Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Mätverktyg

    Innehållsförteckning
    Inga stycken

    Mätverktyg för träslöjd kan delas in i två grupper generellt. Dels de som mäter absoluta mått i en standardiserad enhet t.ex. skjutmått, vinkelhake, linjal, mikrometer, gradskiva och dels mätverktyg som mäter relativa mått t.ex. passare i alla de former, strykmått och smygvinkel. Dessa anger sällan den mätta sträckan eller vinkeln men mätningen är ändå exakt och går att föra över till många träbitar. Passare och strykmått är dessutom kombinerade mät- och ritverktyg. Man behöver alltså inte manuellt rita upp mätningen genom att dra en kniv eller penna utan ritverktyget är redan i mätverktyget. På så vis försvinner en felkälla till mätningar. Paradoxalt nog kan alltså en passare som saknar enhet vara lika exakta om ej mer i praktiken än en mikrometer som anger längden i tusendels millimetrar! Detta pga. att man måste rita upp måttet från mikrometern själv, en passare trycker man bara ner i träet och får då direkt rätt mått uppritat.

    Generellt sett kan man säga att slöjd sysslar sällan med exakt angivna mått i millimeter etc. utan där är de relativa måtten viktigast jämfört med mera industriell tillverkning där exakta mått är ett måste för att kunna massproducera varor. Därför är sällan eller aldrig två slöjdalster av samma typ gjorda av samma person exakt likadana men de kan vara ytterst välgjorda ändå.


    Alternativ.nu | Om handboken | Support