Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Fäbod, fäbodbruk och fäbodkultur

  Innehållsförteckning
  till den äldre versionen eller återgå till versionsarkiv.

  Kombinerad revisionsjämförelse

  Jämför version modifierad 07:49, 13 Nov 2019 av Sveriges Fäbodbrukare? med nuvarande version modifierad 13:15, 13 Nov 2019 av Sveriges Fäbodbrukare?.

  ...

  Fäbodbruket i den form vi känner det, utvecklades möjligen strax före eller strax efter efter vår tideräknings början..ellernågon gång efter vår tideräkning. Idag återfinns endast ett mindre antal fäbodbrukare i vårt land som fortfarande upprätthåller betesdrift i skog och fjäll på traditionellt vis. Det nuvarande "fäbodområdet" i Sverige sträcker sig från Värmland och norrut i landet, med tonvikt på Dalarna, Gävleborg och Jämtland/Härjedalen, men förekommer också i Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Också i norra Uppland har det funnits påtagflig närvaro av fäbodar. Historiskt har det funnits varianter av fäbodbruk utspritt även även i södra delen av landet, men kanske framförallt ett vida spritt utmarksbete i skogs- och kustområden utgående direkt från gårdar och byar. På grund av befolkningsökning och växande markanvändningskonkurrens har till stor detta upphört redan tidigare i historien, och därmed har tyvärr även denna del av kulturhistorien fallit i relativ glömska för såväl myndigheter som gemene man. 

  ...

  Version från 07:49, 13 Nov 2019

  Denna revision modifierad av Sveriges Fäbodbrukare? (Bannlys)

  ...

  Fäbodbruket i den form vi känner det, utvecklades möjligen strax före ellernågon gång efter vår tideräkning. Idag återfinns endast ett mindre antal fäbodbrukare i vårt land som fortfarande upprätthåller betesdrift i skog och fjäll på traditionellt vis. Det nuvarande "fäbodområdet" i Sverige sträcker sig från Värmland och norrut i landet, med tonvikt på Dalarna, Gävleborg och Jämtland/Härjedalen, men förekommer också i Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Också i norra Uppland har det funnits påtagflig närvaro av fäbodar. Historiskt har det funnits varianter av fäbodbruk utspritt även även i södra delen av landet, men kanske framförallt ett vida spritt utmarksbete i skogs- och kustområden utgående direkt från gårdar och byar. På grund av befolkningsökning och växande markanvändningskonkurrens har till stor detta upphört redan tidigare i historien, och därmed har tyvärr även denna del av kulturhistorien fallit i relativ glömska för såväl myndigheter som gemene man. 

  ...

  Nuvarande version

  Denna revision modifierad av Sveriges Fäbodbrukare? (Bannlys)

  ...

  Fäbodbruket i den form vi känner det, utvecklades möjligen strax före eller strax efter efter vår tideräknings början.. Idag återfinns endast ett mindre antal fäbodbrukare i vårt land som fortfarande upprätthåller betesdrift i skog och fjäll på traditionellt vis. Det nuvarande "fäbodområdet" i Sverige sträcker sig från Värmland och norrut i landet, med tonvikt på Dalarna, Gävleborg och Jämtland/Härjedalen, men förekommer också i Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Också i norra Uppland har det funnits påtagflig närvaro av fäbodar. Historiskt har det funnits varianter av fäbodbruk utspritt även även i södra delen av landet, men kanske framförallt ett vida spritt utmarksbete i skogs- och kustområden utgående direkt från gårdar och byar. På grund av befolkningsökning och växande markanvändningskonkurrens har till stor detta upphört redan tidigare i historien, och därmed har tyvärr även denna del av kulturhistorien fallit i relativ glömska för såväl myndigheter som gemene man. 

  ...


  Alternativ.nu | Om handboken | Support