Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Kalkfärg

  Kalkfärg är en traditionell färg som använts under mycket lång tid historiskt sätt . Grundkomponenterna är släckt kalk som blandas med
  vatten, och eventuellt tapetklister.  Till detta kan även pigment tillsättas om annan färg än kritvit önskas. Så kallat kalkvatten kan användas innan och efter kalkmålningen för att förbättra fästförmågan. Förvattningen hjälper till genom att mätta porösa eller torra underlag, och eftervattningen ger en yta som inte färgar av sig lika lätt.

  Lämpliga ytor att kalkmåla är väggar putsade med poröst puts (Cement är för hårt), tegel eller ohyvlat trä. Alltför släta ytor bestående av hyvlat trä eller skivmaterial ytor leder till att kalken inte fäster ordentligt och bör således inte kalkas. Målade ytor kan av samma anledning heller inte kalkas. 

  Kalk kan med färdel användas i utrymmen där djur vistas då kalken  motverkar tillväxten är ohyra. Kalk är irriterande för slemhinnor och uttorkande för huden varför vissa försiktighetsåtgärder måste vidtas, se mer under Skyddsutrustning. Observera att den här artikeln handlar om släckt kalk. Brändkalk eller osläckt kalk är ytterst skadligt och reagerar med kraftig värmeutveckling vid kontakt med vatten. Läs mer om Kalk här.

  Att måla med kalk

  Att kalka väggar med gott resultat går snabbt och är mycket enkelt. Nedan ges i korta drag en beskrivning om (1) förarbetet, (2) blandning av kalkfärg och (3) själva målandet.

  Förarbete

  Nyputsad vägg: Låt putsen hårdnat ordentligt under ett par veckor. Skrapa sedan bort löst sittande material med en bräda, och borsta med rotborse.

  Tidigare kalkad vägg: Knacka bort löst sittande puts, borsta och laga sprickor och andra skador. Använd en stålborste för att ta bort tidigare lager av löst sittande kalk..

  Tillblandning av färg

  Kalkvatten

  Blanda 1 volymdel släckt kalk med 5 delar vatten. Låt stå i minst ett dygn. Kalket har nu sjunkit till botten, och vattnet som är ovanför bottensatsen är det så kallade kalkvattnet. Bottensatsen bör inte användas för att tillreda kalkfärg.

  Kalkfärg/kalkmjölk

  Blanda 1 volymdel släckt kalk med 5-6 delar vatten (ca 20kg till 100-120l vatten). Blanda kontinuerligt under målningen. En tumregel för att få rätt propotioner är att om du stoppar ner fingret i blandning och lyfter upp det igen så ska du kunna se din nagel. Är färgen för tjock finns risken att kalken kommer lossna i sjok när den torkar.

  Ska fasader kalkas är det värt att dubbelkolla att kalken passar för detta. Vissa typer av släckt kalk innehåller varierande mängd järn vilket kan ge färgskiftningar. Det hindrar dock inte användandet i bruksutrymmen. 

  Målning

  1. Förvattna eventuellt med kalkvatten för att dämpa lagrets suppsugningsförmåga, vilket leder till ett jämnare färgskikt. Vid varm väderlek rekommenderas att ytan förvattnas efterhand innan ytan kalkas.

  2. Stryk ytan med kalkfärgen. Det kommer se ut som att du målat med diskvatten, vilket är helt normalt. Först när färgen torkat framträder färgen. Stryk färgen korsvis med överlappande drag.

  3. Låt torka ett dygn och stryk ett nytt lager. Upprepa tills ytan är tillräckligt täckt. Kalkas ytan för första gången kan detta betyda så många som 7-8 gånger.

  4. När väggen är färdig kalkad kan färgen fixeras genom att ett lager kalkvatten påstrykes.   

  Kalkas väggar i dammiga utrymme, som hönshus, samlas det mindre damm på väggen om stryckningarna sker lodrätt snarere än vågrätt. 

  Skyddsutrustning

  När du handskas med kalk ska du vara utrustad med lämpligt munskydd, skyddsglasögon och handskar. Kalk är mycket irriterande för slemhinnor och är uttorkande för huden varför kontakt bör undvikas. Kalkas bruksutrymmen med djur måste de föras ut från utrymmet under tiden kalkningen pågår.


  Alternativ.nu | Om handboken | Support