Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Översättning av galleriet

  Innehållsförteckning
  Inga stycken

   

  Hjälp till den som vill....
   
   
  $txt['aeva_title'] = 'Galleri';
  $txt['aeva_admin'] = 'Admin';
  $txt['aeva_add_title'] = 'Titel';
  $txt['aeva_add_desc'] = 'Beskrivning';
  $txt['aeva_add_file'] = 'Fil att ladda upp';
  $txt['aeva_add_allowedTypes'] = 'Tillåtna filtyper';
  $txt['aeva_add_embed'] = '<i><u>Eller</u></i> bifoga via URL';
  $txt['aeva_add_keywords'] = 'Sökord';
  $txt['aeva_width'] = 'Bredd';
  $txt['aeva_height'] = 'Höjdt';
  $txt['aeva_albums'] = 'Album';
  $txt['aeva_icon'] = 'Ikon';
  $txt['aeva_name'] = 'Namn';
  $txt['aeva_item'] = 'Föremål';
  $txt['aeva_items'] = 'Föremål';
  $txt['aeva_lower_item'] = 'föremål';
  $txt['aeva_lower_items'] = 'föremål';
  $txt['aeva_files'] = 'Filer';
  $txt['aeva_submissions'] = 'Bidrag';
  $txt['aeva_started_on'] = 'Startat';
  $txt['aeva_recent_items'] = 'Nyliga föremål';
  $txt['aeva_random_items'] = 'Slumpade föremål';
  $txt['aeva_recent_comments'] = 'Nyliga kommentarer';
  $txt['aeva_recent_albums'] = 'Nya album';
  $txt['aeva_views'] = 'Visningar';
  $txt['aeva_downloads'] = 'Nedladdningar';
  $txt['aeva_posted_by'] = 'Postad av';
  $txt['aeva_posted_on_date'] = 'Postad'; // For use in 'Posted on March 21'
  $txt['aeva_posted_on'] = 'Postad'; // For use in 'Posted Today/Yesterday'
  $txt['aeva_in_album'] = 'i';
  $txt['aeva_comment_in'] = 'i';
  $txt['aeva_on_date'] = '';
  $txt['aeva_short_date_format'] = '%b %d, %Y';
  $txt['aeva_today'] = '<b>Idag</b>';
  $txt['aeva_yesterday'] = '<b>Igår</b>';
  $txt['aeva_by'] = 'av';
  $txt['aeva_on'] = '';
  $txt['aeva_kb'] = 'KB';
  $txt['aeva_time'] = 'Tid';
  $txt['aeva_date'] = 'Datum';
  $txt['aeva_unapproved_items'] = 'Icke godkända föremål';
  $txt['aeva_unapproved_comments'] = 'Icke godkända kommentarer';
  $txt['aeva_unapproved_albums'] = 'Icke godkända album';
  $txt['aeva_unapproved_item_edits'] = 'Ej godkända föremålsuppdateringar';
  $txt['aeva_unapproved_album_edits'] = 'Ej godkända albumuppdateringar';
  $txt['aeva_reported_items'] = 'Rapporterade föremål';
  $txt['aeva_reported_comments'] = 'Rapporterade kommentarer';
  $txt['aeva_submit'] = 'Skicka';
  $txt['aeva_sub_albums'] = 'Underalbum';
  $txt['aeva_max_file_size'] = 'Maximal tillåten filtorlek';
  $txt['aeva_stats'] = 'Statistik';
  $txt['aeva_general_album'] = 'Allmänt album';
  $txt['aeva_user_album'] = 'Användaralbum';
  $txt['aeva_album_type'] = 'Typ av album';
  $txt['aeva_album_name'] = 'Namn';
  $txt['aeva_album_desc'] = 'Beskrivning';
  $txt['aeva_add_item'] = 'Ladda upp ett föremål till detta album';
  $txt['aeva_sort_by'] = 'Sortera efter';
  $txt['aeva_sort_by_0'] = 'ID';
  $txt['aeva_sort_by_1'] = 'Datum';
  $txt['aeva_sort_by_2'] = 'Titel';
  $txt['aeva_sort_by_3'] = 'Visningar';
  $txt['aeva_sort_by_4'] = 'Betyg';
  $txt['aeva_sort_order'] = 'Ordning';
  $txt['aeva_sort_order_asc'] = 'Stigande';
  $txt['aeva_sort_order_desc'] = 'Sjunkande';
  $txt['aeva_pages'] = 'Sidor';
  $txt['aeva_thumbnail'] = 'Miniatyrbild';
  $txt['aeva_item_title'] = 'Titel';
  $txt['aeva_item_desc'] = 'Beskrivning';
  $txt['aeva_filesize'] = 'Filstorlek';
  $txt['aeva_keywords'] = 'Sökord';
  $txt['aeva_rating'] = 'Betyg';
  $txt['aeva_rate_it'] = 'Rösta!';
  $txt['aeva_item_info'] = 'Information';
  $txt['aeva_comments'] = 'Kommentarer';
  $txt['aeva_comment'] = 'Kommentar';
  $txt['aeva_sort_order_com'] = 'Kommentarer sorteras efter datum';
  $txt['aeva_comment_this_item'] = 'Kommentera';
  $txt['aeva_report_this_item'] = 'Rapportera';
  $txt['aeva_edit_this_item'] = 'Redigera';
  $txt['aeva_delete_this_item'] = 'Radera';
  $txt['aeva_download_this_item'] = 'Ladda ned';
  $txt['aeva_move_item'] = 'Flytta';
  $txt['aeva_commenting_this_item'] = 'Kommentera detta föremål';
  $txt['aeva_reporting_this_item'] = 'Rapportera detta föremål';
  $txt['aeva_moving_this_item'] = 'Flytta detta föremål';
  $txt['aeva_commenting'] = 'Kommentar';
  $txt['aeva_message'] = 'Meddelande';
  $txt['aeva_reporting'] = 'Rapportera föremål';
  $txt['aeva_reason'] = 'Anledning';
  $txt['aeva_add'] = 'Lägg till föremål';
  $txt['aeva_last_edited'] = 'Senast ändrad';
  $txt['aeva_album'] = 'Album';
  $txt['aeva_album_to_move'] = 'Album att flytta till';
  $txt['aeva_moving'] = 'Flyttar';
  $txt['aeva_viewing_unseen'] = 'Ej visade föremål';
  $txt['aeva_search_for'] = 'Sök efter';
  $txt['aeva_search_in_title'] = 'Sök i titel';
  $txt['aeva_search_in_description'] = 'Sök i beskrivning';
  $txt['aeva_search_in_kw'] = 'Sök bland sökord';
  $txt['aeva_search_in_album_name'] = 'Sök i albums namn';
  $txt['aeva_search_in_album'] = 'Sök i album';
  $txt['aeva_search_in_all_albums'] = 'Sök i alla album';
  $txt['aeva_search_by_mem'] = 'Sök föremål från medlem';
  $txt['aeva_search_in_cf'] = 'Sök i %s';
  $txt['aeva_search'] = 'Sök';
  $txt['aeva_owner'] = 'Ägare';
  $txt['aeva_user_albums'] = 'Användaralbum';
  $txt['aeva_my_user_albums'] = 'Mina&nbsp;album';
  $txt['aeva_yes'] = 'Ja';
  $txt['aeva_no'] = 'Nej';
  $txt['aeva_extra_info'] = 'Exif Metadata';
  $txt['aeva_poster_info'] = 'Information om skaparen';
  $txt['aeva_add_user_album'] = 'Lägg till användaralbum';
  $txt['aeva_gen_stats'] = 'Allmän statistik';
  $txt['aeva_total_items'] = 'Totalt antal föremål';
  $txt['aeva_total_albums'] = 'Totalt antal album';
  $txt['aeva_total_comments'] = 'Totalt antal kommentarer';
  $txt['aeva_total_user_albums'] = 'Totalt antal användaralbum';
  $txt['aeva_avg_items'] = 'Genomsnittligt antal nya föremål per dag';
  $txt['aeva_avg_comments'] = 'Genomsnittligt antal nya kommentarer per dag';
  $txt['aeva_total_item_contributors'] = 'Personer som laddat upp föremål';
  $txt['aeva_total_commentators'] = 'Personer som kommenterat föremål';
  $txt['aeva_top_uploaders'] = '5 mest aktiva uppladdarna';
  $txt['aeva_top_commentators'] = '5 mest aktiva kommenterare';
  $txt['aeva_top_albums_items'] = '5 mest populära album (Föremål)';
  $txt['aeva_top_albums_comments'] = '5 mest populära album (Kommentarer)';
  $txt['aeva_top_items_views'] = '5 mest populära föremål (Visningar)';
  $txt['aeva_top_items_comments'] = '5 mest populära föremål (Kommentarer)';
  $txt['aeva_top_items_rating'] = '5 mest populära föemål (Betyg)';
  $txt['aeva_filename'] = 'Filnamn';
  $txt['aeva_aka'] = 'även kallad';
  $txt['aeva_no_comments'] = 'Inga kommentarer';
  $txt['aeva_no_items'] = 'Inga föremål';
  $txt['aeva_no_albums'] = 'Inga album';
  $txt['aeva_no_uploaders'] = 'Ingen har laddat upp något.';
  $txt['aeva_no_commentators'] = 'Ingen har kommenterat något föremål.';
  $txt['aeva_multi_upload'] = 'Massuppladning';
  $txt['aeva_selectFiles'] = 'Välj filer';
  $txt['aeva_upload'] = 'Ladda upp';
  $txt['aeva_errors'] = 'Fel';
  $txt['aeva_membergroups_guests'] = 'Gäster';
  $txt['aeva_membergroups_members'] = 'Vanliga medlemmar';
  $txt['aeva_album_mainarea'] = 'Album details';
  $txt['aeva_album_privacy'] = 'Privacy';
  $txt['aeva_all_albums'] = 'Alla album';
  $txt['aeva_show'] = 'Visa';
  $txt['aeva_prev'] = 'Föregående';
  $txt['aeva_next'] = 'Nästa';
  $txt['aeva_embed_bbc'] = 'BBC embed code';
  $txt['aeva_embed_html'] = 'HTML embed code';
  $txt['aeva_direct_link'] = 'Direkt länk';
  $txt['aeva_profile_sum_pt'] = 'Galleri Sammanfattning';
  $txt['aeva_profile_sum_desc'] = 'Gallerianvändare Sammanfattning - här hittar du information om användarens bidrag till galleriet.';
  $txt['aeva_profile_stats'] = 'Galleristatistik';
  $txt['aeva_latest_item'] = 'Senaste föremål';
  $txt['aeva_top_albums'] = 'Top Album';
  $txt['aeva_profile_viewitems'] = 'Galleri - Visa föremål';
  $txt['aeva_profile_viewcoms'] = 'Galleri - Visa kommentarer';
  $txt['aeva_profile_viewvotes'] = 'Galleri - Visa röster';
  $txt['aeva_profile_viewitems_pt'] = 'Visa föremål';
  $txt['aeva_profile_viewcoms_pt'] = 'Visa kommentarer';
  $txt['aeva_profile_viewvotes_pt'] = 'Visa röster';
  $txt['aeva_profile_viewitems_desc'] = 'Visa alla föremål postade av användaren. Observera att det endast är föremål från album som du har rättigheter att se som listas.';
  $txt['aeva_profile_viewcoms_desc'] = 'Visa alla kommentarer skrivna av användaren. Observera att det endast är kommentarer i album som du har rättigheter att se som listas.';
  $txt['aeva_profile_viewvotes_desc'] = 'Visa alla betygssättningar från användaren. Observera att det endast är betygssättningar i album som du har rättighet att se som visas.';
  $txt['aeva_version'] = 'Installerad version';
  $txt['aeva_latest_version'] = 'Senaste version';
  $txt['aeva_switch_fulledit'] = 'Byt till komplett editeringssida med smileys och BBCode';
  $txt['aeva_needs_js_flash'] = 'Observera att denna funktionalitet inte fungerar om du stängt av Javascript- eller Flash-stöd i din webbläsare.';
  $txt['aeva_action'] = 'Action';
  $txt['aeva_member'] = 'Member';
  $txt['aeva_approve_this'] = 'This item is currently waiting for approval.';
  $txt['aeva_use_as_album_icon'] = 'Use this item\'s thumbnail as the album icon.';
  $txt['aeva_default_sort_order'] = 'Default sort order';
  $txt['aeva_overall_prog'] = 'Overall progress';
  $txt['aeva_curr_prog'] = 'Current file progress';
  $txt['aeva_add_desc_subtxt'] = 'You may use BBCode here, and say anything you\'d like. Please don\'t say anything boring, though. Like this description. People don\'t like that.';
  $txt['aeva_mark_as_seen'] = 'Mark all as seen';
  $txt['aeva_search_results_for'] = 'results found for';
  $txt['aeva_toggle_all'] = 'Toggle all';
  $txt['aeva_weighted_mean'] = 'Weighted average';
  $txt['aeva_passwd_locked'] = 'Password-protected album - Requires a password';
  $txt['aeva_passwd_unlocked'] = 'Password-protected album - Unlocked for you';
  $txt['aeva_who_rated_what'] = 'Who rated what?';
  $txt['aeva_max_thumbs_reached'] = '[Limit reached]';
  $txt['aeva_filetype_im'] = 'Image files';
  $txt['aeva_filetype_au'] = 'Audio files';
  $txt['aeva_filetype_vi'] = 'Video files';
  $txt['aeva_filetype_do'] = 'Documents';
  $txt['aeva_filetype_zi'] = 'Multimedia archives';
  $txt['aeva_entities_always'] = 'Always convert (recommended)';
  $txt['aeva_entities_no_utf'] = 'Always convert, except when in UTF-8 mode';
  $txt['aeva_entities_never'] = 'Never convert';
  $txt['aeva_prevnext_small'] = 'Show 3 thumbnails, including the current one';
  $txt['aeva_prevnext_big'] = 'Show 5 thumbnails, including the current one';
  $txt['aeva_prevnext_text'] = 'Only show text links';
  $txt['aeva_prevnext_none'] = 'Don\'t show anything';
  $txt['aeva_default_tag_normal'] = 'Show thumbnails (smaller size)';
  $txt['aeva_default_tag_preview'] = 'Show previews (intermediate size)';
  $txt['aeva_default_tag_full'] = 'Show full picture';
  $txt['aeva_force_thumbnail'] = 'Use this file as thumbnail';
  $txt['aeva_force_thumbnail_subtxt'] = 'If you\'re sending a local file that won\'t generate its own thumbnail... Think of a CD cover for a MP3, or a screenshot for a video...';
  $txt['aeva_force_thumbnail_edit'] = ' Leave empty to keep current thumbnail, if any.';
  $txt['aeva_default_perm_profile'] = 'Default';
  $txt['aeva_perm_profile'] = 'Permission profile';
  $txt['aeva_image'] = 'Image Files';
  $txt['aeva_video'] = 'Video Files';
  $txt['aeva_audio'] = 'Audio Files';
  $txt['aeva_doc'] = 'Documents';
  $txt['aeva_type_image'] = 'Image';
  $txt['aeva_type_video'] = 'Video';
  $txt['aeva_type_audio'] = 'Audio File';
  $txt['aeva_type_embed'] = 'Embedded Media';
  $txt['aeva_type_doc'] = 'Document';
  $txt['aeva_multi_download'] = 'Mass Download';
  $txt['aeva_multi_download_desc'] = 'Here you can download multiple files as a ZIP archive. Please select the items that you wish to download';
  $txt['aeva_album_is_hidden'] = 'This album can only be browsed by its owner (you) and administrators. Authorized membergroups can view items if you provide them with direct links to their individual pages.';
  $txt['aeva_items_view'] = 'Items view';
  $txt['aeva_view_normal'] = 'Normal view';
  $txt['aeva_view_filestack'] = 'Filestack view';
  $txt['aeva_post_noun'] = 'inlägg';
  $txt['aeva_posts_noun'] = 'inlägg';
  $txt['aeva_vote_noun'] = 'röst';
  $txt['aeva_votes_noun'] = 'röster';
  $txt['aeva_voter_list'] = 'Användare som poängsatt minst ett objekt';
  $txt['aeva_pixels'] = 'pixlar';
  $txt['aeva_more_albums_left'] = 'och %d fler album';
  $txt['aeva_items_only_in_children'] = ' i underalbum';
  $txt['aeva_items_also_in_children'] = ', and %d in sub-albums';
  $txt['aeva_unbrowsable'] = 'Browsing disabled';
  $txt['aeva_last_check'] = 'Senast kontrollerat';
  $txt['aeva_check_now'] = 'Kontrollera nu';
  $txt['aeva_access_read'] = 'Läs';
  $txt['aeva_access_write'] = 'Skriv';
  $txt['aeva_default_welcome'] = 'Welcome to the gallery section, powered by Aeva Media. To delete or modify this welcome message, just edit file /Themes/default/languages/Modifications.english.php and add this line to it:<br /><pre>$txt[\'aeva_welcome\'] = \'Welcome.\';</pre>You can also change the text directly from within the admin area. This is simpler but you lose the ability to translate it to multiple languages.';
  $txt['aeva_mass_cancel'] = 'Avbryt';
  $txt['aeva_file_too_large_php'] = 'Filen är för stor för att hanteras och har kasserats för att inte hänga servern. Den största godkända filstorleken för uppladdning är %s MB.';
  $txt['aeva_file_too_large_quota'] = 'Filen är för större än maxgränsen för filer du får ladda upp. Uppladdningen har avbrutits.';
  $txt['aeva_file_too_large_img'] = 'Filen är för större än maxgränsen för filer du får ladda upp. Är det en bild du laddar upp kanske den kommer att kunna automatiskt minskas ner i storlek. Du kan därför antingen avbryta eller försöka ladda upp filen.';
  $txt['aeva_user_deleted'] = '(Avstäng användare)';
  $txt['aeva_silent_update'] = 'Tyst uppdatering';
  $txt['aeva_close'] = 'Stäng';
  $txt['aeva_page_seen'] = 'Markera sidan som läst';

  Alternativ.nu | Om handboken | Support