upp det virket så kommer det alltså att finnas gott om svamp som kan förstöra eller förfula det sågade virket.

  Svampar trivs bra vid temperaturer mellan 20 och 40 grader. Men kan fortfarande vara ett problem mellan 0 och 50 grader. Detta innebär att det är att utmana ödet att såga på sommaren, Man måste då försöka se till att virket får torka så snabbt som möjligt.

  Minska värmen

  Om man sågar när det är under 10 grader behöver man inte vara så orolig för svampväxt. Risken finns där, men tillväxten är ganska långsam, Men låter man nysågat virke ligga lägen oströat tillsammans med mycket sågspån så kommer det att bli svampväxt så länge det är plusgrader.

  Det behöver inte vara något fel att såga på sommaren, men man bör då vara extra försiktig eftersom svamptillväxten då kan vara mycket snabbare än andra årstider. Å andra sidan kan ju virket torka snabbare ute under sommaren om vädret är torrt,

  Det nysågade virket som fortfarande har sågspån på sig bör ligga så svalt som möjligt. Utnyttja skugga om möjligt.

  Minska näringen

  Genom att försöka hantera det sågade virket så att sågspån snabbt trillar av minskar man ytan som kan angripas av svamp. Sågspån ger svamp mycket lätt tillgänglig näring genom att ytan är så stor, och svampen som fått fäste i sågspånet kan gå över till virket.

  Ett knep är att omedelbart lägga det sågade virket luftigt så att det kan torka snabbt på ytan. Medan man hanterar det i kommande steg vänder man på virket ett halvt varv och knackar det lätt i något så att sågspån på ytan snabbt torkar ut och kan ramla bort. Man bör se till att sågspånet inte ramlar på andra brädor. Då sprider man eventuellt mögelkällor istället för att minska dem.

  Minska fukten

  Man bör se till att virket får torka så snabbt som möjligt. För småskaliga sågverk innebär det att ströa upp så fort som möjligt och se till att virket placeras luftigt på en blåsig plats, med täckning så att det inte blir fuktigt på nytt om det skulle regna.

  Ströa nysågat virke

  Att ströa innebär att man lägger ribbor på tvärsen mellan lager av virke, brädor, reglar och plank. Man gör det för att underlätta torkprocessen. Man vill att vinden (eller luft från en fläkt) skall kunna blåsa in mellan lagren av virke och föra bort fukt. Typiskt försöker man stapla på höjden och inte på bredden, för att utnyttja vinden så mycket som möjligt.

  Paket

  Ofta arbetar man med paket av virke som ligger på tork. Ett paket består av virke som man hanterar som en enhet. Om man har en frontlastare så innebär det att man kan köra runt paketet på frontlastaren. Annars kan det vara en mängd som är lagom för att hantera med en handdragen vagn eller liknande. Det är lättare att hålla reda på hur länge ett antal paket legat på tork än om man blandar det sågade virket huller om buller.

  Ett exempel på paketstorlek, om man har frontlastare och bandsåg, kan vara en meter brett och en och en halv meter högt och sedan lite varierande längder. Men det kan variera friskt beroende på olika förutsättningar.

  Det är inte nödvändigt att det är exakt samma dimensioner virke i varje paket. Med fördel (se nedan) kan ett paket ha ett par lager lite grövre och kortare dimensioner i botten, och sedan klenare upptill. Däremot är det bäst om det är samma träslag i paketen, eftersom torktiderna kan skilja en hel del.

  Upplag

  När man torkar virket är det viktigt att det kommer upp en bit från marken, så att det blir bra luftcirkulation under. Annars kan fukt från växtlighet och dagg ge upphov till svampväxt på de understa delarna. Det gäller särskilt om man sätter ut virket att torka på en äng eller en vall. Har man tillgång till en hårdgjord yta och kan torka på den så behöver man inte komma upp fullt så högt för att få bra luftcirkulation under.

  En enkel lösning för tillfälligt bruk är två kraftigare bockar som är omkring en halvmeter höga. Fördelen med bockarna är att man kan ta in dem när man inte längre behöver dem. Istället för bockar kan man använda andra typer av mer eller mindre permanenta upplag.

  Om man arbetar på en plan hårdgjord yta kan man gärna använda fler upplag än två. Men annars räcker det om man är lite omsorgrfull med strö och hur man lägger virket.

  Om man bara har två upplag bör de vara ungefär 25% - 30% in från ytterkanten av paketen. Man bör då också börja med ett par lager grövre virke som reglar och plank. Gärna något kortare apterat i början för att undvika att det sviktar för mycket. Rakt ovanför kontaktpunkten med upplagen bör man lägga dubbla strö (minst) för att minska risken för att virket pressas ihop av tyngden ovanifrån.

  Strö för tork

  Normal använder man ribbor som har ett kvadratiskt tvärsnitt ca 25x25 mm (1 tum) grova som strö. Dessa ribbor kan man snabbt såga upp genom att klyva brädor upprepade gånger. Frodvuxen gran kan vara ett lämpligt material. Man kan återanvända dessa ribbor många år.

  För att underlätta torkningen bör "paketen" med virke som ligger på tork inte vara för breda. Beroende på vad det är för virke du sågar och vilka hjälpmedel (frontlastare/vagnar/handkraft mm) du har för att hantera paketen kan bredden variera. För många kan kanske en meter vara lagom. Det innebär i så fall att ribborna man använder som strö skall vara en meter långa. Eftersom du återanvänder ströet så är det lönt att lägga lite omsorg på det. Var noga med att måtten är precisa. Det blir då enklare att ströa upp virket prydligt och stabilt.

  Efterhand som man sågar bör man ströa upp virket, särskilt om det är varmt ute. Har du tillgång till frontlastare kan du göra paketet färdigt med en gång. Annars kan du ströa lite grovt på en vagn som du sedan använder för att transporterar till torkplatsen där du ströar upp paketet noggrannare för att torka.

  Se till att lägga ströna rakt ovanför varandra så att vikten av paketet kan gå ner i upplagen utan att virke behöver krökas eller svikta.

  Beroende på vad det är för virke du ströar upp kan avstånden variera mellan 50 cm och en meter. Ströar du för tätt hindrar du torkningen. Ströar du för glest kan virket svikta och torka böjt.

   

  Ströa virke som tas in

  Man kan ta in de torkade paketen som de är, när virket är torrt. Men de flesta vill troligen sortera upp virket i olika dimensioner.

  Om virket är HELT torrt kan man då lägga ihop virket. Men om det har torkat ute så är det inte helt torrt, utan man bör ströa även nu. Men man kan då nöja sig med tunnare ribb. Exempelvis 5 mm. Då tar virket inte så mycket plats som som det hade varit ströat med 25 mm. Samtidigt kan torkprocessen fortsätta även efter att man tagit in virket. Eventuellt kan man köra med en fläkt en tid.

   

  Författare:

  Undersidor:


  Alternativ.nu | Om handboken | Support