Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Att äga skog

  Innehållsförteckning
  För att återgå, måste du jämföra versionen du önskar återgå till med den nuvarande versionen genom att välja båda från versionsarkivet.

  Kombinerad revisionsjämförelse

  Jämför version modifierad 10:40, 21 Jun 2014 av Björn Edlund? med version modifierad 19:48, 10 Okt 2018 av iAnna.

  ...

  • Avverkning. All avverkning som är större än 0.5 hektartill ytantill ytanän 0.5 hektar måste anmälas till Skogsstyrelsen minst 6 veckor i förväg. Föryngringsavverkning får heller inte göras förens skogen uppnått en viss ålder, åldern kan variera beroendelite på markens produktionsförmåga och trädslag, men vanligtvis mellan 45 och 100 år. Beroende på fastighetens storlek finns också olika mått för hur många procent av fastighetens yta som får vara avverkat eller yngre än 20 år.
  • Föryngring. Nyplantering efter en avverkning ska vara gjort senast 3 år efter avverkningen.
  • Insektsskador. Insektsskadad skog vars volym överstiger mer än 5 m3sk på 1 hektar måste tas om hand. Obarkat virke (exempelvis stormfälld skog och manuellt fällda träd) får inte ligga kvar i skogen över sommaren p.g.a. risk för insektsangrepp.

  ...

  Version från 10:40, 21 Jun 2014

  Denna revision modifierad av Björn Edlund? (Bannlys)

  ...

  • Avverkning. All avverkning som är större till ytanän 0.5 hektar måste anmälas till Skogsstyrelsen minst 6 veckor i förväg. Föryngringsavverkning får heller inte göras förens skogen uppnått en viss ålder, åldern kan variera lite på markens produktionsförmåga och trädslag men vanligtvis mellan 45 och 100 år. Beroende på fastighetens storlek finns också olika mått för hur många procent av fastighetens yta som får vara avverkat eller yngre än 20 år.
  • Föryngring. Nyplantering efter en avverkning ska vara gjort senast 3 år efter avverkningen.
  • Insektsskador. Insektsskadad skog vars volym överstiger mer än 5 m3sk på 1 hektar måste tas om hand. Obarkat virke (exempelvis stormfälld skog och manuellt fällda träd) får inte ligga kvar i skogen över sommaren p.g.a. risk för insektsangrepp.

  ...

  Version från och med 19:48, 10 Okt 2018

  Denna revision modifierad av iAnna (Bannlys)

  ...

  • Avverkning. All avverkning som är större än 0.5 hektartill ytan måste anmälas till Skogsstyrelsen minst 6 veckor i förväg. Föryngringsavverkning får heller inte göras förens skogen uppnått en viss ålder, åldern kan variera beroende på markens produktionsförmåga och trädslag, men vanligtvis mellan 45 och 100 år. Beroende på fastighetens storlek finns också olika mått för hur många procent av fastighetens yta som får vara avverkat eller yngre än 20 år.
  • Föryngring. Nyplantering efter en avverkning ska vara gjort senast 3 år efter avverkningen.
  • Insektsskador. Insektsskadad skog vars volym överstiger mer än 5 m3sk på 1 hektar måste tas om hand. Obarkat virke (exempelvis stormfälld skog och manuellt fällda träd) får inte ligga kvar i skogen över sommaren p.g.a. risk för insektsangrepp.

  ...


  Alternativ.nu | Om handboken | Support