Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Fäbod, fäbodbruk och fäbodkultur

  Innehållsförteckning
  För att återgå, måste du jämföra versionen du önskar återgå till med den nuvarande versionen genom att välja båda från versionsarkivet.

  Kombinerad revisionsjämförelse

  Jämför version modifierad 07:42, 13 Nov 2019 av Sveriges Fäbodbrukare? med version modifierad 07:43, 13 Nov 2019 av Sveriges Fäbodbrukare?.

  ...

  "Endast Sverige svenska fäbodar hava..."   Ja, så är det ju.  Men det finns faktistkt många fler levande fäbodar i Norge, där de vanligen benämns säter alternativt stöl. Och företeelsen med säsongsvis förflyttning av betesdjur i syfte att också kunna nyttja extensiva och avlägsna betesmarker har varit och är en vida spridd kulturgeografisk tillämpning för effektivt areellt resursutnyttjande, och det återfinns i alla världsdelar. Det svarar för försörjning och en värdefull livsmedelsproduktion/proteinförsörjning för ett mycket stort antal  människor i världen. Internationellt faller det inom ramen för begreppet Transhumance (eng.) Se vidare  https://en.wikipedia.org/wiki/Transhumance 

  I den utformning vi återfinner fäbodbruket i vårt land så har vi en vegetationsekologiskt och kulturgeografiskt grundad gemenskap med Norge och med internationell terminologi kategoriseras det som Skandinavisk Transhumans (sv.)  Se vidare https://sv.wikipedia.org/wiki/Transhumans

  ...

  Version från 07:42, 13 Nov 2019

  Denna revision modifierad av Sveriges Fäbodbrukare? (Bannlys)

  ...

  Version från och med 07:43, 13 Nov 2019

  Denna revision modifierad av Sveriges Fäbodbrukare? (Bannlys)

  ...

  "Endast Sverige svenska fäbodar hava..."   Ja, så är det ju.  Men det finns faktistkt många fler levande fäbodar i Norge, där de vanligen benämns säter alternativt stöl. Och företeelsen med säsongsvis förflyttning av betesdjur i syfte att också kunna nyttja extensiva och avlägsna betesmarker har varit och är en vida spridd kulturgeografisk tillämpning för effektivt areellt resursutnyttjande, och det återfinns i alla världsdelar. Det svarar för försörjning och en värdefull livsmedelsproduktion/proteinförsörjning för ett mycket stort antal  människor i världen. Internationellt faller det inom ramen för begreppet Transhumance (eng.) Se vidare  https://en.wikipedia.org/wiki/Transhumance 

  I den utformning vi återfinner fäbodbruket i vårt land så har vi en vegetationsekologiskt och kulturgeografiskt grundad gemenskap med Norge och med internationell terminologi kategoriseras det som Skandinavisk Transhumans (sv.)  Se vidare https://sv.wikipedia.org/wiki/Transhumans

  ...


  Alternativ.nu | Om handboken | Support