Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Fuktproblem med täta byggmaterial

    Innehållsförteckning
    Inga stycken

    Ångtransport genom diffusion beror på att vattenångan i luften ständigt strävar efter att utjämna luftens ångkoncentration. I modern byggnadsteknik kan diffusionen i vissa fall skapa problem. Äldre byggnader har ofta en stor säkerhet mot sådana skador genom att konstruktionerna är utförda i ett skikt och att materialen i väggkonstruktioner kan lagra stora mängder fukt utan att ta skada och sedan avge dem vid torrare varmare dagar. Problem uppstår istället ofta när de gamla konstruktionerna kompletteras med nya extremt täta eller otäta skikt. Problemen uppstår framförallt när fukten inte kan ta sig ut genom täta material som plastfärg.


    Alternativ.nu | Om handboken | Support