Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Att äga skog

  Innehållsförteckning
  till den äldre versionen eller återgå till versionsarkiv.

  Kombinerad revisionsjämförelse

  Jämför version modifierad 19:49, 10 Okt 2018 av iAnna med nuvarande version modifierad 19:53, 10 Okt 2018 av iAnna.

  ...

  En skogsbruksplan är ett dokument och ett verktyg för att kunna planera sin skogsskötsel på etten bättre sätt och för att öka möjligheterna att uppnå de mål man har med sin skog. Skogsbruksplanen upprättas av olika firmor eller personer . I korthetoch i korthet så är den ett dokument som beskriver skogen indeladdelar in skogen i avdelningar (efter antingen ålder, markbekaffenhet, skötselbehov), inom dessa avdelningar görs sedan schablonmässiga utäkningar gällande avkastning, tillväxt, skötselbehov, naturvärden, trädslags- och åldersfördelning med meram.m.

  ...

  Beroende på fastighetsägarens målsättning med skogen , tas ävenså tas också olika skötselförslag fram för varje avdelning. Detta, detta är värdefullt för att kunna planera sin skogsskötsel långt i förväg, det är lätt att se vilka insatser, utgifter och inkomster som kommer att komma framöver även på lång sikt.

  En annan aspekt av skogsbuksplanen är att den ger en bra bild över en skogsfastighets värde. Den, den är alltså ett bra underlag att ha om man ska belåna sin fastighet eller om man ska sälja av den.  

  Version från 19:49, 10 Okt 2018

  Denna revision modifierad av iAnna (Bannlys)

  ...

  En skogsbruksplan är ett dokument och ett verktyg för att kunna planera sin skogsskötsel på en bättre sätt och för att öka möjligheterna att uppnå de mål man har med sin skog. Skogsbruksplanen upprättas av olika firmor eller personer och i korthet så är den ett dokument som delar in skogen i avdelningar (efter antingen ålder, markbekaffenhet, skötselbehov), inom dessa avdelningar görs sedan schablonmässiga utäkningar gällande avkastning, tillväxt, skötselbehov, naturvärden, trädslags- och åldersfördelning m.m.

  ...

  Beroende på fastighetsägarens målsättning med skogen så tas också olika skötselförslag fram för varje avdelning, detta är värdefullt för att kunna planera sin skogsskötsel långt i förväg, det är lätt att se vilka insatser,utgifter och inkomster som kommer komma framöver även på lång sikt.

  En annan aspekt av skogsbuksplanen är att den ger en bra bild över en skogsfastighets värde, den är alltså ett bra underlag att ha om man ska belåna sin fastighet eller om man ska sälja av den.

  ...

  Nuvarande version

  Denna revision modifierad av iAnna (Bannlys)

  ...

  En skogsbruksplan är ett dokument och ett verktyg för att kunna planera sin skogsskötsel på ett bättre sätt och för att öka möjligheterna att uppnå de mål man har med sin skog. Skogsbruksplanen upprättas av olika firmor eller personer. I korthet är den ett dokument som beskriver skogen indelad i avdelningar (efter antingen ålder, markbekaffenhet, skötselbehov), inom dessa avdelningar görs sedan schablonmässiga utäkningar gällande avkastning, tillväxt, skötselbehov, naturvärden, trädslags- och åldersfördelning med mera.

  ...

  Beroende på fastighetsägarens målsättning med skogen, tas även olika skötselförslag fram för varje avdelning. Detta är värdefullt för att kunna planera sin skogsskötsel långt i förväg, det är lätt att se vilka insatser, utgifter och inkomster som kommer att komma framöver även på lång sikt.

  En annan aspekt av skogsbuksplanen är att den ger en bra bild över en skogsfastighets värde. Den är alltså ett bra underlag att ha om man ska belåna sin fastighet eller om man ska sälja av den.


  Alternativ.nu | Om handboken | Support