Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Gödselvatten

  Beroende på jordens fruktbarhet kan all krävande gröda (t.ex. kål, majs) ges ytterligare tillväxtmöjlighet med någon slags gödselvatten.

  Gödselvatten av kreatursspillning

  Gödselvatten (tyska Jauche) består av urin, spillning och vatten som av mikroorganismer genom jäsning sönderdelar och förvandlar materialet. Detta görs i gödselbehållare och bör luftas genom regelbunden omröring (minst 1 ggr/dag) så att anaerob förruttnelse undviks.

  Gödselvattnet skall som alla sådana förtunnas, 1 liter gödselvatten på 10 liter vatten. Detta är lämpligt som starthjälp under första vegetationsperioden. Observera att denna metod används för krävande växter. Var försiktig med ett oluftat gödselvatten! Den starka lukten av ammoniak hos ett sådant blir, även förtunnat, till lockbete för insekter.

  Gödselvatten av olika växter

  Av brännässla, maskrosor, kålväxter, comfrey eller fågelträck (till 25 kg färsk, respektive 5 kg torkad fågelträck vardera 100 liter vatten) kan genom jäsning en fullgod gödselvätska framställas. Vid beredning av särskilt brännässelvatten rådes till följande: de gröna växtdelarna läggs med tyngd i botten i en jutesäck som placeras i tunna som fylls med regnvatten (helst). Materialmängd är 8-10 kg färska nässlor till 100 liter vatten eller 1 kg torkade till samma mängd vatten. Tack vare jutesäcken kan de lämningar som blir kvar efter jäsningen lätt lyftas ur tunnan och gödselvattnet behöver inte täppa till munstycken i vattenkannor eller sprutor. Vattentunnan bör täckas med ett trägaller, så att luft kan cirkulera och fåglar och andra små djur inte drunknar i den. Det är lämpligt att röra om i tunnan en gång om dagen samt första gången strö i en handfull stenmjöl, vilket hindrar obehaglig lukt.

  Så snart som gödselvattnet blivit mörkt och inte längre jäser, kan det användas. Före användning förtunnas det 10 till 20 gånger. Med det förtunnade gödselvattnet vattnas rotområdet runt växten. Om vätskan träffar bladen måste dessa omedelbart spolas av med rent vatten. Var noga med att vätskan aldrig hamnar på sallatens hjärtblad.

  Förebyggande växtskydd

  Det förebyggande växtskyddet handlar i första hand om en förstärkning av kulturväxterna och en förminskning av faran för skadedjurs- och sjukdomsangrepp och kan användas innan en större skada är ett faktum.

  Särskilt viktiga hjälpmedel i det förebyggande växtskyddet är olika örtvätskor, d.v.s. jästa och kokta sådana eller okokta teavdrag. Till alla dessa bör om möjligt regnvatten användas, både till förtunningen och avdraget.

  Starkt solsken skall absolut undvikas vid spridningen. Ett undantag utgör dock det kiselhaltiga åkerfräkenteet, som sprides i solsken tidig förmiddag och sen kväll.

  Olika örtavdrag

  Vanligast används brännässla, åkerfräken comfrey och malört. Det noggranna förfarandet i 100 liters fat har redan beskrivits. För framställning av mindre mängder användes 10 liters hink. Har vi färska växter fyller vi hinken helt, packar materialet lätt och fyller på vatten till kanten. Om vi använder torkad drog räcker ca 200 g på 10 liter vatten.

  Kokt örtvätska: Låt färska eller torkade växter stå och svälla i vatten en dag, placera kärlet på svag värme, låt koka i 20 min, låt svalna under lock.

  Te: Sönderskurna eller torkade växter får endast dra i hett vatten. (Anm: åkerfräkente kokas alltid som kokt örtvätska.)

  Teavdrag: Färska eller torkade växter får dra högst 3 dagar i vatten, får ej jäsas. Silas före användning. Efter sprutning och bevattning av örtmedel kan andra hjälpmedel användas. Så t.ex. såplösning (2%-ig) mot bladlöss, natronvattenglas (22%-ig) för sprutning under vintern mot svamp sjukdomar på bärbuskar och fruktträd.

  Sprutplan för användning av jästa, kokta och (okokta) teavdrag från örter

  Ört

  koncentration

  tid

  art

  ändamål

  Brännässla el comfrey jäst vätska

  1 kg färsk brännässla el. comfrey i 10 l vatten

     

  insektsavvärjning och stärkande på hela växten

   

  20 ggr förtunning

  hela året

  växt

   
   

  10 ggr förtunning

  hela året

  jord

   

  Starka kokta el okokta teavdrag

  1 kg färsk el 100-150 g torkad brännässla på 10 l vatten, oförtunnat

  hela året

  växt

  mot angrepp av löss eller som tillägg till kompost

  Åkerfräken kokt eller teavdrag

  1 kg färsk åkerfräken el 150 g torkad i 10 l vatten, spädes 5 ggr blandas med nässla

  hela året, början av våren, sprutning före knoppn, på sommaren på morg i solsken

  växt

  stärker växten mot sjukdomar, skorv och rost, falsk och äkta mjöldagg, krussjuka, röd spindel, kvalster

  Renfana, jäst, kokt och okokt teavdrag

  3 kg färskt material på 10 l vatten

     

  alla sorters ohyra, ex. jordgubbsvivel, hallonbagge, blad- geting, mot rost och mjöldagg

   

  oförtunnat

  vinterbesprutn

  växt

   
   

  oförtunnat

  sommar

  jord

   
   

  2 ggr förtunnat

  sprutn efter blomning

  löv

   
   

  1 1/2 ggr förtunnat

  höstbesprutning

  växt

   

  Träjon (ormbunke, Dry- opteris Felix mas) jäst el. kokt

  5 kg färskt el 0,5-1 kg torkat mate- rial i 10 l vatten, jäst el. kokt

  vinterbesprutn tidig vår och senare hela året

  växt växt jord och växt

  vid angrepp av blod- el. sköldlöss, ev. mot sniglar, vid kalibrist som komposttillägg

  Maskros jäst, kokt el teavdrag

  1,5-2 kg färsk växt som jäst el kokt i 10 l vatten utan förtunning

  vår och höst

  jord och växt

  växt stimulans, kvali- tetsförbättring (som komposttillägg)

  Kamomill kokt el. teavdr.

  små mängder, som te för människor

  sommar

  växt

  stimulerande för kulturen, till betning av frö, som komposttillägg

  Malört jäst, kokt el. teavdrag

       

  bladlöss, rost, björn- bärskvalster, bladlöss

   

  1 kg färsk växt på 10 l vatten utan förtunning

  vår

  växt

   
   

  2 ggr förtunnat

  höst eft beskärn

  växt

   
   

  3 ggr förunnat

  juni-juli

  växt

   

  Kvassia-åkerfräken kokt tills med såpa (för fruktodl. snålt med såpan!)

  150 g kvassia kokt i 2 l vatten + 2 l kokt åkerfräkente+250 g såpa förtunnas med vatten till 10 l

  vår till höst vid behov

  växt

  bladlöss och andra skadedjur

  Fotnot: Översättning ur Fernschule der Landwirtsehaft, Weiterbildung febr 1980 A Sturzenbeeker.


  Alternativ.nu | Om handboken | Support