Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Fukt i hus

  Innehållsförteckning
  Inga stycken

  Version från och med 05:13, 24 Jan 2020

  till den här versionen.

  Återgå till Versionsarkiv.

  Visa nuvarande version

  Bygga och ventilera för att slippa fuktproblem i väggar

  Ventilationen i en bostad är viktig, bra ventilation bidrar i hög grad till ett gott inomhusklimat och att byggnaden mår bra. Dålig ventilation kan ge upphov till massor av problem, allt från dålig lukt och känsla av drag till ruttnande hus och allergier från mögel.
   
  Ventilationen har i hög grad med fukt att göra. För att hantera fukt i bostäder måste man bygga och ventilera rätt. Det finns olika skolor i ämnet, jag är bevandrad i den ena så jag kommer att skriva mest om den - det täta huset med ångspärr av plast.
   
  Lite bakgrund
  Luftfuktighet kan beskrivas på två sätt:
  1) Absolut luftfuktighet = den mängd vatten (g/m3) som luften innehåller.
  2) Relativ fuktighet = den mängd vatten (%) luften innehåller delat med den mängd vatten luften kan innehålla vid aktuell temperatur och tryck.
  Varm luft kan innehålla mycket mer vatten än kall luft; den kan ha högre absolut luftfuktighet. Det betyder att om vi kyler varm luft som innehåller vatten så kommer den relativa fuktigheten att stiga fast den absoluta fuktigheten är oförändrad. Kyler vi luften tillräckligt blir den relativa fuktigheten så hög att fukten kondenserar (luftfuktighet 100%) till små små vattendroppar - det bildas dimma eller imma - Det är vad som händer när man andas på en spegel.
   
  Vad har det med hus att göra?
   
  När det gäller fukt och ventilation är problemet att det oftast är varmt och fuktigt inne men kallt och torrt ute. Detta är sant även när det regnar en kall dag, därför att även om den relativa fuktigheten är högre ute så är den absoluta fuktigheten högre inne.
   
  Luften i ett varmt rum (15-20 grader) innehåller vanligtvis mycket mer fukt än luften kan behålla om man kyler den. När varm luft passerar inifrån och utåt genom en vägg stiger den relativa fuktigheten eftersom luften kyls när träffar på allt kallare ytor tills den är på utsidan. Någonstans, vanligen inne i väggen, blir luften så kall att den inte längre kan hålla kvar sin fukt, det bildas kondens i väggen. Det blir som imma på materialet i väggen, det fälls alltså ut vatten i väggen.
   
  Vatten + organiska material (smuts eller annat som kan mögla eller ruttna) är ett dukat bord för diverse organismer som vi inte vill ha i våra hus. Lägger man fram mat kommer förr eller senare något att äta av den. Oavsett om matgästen är en mögelsvamp eller annat otäckt så kommer maten att hittas. Vi får problem.
   
  Detta kan vi hindra genom att stoppa luften från att röra sig ut genom väggen. Vi har två metoder att lösa det.
   
  Den första metoden är att stoppa luften med ett tätt skikt, en plast. Med ett tätt skikt så nära den varma innerväggen som möjligt hindrar vi lufttransporten. Vi hindrar den varma luften att nå ytor där det är kallt nog för den att kondensera och man slipper problem. 
   
  Den andra metoden är att ha ett undertryck i huset. Har man det så kommer inte luft att passera ut genom väggen utan sugas in genom väggen. Man får då drag och kallras men samtidigt en torr vägg. Eftersom uteluften är kall och därför har lågt vatteninnehåll kommer dess förmåga att ta upp vatten att öka när den värms under sin passage genom väggen och ev. fukt som finns i väggen tas upp av luften. När luften kommer in är den torr, det brukar man kunna känna på vintern.
   
  Om man nu har ett tätskikt av plast i sitt hus men samtidigt ett övertryck inne så kommer luft att pressas ut genom de hål och springor som finns i plasten, ta med sig fukt in i väggen och kondensera på vägen ut. Det ger problem.
   
  En tät vägg med tätskiktet nära rummet och undertryck i rummet säkerställer att man slipper problem (om det är lagom tätt utifrån förstås). Undertryck kan man skapa med en frånluftsfläkt som suger ut luft eller med en rejäl ventil högt upp vid taket eller t.o.m. med en liten ventilationsskorsten.
   
  Gamla hus värms med vedeldning, när veden brinner bildas drag i skorstenen som suger ut luft ur huset, man får ett undertryck och ingen varm luft transporteras ut genom väggarna = ok (noterat drag längs väggarna i gamla hus?). Dessutom går murstocken ned i grunden under huset så att torpargrunden värms upp när man eldar vilket torkar ur grunden = ok. Slutar man elda så murstocken kallnar och undertrycket försvinner = dubbelproblem. Därför är det en kass idé att sluta elda i gamla hus och därför måste man bygga moderna hus som det inte eldas i på ett annat sätt och med plastskikt.
   
  Ordningen på saker inifrån och ut för en enkel vägg:
  Ytskikt (färg)
  Skiva (gips/osb/plywood)
  Plastfilm (åldersbeständig plast och d:o tejp)
  Regelstomme med isolering mellan reglarna - oorganisk isolering.
  Vindpapp
  Läkt
  Fasad (luft måste kunna cirkulera bakom fasaden)
  Principen är densamma för tak och golv men konstruktionerna är lite annorlunda. På golvet har har du kanske plastmatta eller annat tätt ytskikt. Annars gäller plast även där.
   
  Rökning är ett elände, men det finns faktiskt en bra användning för cigarrer eller cigaretter: Glänta på ytterdörren till ditt hus, tänd rökverket, för det nedifrån och upp längs dörrspringan. Om röken driver utåt har du övertryck och behöver göra något åt saken, dras röken in har du undertryck och allt är ok.
   
  Resonemanget ovan gäller alla uppvärmda byggnader, där det är varmare inne än ute. Bygger man ett hönshus och ska ha en fläkt i det så ska den suga ut luften, absolut inte trycka in den. Har du inte fläkt så ska ventilerna (för luft ut) nära taket vara större och mer öppna än ventilerna vid golvet (för luft in).
   
  Vill man vara utan plast så gäller annat även om grundprincipen är densamma - att inte låta varm luft vandra ut genom väggarna. Då måste man säkerställa ett ständigt undertryck i huset genom att elda och/eller ha spjället till vedeldningen öppet.
   
  Exempel på väggkonstruktioner:
   
  Om luftfuktighet:

   

   

   

  Författare:

   


  Alternativ.nu | Om handboken | Support