Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Fäbod, fäbodbruk och fäbodkultur

  Innehållsförteckning
  För att återgå, måste du jämföra versionen du önskar återgå till med den nuvarande versionen genom att välja båda från versionsarkivet.

  Kombinerad revisionsjämförelse

  Jämför version modifierad 22:03, 8 Nov 2019 av Sveriges Fäbodbrukare? med version modifierad 23:37, 12 Nov 2019 av Sveriges Fäbodbrukare?.

  ...

  Fäbodbruk utgör en historiskt förankrad särskild driftform inom boskapsskötseln som bygger påsärskilddriftformi boskapsskötseln som utgår från säsongvis förflyttning av betesdjur och folk från hemgården till mer eller mindre avlägsna betesmarker på sådant avstånd från gården att det inte var praktiskt eller resursmässigt försvarligt att dagligen förflytta sig emellan, varken för folket eller förmed djuren.   

  Begreppet fäbod syftar specifikt på platsen och de nödvändiga byggnader som erfordrades för att härbärgera djur, folk och verksamhet under den period man vistades vid de avlägsna betesmarkerna, fäbodområdetfäboden. En central del i fäboden som produktionsmodellproduktionemodell är mjölkning och mjölkförädling till säsongsvis lagringsbara produkter som smör, ost och mese av ko- och getmjölk.

  ...

    "Endast Sverige svenska fäbodar hava..."  Ja, så är det ju. Men företeelsen med säsongsvis förflyttning av betesdjur i syfte att också kunna nyttja extensiva och avlägsna betesmarker har varit och är en vida spridd kulturgeografisk tillämpning för effektivt areellt resursutnyttjande, och som återfinns i alla världsdelar. Det, och som svarar för försörjning och en värdefull livsmedelsproduktion/proteinförsörjning för ett mycket stort antal  människor i världen. Internationellt faller det inom ramen för begreppet Transhumance (eng.) https://en.wikipedia.org/wiki/Transhumance 

  ...

  NumeraFäbodbruket i den form vi känner det, utvecklades möjligen strax före ellernågon gång efter vår tideräkning. Idag återfinns endast ett mindre antal fäbodbrukare i vårt land som fortfarande upprätthåller betesdrift i skog och fjäll på traditionellt vis. Det nuvarande "fäbodområdet" i Sverige sträcker sig från Värmland och norrut i landet, med tonvikt på Dalarna, Gävleborg och Jämtland/Härjedalen, men förekommer också i Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Också i norra Uppland har det funnits påtagflig närvaro av fäbodar. Endast ett mindre antallfåtal fäbodbrukare bedriver numera mjölkproduktion och traditionell produktförädling på fäboden. Det finns dock en strävan att bevara och utveckla denna historiskt förankrade och traditionella brukarkultur och driftform som i sig inrymmer många mervärdenvärden

  ...

  Version från 22:03, 8 Nov 2019

  Denna revision modifierad av Sveriges Fäbodbrukare? (Bannlys)

  ...

  Fäbodbruk utgör en särskild driftform i boskapsskötseln som utgår från säsongvis förflyttning av betesdjur och folk från hemgården till mer eller mindre avlägsna betesmarker på sådant avstånd från gården att det inte var praktiskt eller resursmässigt försvarligt att dagligen förflytta sig emellan, varken för folket eller med djuren.  

  Begreppet fäbod syftar specifikt på de nödvändiga byggnader som erfordrades för att härbärgera djur, folk och verksamhet under den period man vistades de avlägsna betesmarkerna, fäboden. En central del i fäboden som produktionemodell är mjölkning och mjölkförädling till säsongsvis lagringsbara produkter som smör, ost och mese av ko- och getmjölk.

  ...

  "Endast Sverige svenska fäbodar hava..."  Ja, så är det ju. Men företeelsen med säsongsvis förflyttning av betesdjur i syfte att nyttja extensiva och avlägsna betesmarker har varit och är en vida spridd kulturgeografisk tillämpning för effektivt areellt resursutnyttjande, som återfinns i alla världsdelar, och som svarar för försörjning och en värdefull livsmedelsproduktion för ett mycket stort antal  människor i världen. Internationellt faller det inom ramen för begreppet Transhumance (eng.) https://en.wikipedia.org/wiki/Transhumance 

  ...

  Numera återfinns endast ett mindre antal fäbodbrukare i vårt land som fortfarande upprätthåller betesdrift på traditionellt vis. Det nuvarande "fäbodområdet" i Sverige sträcker sig från Värmland och norrut i landet, med tonvikt på Dalarna, Gävleborg och Jämtland/Härjedalen, men förekommer också i Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Också i Uppland har det funnits påtagflig närvaro av fäbodar. Endast ett fåtal fäbodbrukare bedriver numera mjölkproduktion och produktförädling på fäboden. Det finns dock en strävan att bevara och utveckla denna historiskt förankrade och traditionella brukarkultur och driftform som i sig inrymmer många värden

  ...

  Version från och med 23:37, 12 Nov 2019

  Denna revision modifierad av Sveriges Fäbodbrukare? (Bannlys)

  ...

  Fäbodbruk utgör en historiskt förankrad särskild driftform inom boskapsskötseln som bygger på säsongvis förflyttning av betesdjur och folk från hemgården till mer eller mindre avlägsna betesmarker på sådant avstånd från gården att det inte var praktiskt eller resursmässigt försvarligt att dagligen förflytta sig emellan, varken för folket eller för djuren. 

  Begreppet fäbod syftar specifikt på platsen och de nödvändiga byggnader som erfordrades för att härbärgera djur, folk och verksamhet under den period man vistades vid de avlägsna betesmarkerna, fäbodområdet. En central del i fäboden som produktionsmodell är mjölkning och mjölkförädling till säsongsvis lagringsbara produkter som smör, ost och mese av ko- och getmjölk.

  ...

  "Endast Sverige svenska fäbodar hava..."  Ja, så är det ju. Men företeelsen med säsongsvis förflyttning av betesdjur i syfte att också kunna nyttja extensiva och avlägsna betesmarker har varit och är en vida spridd kulturgeografisk tillämpning för effektivt areellt resursutnyttjande, och som återfinns i alla världsdelar. Det svarar för försörjning och en värdefull livsmedelsproduktion/proteinförsörjning för ett mycket stort antal  människor i världen. Internationellt faller det inom ramen för begreppet Transhumance (eng.) https://en.wikipedia.org/wiki/Transhumance 

  ...

  Fäbodbruket i den form vi känner det, utvecklades möjligen strax före ellernågon gång efter vår tideräkning. Idag återfinns endast ett mindre antal fäbodbrukare i vårt land som fortfarande upprätthåller betesdrift i skog och fjäll på traditionellt vis. Det nuvarande "fäbodområdet" i Sverige sträcker sig från Värmland och norrut i landet, med tonvikt på Dalarna, Gävleborg och Jämtland/Härjedalen, men förekommer också i Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Också i norra Uppland har det funnits påtagflig närvaro av fäbodar. Endast ett mindre antall fäbodbrukare bedriver numera mjölkproduktion och traditionell produktförädling på fäboden. Det finns dock en strävan att bevara och utveckla denna historiskt förankrade och traditionella brukarkultur och driftform som i sig inrymmer många mervärden

  ...


  Alternativ.nu | Om handboken | Support