Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Ekonomibyggnader

  Innehållsförteckning
  Inga stycken

  Version från och med 01:18, 28 Okt 2020

  till den här versionen.

  Återgå till Versionsarkiv.

  Visa nuvarande version

  Droppe.jpg

   

  Undersidor:

   

  Ekonomibyggnaderna, alla byggnader på gården som inte "hör till bostadshuset". Det finns ett antal saker man bör fundera över och den första frågan är då:
  Vad behöver du byggnaderna till?
  Är det för djurhållning? Att tänka på är att många äldre ladugårdar och stall lever inte upp till dagens regler, att få dem godkända kan innebära en hel del jobb och pengar. Ex. saker som kan vara aktuella i en äldre ladugård är takhöjning, ventilation, ljusinsläpp, gödselhantering o.s.v.
  Att tänka på innan man bygger om i ett djurstall är att man kan behöva ansöka om en så kallad "förprövning" hos Länsstyrelsen.

  Hur är det med el och vatten? Mycket gamla eldragningar kan vara en fara för både brand och personskador vilket också kan ge utslag på byggnadens försäkring.

  Finns vatten indraget i byggnaderna, om inte så måste vattenförsörjningen lösas på något sätt.. Även på vintern.. :)

  Taket på ekonomibyggnaderna bör tas i beaktande också, att byta tak på en stor ladugård är en kostsam och arbetsam historia. Tegeltak kan vara ganska underhållskrävande på en stor byggnad, särskilt om teglet har några år på nacken. Eternittak är hållbart men kan ge en hel del kostnader när det ska bort. Att en ekonomibyggnad har plåttak anses ofta vara värdeförhöjande för gården då det är ganska kostsamt att lägga och ger ett underhållsfritt tak under många år.

  Att rödfärga byggnader är inte så vansinnigt kostsamt men det kräver en hel del arbete, även om man har en färgspruta..

  Alternativ.nu | Om handboken | Support