Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Fäbod, fäbodbruk och fäbodkultur

  Innehållsförteckning
  För att återgå, måste du jämföra versionen du önskar återgå till med den nuvarande versionen genom att välja båda från versionsarkivet.

  Kombinerad revisionsjämförelse

  Jämför version modifierad 23:37, 12 Nov 2019 av Sveriges Fäbodbrukare? med version modifierad 23:39, 12 Nov 2019 av Sveriges Fäbodbrukare?.

  ...

  Fäbodbruk utgör en historiskt förankrad särskild driftform inom boskapsskötseln som bygger på säsongvis förflyttning av betesdjur och folk från hemgården till mer eller mindre avlägsna betesmarker i skog och fjäll, och på sådant avstånd från gården att det inte var praktiskt eller resursmässigt försvarligt att dagligen förflytta sig emellan, varken för folket eller för djuren. 

  ...

  Version från 23:37, 12 Nov 2019

  Denna revision modifierad av Sveriges Fäbodbrukare? (Bannlys)

  ...

  Version från och med 23:39, 12 Nov 2019

  Denna revision modifierad av Sveriges Fäbodbrukare? (Bannlys)

  ...

  Fäbodbruk utgör en historiskt förankrad särskild driftform inom boskapsskötseln som bygger på säsongvis förflyttning av betesdjur och folk från hemgården till mer eller mindre avlägsna betesmarker i skog och fjäll, och på sådant avstånd från gården att det inte var praktiskt eller resursmässigt försvarligt att dagligen förflytta sig emellan, varken för folket eller för djuren. 

  ...


  Alternativ.nu | Om handboken | Support