Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Fäbod, fäbodbruk och fäbodkultur

  Innehållsförteckning
  För att återgå, måste du jämföra versionen du önskar återgå till med den nuvarande versionen genom att välja båda från versionsarkivet.

  Kombinerad revisionsjämförelse

  Jämför version modifierad 23:41, 12 Nov 2019 av Sveriges Fäbodbrukare? med version modifierad 23:49, 12 Nov 2019 av Sveriges Fäbodbrukare?.

  ...

  "Endast Sverige svenska fäbodar hava..."   Ja, så är det ju.  Men det finns faktistk fler levande fäbodar, eller sätrar som de ofta kallas, i Norge. Och företeelsen med säsongsvis förflyttning av betesdjur i syfte att också kunna nyttja extensiva och avlägsna betesmarker har varit och är en vida spridd kulturgeografisk tillämpning för effektivt areellt resursutnyttjande, och detsom återfinns i alla världsdelar. Det svarar för försörjning och en värdefull livsmedelsproduktion/proteinförsörjning för ett mycket stort antal  människor i världen. Internationellt faller det inom ramen för begreppet Transhumance (eng.) https://en.wikipedia.org/wiki/Transhumance 

  ...

  Version från 23:41, 12 Nov 2019

  Denna revision modifierad av Sveriges Fäbodbrukare? (Bannlys)

  ...

  "Endast Sverige svenska fäbodar hava..."   Ja, så är det ju.  Men företeelsen med säsongsvis förflyttning av betesdjur i syfte att också kunna nyttja extensiva och avlägsna betesmarker har varit och är en vida spridd kulturgeografisk tillämpning för effektivt areellt resursutnyttjande, och som återfinns i alla världsdelar. Det svarar för försörjning och en värdefull livsmedelsproduktion/proteinförsörjning för ett mycket stort antal  människor i världen. Internationellt faller det inom ramen för begreppet Transhumance (eng.) https://en.wikipedia.org/wiki/Transhumance 

  ...

  Version från och med 23:49, 12 Nov 2019

  Denna revision modifierad av Sveriges Fäbodbrukare? (Bannlys)

  ...

  "Endast Sverige svenska fäbodar hava..."   Ja, så är det ju.  Men det finns faktistk fler levande fäbodar, eller sätrar som de ofta kallas, i Norge. Och företeelsen med säsongsvis förflyttning av betesdjur i syfte att också kunna nyttja extensiva och avlägsna betesmarker har varit och är en vida spridd kulturgeografisk tillämpning för effektivt areellt resursutnyttjande, och det återfinns i alla världsdelar. Det svarar för försörjning och en värdefull livsmedelsproduktion/proteinförsörjning för ett mycket stort antal  människor i världen. Internationellt faller det inom ramen för begreppet Transhumance (eng.) https://en.wikipedia.org/wiki/Transhumance 

  ...


  Alternativ.nu | Om handboken | Support