Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Fäbod, fäbodbruk och fäbodkultur

  Innehållsförteckning
  För att återgå, måste du jämföra versionen du önskar återgå till med den nuvarande versionen genom att välja båda från versionsarkivet.

  Kombinerad revisionsjämförelse

  Jämför version modifierad 21:52, 8 Nov 2019 av Sveriges Fäbodbrukare? med version modifierad 22:02, 8 Nov 2019 av Sveriges Fäbodbrukare?.

  ...

  I ursprunget var fäbodbruket en integrerad del i ett småjordbruk för självhushåll, ibland med viss produktion för avsalu och under vissa tidsperioder för skatteuppbörd (vanligen smör). Det vidsträckta utmarkbruket för familjens försörjning handlade också om så mycket mera vad gäller resursnyttjande och vanligen omfattades även bärgning av vinterfoder på slåtterängar och myrar, lövtäkt, jakt- och fiske för husbehov, bärplockning och tag av allehanda naturprodukter. Ibland kunde fäbodarna också vara utgångspunkt för traditionellt skogsbruk och insamling av myrmalm. 

  ...

  "Endast Sverige svenska fäbodar hava..."  Ja, så är det ju . Men- men företeelsen med säsongsvis förflyttning av betesdjur i syfte att nyttja extensiva och avlägsna betesmarker har varit och är en vida spridd kulturgeografisk tillämpning för effektivt areellt resursutnyttjande, som återfinns i alla världsdelar, och som svarar för försörjning och en värdefull livsmedelsproduktion för ett mycket stort antal  människor i världen. Internationellt faller det inom ramen för begreppet Transhumance (eng.) https://en.wikipedia.org/wiki/Transhumance 

  ...

  De svenska fäbodbrukarna är självorganiserade genom Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk (FSF)  samt ett antal regionala färbidföreningar. En presentation av det svenska fäbodbruket finns i bifogad folder.  Ytterligare fakta och aktuell information om fäbodbruket, fäbodkulturen och den svenska fäbodrörelsen finns på FSF hemsida http://fabod.nu/

  I vårt västra grannland finns en systerförening Norsk Seterkultur som också har en informativ hemsida http://www.seterkultur.no/

  Version från 21:52, 8 Nov 2019

  Denna revision modifierad av Sveriges Fäbodbrukare? (Bannlys)

  ...

  "Endast Sverige svenska fäbodar hava..."  Ja, så är det ju - men företeelsen med säsongsvis förflyttning av betesdjur i syfte att nyttja extensiva och avlägsna betesmarker har varit och är en vida spridd kulturgeografisk tillämpning för effektivt areellt resursutnyttjande, som återfinns i alla världsdelar, och som svarar för försörjning och en värdefull livsmedelsproduktion för ett mycket stort antal  människor i världen. Internationellt faller det inom ramen för begreppet Transhumance (eng.) https://en.wikipedia.org/wiki/Transhumance 

  ...

  Version från och med 22:02, 8 Nov 2019

  Denna revision modifierad av Sveriges Fäbodbrukare? (Bannlys)

  ...

  I ursprunget var fäbodbruket en integrerad del i ett småjordbruk för självhushåll, ibland med viss produktion för avsalu och under vissa tidsperioder för skatteuppbörd (vanligen smör). Det vidsträckta utmarkbruket för familjens försörjning handlade också om så mycket mera vad gäller resursnyttjande och vanligen omfattades även bärgning av vinterfoder på slåtterängar och myrar, lövtäkt, jakt- och fiske för husbehov, bärplockning och tag av allehanda naturprodukter. Ibland kunde fäbodarna också vara utgångspunkt för traditionellt skogsbruk och insamling av myrmalm. 

  ...

  "Endast Sverige svenska fäbodar hava..."  Ja, så är det ju. Men företeelsen med säsongsvis förflyttning av betesdjur i syfte att nyttja extensiva och avlägsna betesmarker har varit och är en vida spridd kulturgeografisk tillämpning för effektivt areellt resursutnyttjande, som återfinns i alla världsdelar, och som svarar för försörjning och en värdefull livsmedelsproduktion för ett mycket stort antal  människor i världen. Internationellt faller det inom ramen för begreppet Transhumance (eng.) https://en.wikipedia.org/wiki/Transhumance 

  ...

  De svenska fäbodbrukarna är självorganiserade genom Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk (FSF)  samt ett antal regionala färbidföreningar. En presentation av det svenska fäbodbruket finns i bifogad folder.  Ytterligare fakta och aktuell information om fäbodbruket, fäbodkulturen och den svenska fäbodrörelsen finns på FSF hemsida http://fabod.nu/

  I vårt västra grannland finns en systerförening Norsk Seterkultur som också har en informativ hemsida http://www.seterkultur.no/


  Alternativ.nu | Om handboken | Support