Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Grund

    Innehållsförteckning
    Inga stycken

    Det finns i princip fyra olika metoder för grundläggning; källare, krypgrund (varm- och kallluftsventilerad), platta på mark, och plintgrund. Ur fuktsynpunkt är plintgrund att betrakta som den säkraste, och det är även den metod som orsakar minst ingrepp i marken. Ur energisynvinkel är platta på mark den bästa, eftersom man då slipper att golvbjälklaget exponeras för uteluften.

     


    Alternativ.nu | Om handboken | Support