Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Bruksraser höns

  Innehållsförteckning
  1. 1. Tunga raser
   1. 1.1. Amrocks Araucana Asil Australorp Barnevelder Bielefelder Brahma Dominikaner Dorking Faverolle Houdan Indiska stridshöns Kochin Malayer Maran New Hampshire Orpington Plymouth Rock Rhode Island red Sussex Welsumer Wyandotte   Lätta raser Ancona Andalusier Appenzeller skägghöns Appenzeller spetshättad Brakel Breda Campiner Fönix Hamburger Holländsk vithätta Kraaikoppen Kraienkoeppe Lakenfelder Legbar Leghorn Minorka Moderna engelska stridshöns Nakenhalsade Norska järhöns Onagadori Ostfriesiska möwen Paduan Red caps Rödkindad spanier Silkeshöns Sultanhöns Sumatra Vitkindad spanier Vorwerk Yokohama   Lantraser Bohuslän-Dals Svarthöna Gammalsvensk dvärghöna Gotlandshöna Hedemorahöna De nordligaste av de tillvaratagna lantrashönsen. Dessa höns har lång tradition som brudgåvor och har funnits på gårdarna i Hedemoratrakten så länge man minns och kan berätta. Nuvarande hedemorahöns kommer från byn Trollbo. Kännetecken Det finns blå, svarta (ofta med inslag av annan färg i hals- och sadelfjädrar), vita eller nästan vita samt mindre frekvent vild- och vetefärgade. Djuren har en karaktäristisk mycket tät och dunrik fjäderdräkt. Bidunet (bifjädern) som sitter på insidan av kroppsfjädrarna är välutvecklad. Det tyder på lång anpassning till ett kallt klimat. Fjädrarna på en del är av ullig struktur. Ullhönsens fjäderfan saknar hakar som binder ihop det, ungefär som hos silkeshöns. Benen kan vara släta eller lätt befjädrade. Flertåighet kan förekomma. Inslag av svart färg i kam, slör och ansikte är vanligt.Vikt höna 1,5-2 kg, tupp 2-2,5 kg.  Källa: http://www.kackel.se/lantras_hons.html  Läs mer om Hedemorahöns på sidorna: Lägg till 2-3 bra länkar.   Orusthöna Skånsk blommehöna Åsbohöna Ölandshöna Öländsk dvärghöna
   2. 1.2. Araucana
   3. 1.3. Asil
   4. 1.4. Australorp
   5. 1.5. Barnevelder
   6. 1.6. Bielefelder
   7. 1.7. Brahma
   8. 1.8. Dominikaner
   9. 1.9. Dorking
   10. 1.10. Faverolle
   11. 1.11. Houdan
   12. 1.12. Indiska stridshöns
   13. 1.13. Kochin
   14. 1.14. Malayer
   15. 1.15. Maran
   16. 1.16. New Hampshire
   17. 1.17. Orpington
   18. 1.18. Plymouth Rock
   19. 1.19. Rhode Island red
   20. 1.20. Sussex
   21. 1.21. Welsumer
   22. 1.22. Wyandotte
  2. 2. Lätta raser
   1. 2.1. Ancona
   2. 2.2. Andalusier
   3. 2.3. Appenzeller skägghöns
   4. 2.4. Appenzeller spetshättad
   5. 2.5. Brakel
   6. 2.6. Breda
   7. 2.7. Campiner
   8. 2.8. Fönix
   9. 2.9. Hamburger
   10. 2.10. Holländsk vithätta
   11. 2.11. Kraaikoppen
   12. 2.12. Kraienkoeppe
   13. 2.13. Lakenfelder
   14. 2.14. Legbar
   15. 2.15. Leghorn
   16. 2.16. Minorka
   17. 2.17. Moderna engelska stridshöns
   18. 2.18. Nakenhalsade
   19. 2.19. Norska järhöns
   20. 2.20. Onagadori
   21. 2.21. Ostfriesiska möwen
   22. 2.22. Paduan
   23. 2.23. Red caps
   24. 2.24. Rödkindad spanier
   25. 2.25. Silkeshöns
   26. 2.26. Sultanhöns
   27. 2.27. Sumatra
   28. 2.28. Vitkindad spanier
   29. 2.29. Vorwerk
   30. 2.30. Yokohama
  3. 3. Lantraser
   1. 3.1. Bohuslän-Dals Svarthöna
   2. 3.2. Gammalsvensk dvärghöna
   3. 3.3. Gotlandshöna
   4. 3.4. Hedemorahöna
   5. 3.5. Orusthöna
   6. 3.6. Skånsk blommehöna
   7. 3.7. Åsbohöna
   8. 3.8. Ölandshöna
   9. 3.9. Öländsk dvärghöna

  Version från och med 06:03, 29 Mar 2020

  till den här versionen.

  Återgå till Versionsarkiv.

  Visa nuvarande version

  Här kommer litet information och bilder på de raser som finns.

  Tunga raser

  Amrocks
  Araucana

  Asil

  Australorp

  Barnevelder

  Bielefelder

  Brahma

  Dominikaner

  Dorking

  Faverolle

  Houdan

  Indiska stridshöns

  Kochin

  Malayer

  Maran

  New Hampshire

  Orpington

  Plymouth Rock

  Rhode Island red

  Sussex

  Welsumer

  Wyandotte

   

  Lätta raser

  Ancona

  Andalusier

  Appenzeller skägghöns

  Appenzeller spetshättad

  Brakel

  Breda

  Campiner

  Fönix

  Hamburger

  Holländsk vithätta

  Kraaikoppen

  Kraienkoeppe

  Lakenfelder

  Legbar

  Leghorn

  Minorka

  Moderna engelska stridshöns

  Nakenhalsade

  Norska järhöns

  Onagadori

  Ostfriesiska möwen

  Paduan

  Red caps

  Rödkindad spanier

  Silkeshöns

  Sultanhöns

  Sumatra

  Vitkindad spanier

  Vorwerk

  Yokohama

   

  Lantraser

  Bohuslän-Dals Svarthöna
  Gammalsvensk dvärghöna
  Gotlandshöna
  Hedemorahöna


  De nordligaste av de tillvaratagna lantrashönsen. Dessa höns har lång tradition som brudgåvor och har funnits på gårdarna i Hedemoratrakten så länge man minns och kan berätta. Nuvarande hedemorahöns kommer från byn Trollbo.
  Kännetecken
  Det finns blå, svarta (ofta med inslag av annan färg i hals- och sadelfjädrar), vita eller nästan vita samt mindre frekvent vild- och vetefärgade. Djuren har en karaktäristisk mycket tät och dunrik fjäderdräkt. Bidunet (bifjädern) som sitter på insidan av kroppsfjädrarna är välutvecklad. Det tyder på lång anpassning till ett kallt klimat. Fjädrarna på en del är av ullig struktur. Ullhönsens fjäderfan saknar hakar som binder ihop det, ungefär som hos silkeshöns. Benen kan vara släta eller lätt befjädrade. Flertåighet kan förekomma. Inslag av svart färg i kam, slör och ansikte är vanligt.Vikt höna 1,5-2 kg, tupp 2-2,5 kg.  Källa: http://www.kackel.se/lantras_hons.html  Läs mer om Hedemorahöns på sidorna: Lägg till 2-3 bra länkar.  

  Orusthöna
  Skånsk blommehöna
  Åsbohöna
  Ölandshöna
  Öländsk dvärghöna


   


  Alternativ.nu | Om handboken | Support