Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Grund

  Innehållsförteckning
  För att återgå, måste du jämföra versionen du önskar återgå till med den nuvarande versionen genom att välja båda från versionsarkivet.

  Kombinerad revisionsjämförelse

  Jämför version modifierad 22:23, 20 Dec 2010 av Per Ekblom? med version modifierad 20:06, 7 Feb 2016 av Mikael Annersten?.

  Intro...  

  <style type="text/css"></style>

  Det finns i princip fyra olika metoder för grundläggning; källare, krypgrund (varm- och kallluftsventilerad), platta på mark, och plintgrund. Ur fuktsynpunkt är plintgrund att betrakta som den säkraste, och det är även den metod som orsakar minst ingrepp i marken. Ur energisynvinkel är platta på mark den bästa, eftersom man då slipper att golvbjälklaget exponeras för uteluften.

  ...

  Version från 22:23, 20 Dec 2010

  Denna revision modifierad av Per Ekblom? (Bannlys)

  Intro...

  ...

  Version från och med 20:06, 7 Feb 2016

  Denna revision modifierad av Mikael Annersten? (Bannlys)

  ...

  <style type="text/css"></style>

  Det finns i princip fyra olika metoder för grundläggning; källare, krypgrund (varm- och kallluftsventilerad), platta på mark, och plintgrund. Ur fuktsynpunkt är plintgrund att betrakta som den säkraste, och det är även den metod som orsakar minst ingrepp i marken. Ur energisynvinkel är platta på mark den bästa, eftersom man då slipper att golvbjälklaget exponeras för uteluften.

  ...


  Alternativ.nu | Om handboken | Support