Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Gallring

  Innehållsförteckning
  För att återgå, måste du jämföra versionen du önskar återgå till med den nuvarande versionen genom att välja båda från versionsarkivet.

  Kombinerad revisionsjämförelse

  Jämför version modifierad 20:42, 10 Okt 2018 av iAnna med version modifierad 20:47, 10 Okt 2018 av iAnna.

  ...

  Lite förenklat kan man säga att det är dags att gallra när tallen och björken har barr-//bladmassa på halva stammens längd och för granen 2/3 -delar av stammens längd. Minskar barr-/bladmassan för mycket sjunker trädets tillväxt. Trädet/blad massan för mycket sjunker trädet tillväxt, trädet blir klent och vid en kommande gallring även storm-storm och snökänsligt. Gallrar man för tidigt eller för hårthård förlorar man tillväxt för beståndet som helhet eftersom antalet träd som växer minskar för mycket. Samtidigt som de träd som står kvar får lägre kvalitet med grova kvistar etc.

  Genom att använda en gallringsmall kan man få enett bättre uppfattning om lämpligt intervall för gallring.

  Är området vindutsattvind utsatt kan det vara lämpligt att gallra tidigt och hårt eftersomhård då beståndet alltid är stormkänsligt direkt efter en gallring, fram. Fram tills träden har kompenserat friställningen. JuDesto högre träden är under denna tid desto stormkänsligarestormkänsliga är de.  

  ...

  Version från 20:42, 10 Okt 2018

  Denna revision modifierad av iAnna (Bannlys)

  ...

  Lite förenklat kan man säga att det är dags att gallra när tallen och björken har barr/bladmassa på halva stammens längd och för granen 2/3 delar av stammens längd. Minskar barr/blad massan för mycket sjunker trädet tillväxt, trädet blir klent och vid en kommande gallring storm och snökänsligt. Gallrar man för tidigt eller för hård förlorar man tillväxt för beståndet som helhet antalet träd som växer minskar för mycket. Samtidigt som de träd som står kvar får lägre kvalitet med grova kvistar etc.

  Genom att använda en gallringsmall kan man få ett bättre uppfattning om lämpligt intervall för gallring.

  Är området vind utsatt kan det vara lämpligt att gallra tidigt och hård då beståndet alltid är stormkänsligt direkt efter en gallring. Fram tills träden har kompenserat friställningen. Desto högre träden är under denna tid desto stormkänsliga är de.

  ...

  Version från och med 20:47, 10 Okt 2018

  Denna revision modifierad av iAnna (Bannlys)

  ...

  Lite förenklat kan man säga att det är dags att gallra när tallen och björken har barr-/bladmassa på halva stammens längd och för granen 2/3-delar av stammens längd. Minskar barr-/bladmassan för mycket sjunker trädets tillväxt. Trädet blir klent och vid en kommande gallring även storm- och snökänsligt. Gallrar man för tidigt eller för hårt förlorar man tillväxt för beståndet som helhet eftersom antalet träd som växer minskar för mycket. Samtidigt som de träd som står kvar får lägre kvalitet med grova kvistar etc.

  Genom att använda en gallringsmall kan man få en bättre uppfattning om lämpligt intervall för gallring.

  Är området vindutsatt kan det vara lämpligt att gallra tidigt och hårt eftersom beståndet alltid är stormkänsligt direkt efter en gallring, fram tills träden har kompenserat friställningen. Ju högre träden är under denna tid desto stormkänsligare är de.

  ...


  Alternativ.nu | Om handboken | Support