Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Bostadshus

  Innehållsförteckning
  Inga stycken

  Version från och med 09:48, 26 Jan 2020

  till den här versionen.

  Återgå till Versionsarkiv.

  Visa nuvarande version

  Det är lätt tta bara stirra sig blind på ett bostadshus yta, d.v.s köksluckor, golv, badrum m.m, men det är oftast inte där de stor pengarna försvinner om något ska åtgärdas.. Det är inte många hus som är så dåliga att de bör avskräcka köp p.g.a det, men att hitta felen och på så sätt få ned priset på köpet är ju ett betydligt roligare scenario än att hitta dem senare och få bekosta dem själv. Många gårdar, och även vissa hus, säljs med friskrivningsklausul vilket gör det mycket svårt att få kompensation för s.k. dolda fel. Är du osäker så ta ut någon som sysslar proffesionellt med sådana ärenden!

  Tak
  Enormt viktigt med ett tätt tak! Ett dåligt tak kan orsaka mycket bekymmer! Om det är möjligt, gå in på vinden stick med ex. en kniv i bjälkar och kolla att allt ser friskt ut. Går det inte komma in på vinden, ta en stege och klättra upp på taket, om det är tegetak så kan man lyfta på några plattor och kika så det ser fint ut.

  Torpargrund/krypgrund
  Att byta ett golv p.g.a. en upprutten och nedrasad trossbotten kräver ofta ett ganska omfattande arbete och man bör vara noga med att kolla upp det hela! Ibland finns det inspektionsluckor in til grunden och då är ju kontrollen ganska enkel att göra, finns inte det kan man försöka kika in i grundens ventiler, använd ficklampa och ev. en spegel på pinne för att se in ordentligt.

  Uppvärmning
  Hur värms huset upp? Med dagens stigande elpriser kan kostnaderna bli ganska avsevärda för ett driektuppvärmt hus, speciellt om det är ett äldre och inte fullt så isolerat hus

  Fönster
  Är huset uppvärmt med direktverkande el och tanken är att det ska förbli så då kanske man bör titta på nya och bättre isolerade fönster. Sker uppvärmningen via. ex. vedpanna och egen "gratis" ved så kanske ett fönsterbyte inte alls lönar sig.


  Alternativ.nu | Om handboken | Support