Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Mullbänk

  Innehållsförteckning
  För att återgå, måste du jämföra versionen du önskar återgå till med den nuvarande versionen genom att välja båda från versionsarkivet.

  Kombinerad revisionsjämförelse

  Jämför version modifierad 18:21, 23 Jan 2016 av Mikael Annersten? med version modifierad 18:28, 23 Jan 2016 av Mikael Annersten?.

  Mullbänk är en utgammal grundläggningskonstruktion där huset står på en sockel av sten, med mull uppskottad på insidan av grunden.  Detta gjorde att man kunde ta till vara på jordvärmen och slapp att isolera golvbjälklaget. Ett lager näver brukade ligga mellan mullen och timmerstommen för att förhindra att träet ruttnar. Nackdelen med dena grundläggning är att den är vanligtvis väldigt låg, och då marken runt huset naturligt stiger då löv och växdelar förmultnar, vilket gör att marknivån till slut hamnar över nederdelen av huset med fuktskador till följd. Därför är det viktigt om man bor i ett hus med mullbänk att se till att marknivån håller sig under grundnivån på huset, samt att den lutar bort från huset, och att jorden är väl dränerad.Dett

  Version från 18:21, 23 Jan 2016

  Denna revision modifierad av Mikael Annersten? (Bannlys)

  Mullbänk är en utgammal grundläggningskonstruktion där huset står på en sockel av sten, med mull uppskottad på insidan av grunden.  Dett

  Version från och med 18:28, 23 Jan 2016

  Denna revision modifierad av Mikael Annersten? (Bannlys)

  Mullbänk är en utgammal grundläggningskonstruktion där huset står på en sockel av sten, med mull uppskottad på insidan av grunden.  Detta gjorde att man kunde ta till vara på jordvärmen och slapp att isolera golvbjälklaget. Ett lager näver brukade ligga mellan mullen och timmerstommen för att förhindra att träet ruttnar. Nackdelen med dena grundläggning är att den är vanligtvis väldigt låg, och då marken runt huset naturligt stiger då löv och växdelar förmultnar, vilket gör att marknivån till slut hamnar över nederdelen av huset med fuktskador till följd. Därför är det viktigt om man bor i ett hus med mullbänk att se till att marknivån håller sig under grundnivån på huset, samt att den lutar bort från huset, och att jorden är väl dränerad.


  Alternativ.nu | Om handboken | Support