Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Utrotningshotade åkerogräs i Norden

  Nordiska genbanken för jordbruks- och trädgårdsväxter har tagit fram följande material som ett hjälpmedel vid identifieringen av utrotningshotade och sällsynta åkerogräs.

  Många åkerogräs har nämligen under senare år blivit mycket sällsynta. Det gäller hela Norden, med undantag för Island, och beror enligt Nordiska genbanken på:

  • den kemiska ogräsbekämpningen i jordbruket

  • det renare utsädet

  • den minskade odlingen av vissa grödor, t.ex. lin, till vilka speciella ogräs är bundna

  Att finna platser där de utrotningshotade åkerogräsen fortfarande växer är önskvärt av två skäl: dels för att bevara arvsmassan av dessa ogräs och dels för att det på platser där det växer utrotningshotade åkerogräs också kan finnas äldre sorter av kulturgrödor, vars arvsmassa också vore mycket önskvärt att bevara.

  Var och en som påträffar något av följande åkerogräs i dess naturliga miljö bör därför kontakta Nordiska genbanken, Box 41, 230 53 Alnarp.

  Vi har i denna handboksartikel följt Nordiska genbankens material med endast ett undantag. Vi har lyft fram det svenska växtnamnet och placerat namnen på övriga nordiska språk i anslutning till uppgifterna om växtens utbredning i respektive land.

  Artbeskrivningarna är huvudsakligen baserade på H Weimarck: Skånes flora, 1963. Illustrationerna är gjorda av Eva Hagen vid Nordiska genbanken efter herbariematerial som ställts till förfogande av Botaniska museet vid Lunds universitet. Uppgifter om arternas utbredning har i huvudsak erhållits ur E Hultén: Atlas över växternas utbredning i Norden, 1971. Uppgifterna är att betrakta som historiska och äger ingen relevans idag.

  Linrepe

  Lolium remotum Schrank 1789

  1-årig, utan bladskott vid basen, ljust gulaktigt grön; strån 5-8 dm, spensliga, släta.

  Blad

  2-5 mm breda, släta eller ovan något strä- va, med tydliga öron.

  Ax

  5-15 cm; småax 6-12 mm, 4-8-blommiga, kort men tydligt skaftade; övre skärmfjäll vanl kortare än småaxet, slätt, 5-nervigt; ytterblomfjäll 4-5 mm utan eller med fint borst; innerblomfjällets kö- lar kala eller mot spetsen fint korthåriga; frukt av bladfjällets längd, ofta synlig utifrån.

  Blomningstid

  juli.

  Växtplats

  linåkrar, tomter och avfallsplatser.

  Danmark

  Hør-rajgras Enstaka fynd över hela landet.

  Finland

  Pellavaraiheinä Enstaka fynd i S och mellersta delarna.

  Norge

  Linsvimling Enstaka fynd i S och mellersta delarna.

  Sverige

  Enstaka fynd i Götaland, Svealand och S Norrland.

  Jfr L. temulentum L., ytterblomfjäll 6-8 mm, nedom spetsen vanl med ett kraftigt, rakt borst; övre skärmfjäll av småaxets längd eller längre; innerblomfjällets kölar tätt strävhåriga.

  Purrhavre

  Avena strigesa Schreb. 1771

  1-årig; strån 5-9 dm, upprätta, trinda, med kala noder.

  Blad

  5-10 mm breda, platta, sträva, i kanten ofta långhåriga, ljusgröna; slida kal eller hårig; snärp 2-5 mm.

  Vippa

  10-20 cm, smal, 1-sidig, gles, med snett uppåtriktade, sträva fåaxiga grenar; små- ax 20-24 mm, vanl 2-blommiga med un- der blomfästena krökt, hårig, ej sönder- fallande axel; skärmfjäll av blommornas längd, 7-9-nerviga, kala; ytterblomfjäll fast, vid mognaden mörknande, med ca 3 cm långt, strävt, knäböjt ryggborst och 2 sidoborst, 5-10 mm långa, fina, raka, sträva.

  Blomningstid

  juli, augusti.

  Växtplats

  åkrar.

  Danmark

  Purhavre Enstaka fynd över hela landet.

  Finland

  Ukonkaura Enstaka fynd i S.

  Norge

  Busthavre Enstaka fynd i S och mellersta delarna.

  Sverige

  Enstaka fynd i Götaland och Svealand.

   

  Råglosta

  Bromus secalinus L. 1753

  1-årig; strån 5-10 dm, ensamma eller få tillsammans, grova, kraftiga.

  Blad

  4-10 mm breda, ofta glest långhåriga, ljusgröna; slida kal eller nedre del ibland långhårig; snärp kort.

  Vippa

  7-20 cm, upprätt, senare överhängande med långa, fina, sträva grenar, de flesta enaxiga; småax ca 12-25 mm, med 5-10 blommor; skärmfjäll örtartade, hinnkan- tade, nedre 5-6 mm trubbigt - spetsigt, övre 6-8 mm, rundtrubbigt, borstuddigt; ytterblomfjäll 7-9 mm, fast, slutligen pergamentartat med jämnt bågböjda, slutligen invikta kanter och kort, sällan över 5 mm långt borst.

  Blomningstid

  juni, juli.

  Växtplats

  åkrar, speciellt i råg.

  Danmark

  Rughejre Särskilt Jylland.

  Finland

  Ruiskattara S och mellersta delarna.

  Norge

  Rugfaks Enstaka fynd i S och N.

  Sverige

  Götaland, Svealand, enstaka fynd i Norrland.

   

  Jättespergel

  Spergula maxima Whe. 1824

  1-årig, högväxt-80 cm, kal.

  Blad

  motsatta, skenbart kransställda genom i bladvecken sittande bladbärande dvärg- grenar, lineära, undertill med en fåra, trubbiga, med små hinnaktiga stipler.

  Blommor

  toppställda i tämligen glesa knippen, 5- taliga; skaft nedböjda strax efter blom- ningen, senare åter upprätta; foderblad 3-4 mm, äggrunda, smalt hinnkantade, glandelhåriga; kronblad något längre än foderbladen, hela, vita; vanl 10 ståndare.

  Frukt

  kapsel, äggformig, djupt kluven i 5 valv- ler, långt skaftad, stor, tjockväggig, glän- sande.

  Frön

  1,5-2 mm, smalt hinnkantade, svarta.

  Blomningstid

  juni-september.

  Växtplats

  åkrar, särskilt linåkrar.

  Danmark

  Stor spergel Enstaka fynd över hela landet.

  Finland

  Pellavahatikka Enstaka fynd över hela landet.

  Norge

  Storbendel Enstaka fynd längs kusterna.

  Sverige

  Enstaka fynd i Götaland, Svealand, S och mellersta Norrland.

   

  Jfr S. arvensis L., 1-4 dm, ofta glandelhårig; frön ca 1 mm.

  Åkerklätt

  Agrostemma githago L. 1753

  1-årig, högväxt, 5-10 dm, grått filthårig.

  Blad

  5-10 cm, lineära, tilltryckta håriga.

  Blommor

  ensamma eller i fåblommiga knippen; foderblad nedtill förenade, med 3-6 cm långa, smala, upptill utspärrade flikar, gröna; blomma 5-talig, stor, purpurröd; ståndare 10; stift 5.

  Frukt

  kapsel med 5 tänder, längre än foderpi- pen, 1-rummig, mångfröig, hård.

  Frön

  3-3,5 mm, njurformiga, svarta.

  Blomningstid

  juni, juli.

  Växtplats

  åkrar.

  Danmark

  Klinte Hela landet.

  Finland

  Aurankukka Enstaka fynd i S delarna.

  Island

  Akurrós

  Norge

  Klinte Enstaka fynd i hela landet.

  Sverige

  Götaland, Svealand, enstaka fynd i Norrland.

   

  Åkerranunkel

  Ranunculus arvensis L. 1753

  1-årig; stjälk 2-5 dm, upprätt, grenig, mer eller mindre hårig.

  Blad

  nedre skaftade med spadlik, i spetsen tandad skiva; bladbas rund-killik; övre oskaftade med mer eller mindre djupt 2-3 ggr flikig skiva, fjädernerviga; slut- segment lansettlika - lineära, helbräddade eller tandade.

  Blommor

  5-taliga; foderblad gulgröna; kronblad 3-6 mm långa med honungsgrop vid ba- sen, blekgula; blomskaft relativt långa, spensliga.

  Frukt

  nötter, 5-8 mm, 4-10 i varje blomma, plattat äggformiga med taggiga sidor på ett hårigt fäste.

  Blomningstid

  maj-juli.

  Växtplats

  åkrar i kalktrakter.

  Danmark

  Agerranunkel Enstaka fynd i hela landet.

  Finland

  Peltoleinikki Ett fåtal fynd längs kusterna.

  Norge

  Piggsoleie Ett fåtal fynd i S.

  Sverige

  Enstaka fynd längs S och SÖ kustomr.

  File:home/anders/dl/test/US78A020.GIF

  Åkerkål

  Brassica campestris L. 1753

  1-2-årig; stjälk upptill 1 m, upprätt.

  Blad

  nedre vanl. gröna, from 3:e eller 4:e blågröna, helbräddade, fjädernerviga, övre stjälkomfattande med bred bladbas.

  Blommor

  i kvastlika blomställningar i spetsen av huvudstjälken, 4-taliga; kronblad 6-10 mm, klart gula.

  Frukt

  skida, 4-7 cm, något plattad med lång, avsmalnande topp.

  Frön

  1,5-2 mm, svart-rödbruna.

  Blomningstid

  maj-augusti.

  Växtplats

  odlad mark.

  Danmark

  Agerkål Hela landet.

  Finland

  Peltokaali SV, enstaka fynd i övriga delar.

  Island

  Akurkál

  Norge

  Åkerkål S och mellersta kusttrakterna, enstaka fynd i norr.

  Sverige

  Götaland, Svealand och S Norrland.

  Jfr raps: kraftig rot; kronblad 11-14 mm; blad blågröna, nästan kala, svagt skaftade; de utslagna blommorna skjuter ej över knopparna. Rybs: gräsgrön färg; svagt hårig; stjälkomfattande blad; de utslagna blommorna skjuter över knopparna; skidor mer uppåtriktade än hos raps.

   

  Åkerrättika

  Raphanus raphanistrum L. 1753

  1-årig; stjälk 3-6 dm, något grenig upptill, nedtill med styva hår.

  Blad

  parflikiga med stor ändflik och trubbig bladtopp, fjädernerviga, borsthåriga, gröna.

  Blommor

  i klase; foderblad långskaftade, vanl upprätta; kronblad 12-20 mm, gula eller vita, ofta med lila ådror.

  Frukt

  ledskida, trind, kal eller ibland styvhårig med 3-8 frön och lång, steril, smal topp, avfallande ledvis eller oöppnad.

  Frön

  runda - äggformiga 1,5-3 mm.

  Blomningstid

  juni-juli.

  Växtplats

  odlad jord (vanl på sämre, sura mineral- jordar), renar, stränder.

  Danmark

  Kiddike Hela landet, särskilt Jylland.

  Finland

  Peltoretikka S och mellersta delarna, enstaka fynd i norr.

  Island

  Akurraefla

  Norge

  Åkereddik Hela landet.

  Sverige

  Götaland, Svealand, enstaka fynd i Norrland.

   

  Åkersenap

  Sinapis arvensis L. 1753

  1-årig; stjälk 5-6 dm, upprätt, enkel eller grenig, nedtill vanligen styvt borsthårig.

  Blad

  -20 cm, strävhåriga, de nedre skaftade, parflikiga med stor, grovt tandad ändflik, övre oskaftade, grovtandade med trubbig bladtopp; fjädernerviga, glest håriga- håriga.

  Blommor

  i kvastlika ställningar; kronblad ca 10 mm, gula.

  Frukt

  skida 3-4 cm, utstående från stjälken med steril, 4-kantig topp ca 1/3 av skidans längd, kal, frön i 1 rad i vart rum.

  Frön

  1-1,3 mm runda, mörkt rödbruna.

  Blomningstid

  juni-oktober.

  Växtplats

  odlad mark, i kalktrakter.

  Danmark

  Ager-sennep Hela landet.

  Finland

  Rikkasinappi Enstaka fynd i S delarna.

  Island

  Akurmustardur

  Norge

  Åkersennep S och mellersta kustområdena, enstaka fynd i övriga delar.

  Sverige

  Götaland, Svealand, S och mellersta Norrland.

   

  Korndådra

  Neslia pankulata (L.) Desv. 1814

  1-årig; stjälk 2-6 dm upprätt, sträv av enkla hår och stjärnhår.

  Blad

  avlånga-lansettlika, de övre med pillik bas.

  Blommor

  i flera mångblommiga klasar; blomskaft 3-5 mm, utstående; foderblad med rak bas; kronblad 2-2,5 mm, i toppen runda- de, gula; fruktskaft 6-10 mm.

  Frukt

  skida, 1-fröig, (nöt) 1,5-2 mm, nästan klotrund, nätådrig, avfallande oöppnad.

  Frön

  äggformiga, gulbruna.

  Blomningstid

  juni, juli.

  Växtplats

  odlad jord, i kalktrakter.

  Danmark

  Rundskulpe Enstaka fynd över hela landet.

  Finland

  Ohraruoho Enstaka fynd över hela landet.

  Norge

  Finkefrø Ett fåtal fynd i S.

  Sverige

  Enstaka fynd i Götaland och Svealand.

   

  Lindådra

  Camelina alyssum (Mill.) E. Schmid 1919

  1-årig, vårgroende, ljusgrön; stjälk 3-6 dm upprätt med enkla hår och tilltryckta stjärnhår.

  Blad

  rosettblad spadlika; stjälkblad med pillik bas, stjälkomfattande.

  Blommor

  i klase, så småningom starkt utdragen; foderblad upprätta, med rak bas; kronblad skaftade, gula; ett stift, 1,3-4 mm.

  Frukt

  skida 8-10 mm, ägg-päronformig, tunn- väggig med smal kantlist och mittnerv ända till toppen, nätnervig; frön talrika.

  Frön

  2,5-3 mm, trubbigt 3-kantiga.

  Blomningstid

  juni-augusti.

  Växtplats

  linåkrar.

  Danmark

  Hundehør Enstaka fynd över hela landet.

  Finland

  Pellavatankio Enstaka fynd i S och mellersta delarna.

  Norge

  Dodre Ett fåtal fynd längs kusten.

  Sverige

  Enstaka fynd i Götaland, Svealand och S Norrland.

   

  Nålkörvel

  Scandix pecten-veneris L. 1753

  1-årig; stjälk 1,5-2 dm, upprätt, grenig, glest hårig.

  Blad

  2-3 ggr pardelade, finflikiga, i omkrets avlångt triangulära.

  Blommor

  i flock, 5-taliga, små, vita; flock enkel eller sammansatt av 2 sällan 3 kraftiga strålar; allmänt svepe saknas; enskilda svepeblad 6-10 mm, hela eller flikiga, kort strävcilierade.

  Frukt

  klyvfrukt av 2 nötlika delfrukter; delfruk- ter med 5 breda åsar och 3-5 cm långt spröt, sträva.

  Blomningstid

  maj-juli.

  Växtplats

  åkrar, hamnar, tomter.

  Danmark

  Jomfrukam Enstaka fynd över hela landet.

  Finland

  Äimäputki Ett fåtal fynd längs kusterna.

  Norge

  Venuskam Ett fåtal fynd i S och mellersta delarna.

  Sverige

  Götaland, speciellt Öland och Gotland, enstaka fynd i mellersta delarna.

   

  Linsnärja

  Cuscuta epilinum Whe. 1824

  1-årig, slingrande, bladlös parasit på lin; stjälk fin, blekgul.

  Blommor

  5-taliga; krona ca 3 mm bred, urnlik, med äggrunt triangulära flikar; fjäll kortare än pipen, spadlika eller 2-flikiga, tunna.

  Frukt

  kapsel med lock, plattat klotrund.

  Frön

  ca 1,2 mm.

  Blomningstid

  juli-augusti.

  Växtplats

  linåkrar.

  Danmark

  Hørsilke Enstaka fynd i hela landet.

  Finland

  Pellavanvieras Ett fåtal fynd i S delen.

  Norge

  Linsnikjetråd Ett fåtal fynd i mellersta delarna.

  Sverige

  Enstaka fynd i Götaland, Svealand och S Norrland.

   

  Sminkrot

  Lithospermum arvense L. 1735

  1-årig, hårig, smutsgrön-blågrön; rot röd; stjälk 2-5 dm, enkel eller föga grenig med borst och mjuka hår.

  Blad

  de nedre omvänt äggrunda-avlånga, trubbiga; de övre lansettlika, spetsiga, fjädernerviga med tydlig mittnerv; bladkant helbräddad.

  Blommor

  5-taliga; krona med ca 6 mm lång pip och ca 3 mm brett trattlikt bräm, vanligen vit; kronpip med små fjäll eller veck i mynningen.

  Frukt

  klyvfrukt 4-delad; delfrukter ca 3 mm, 3-kantigt äggformiga, gråbruna.

  Blomningstid

  maj, juni.

  Växtplats

  åkrar, renar, branter, i kalktrakter.

  Danmark

  Rynket stenfrø I hela landet.

  Finland

  Peltorusojuuri S och mellersta delarna.

  Norge

  Åkerstein-frø Ett fåtal fynd i S.

  Sverige

  Götaland, Svealand och S Norrland.

   

  Blåmadra

  Sherardia arvensis L. 1753

  1-årig; flera stjälkar, 1-3 dm, nedliggande-upprätta, 4-kantiga, sträva.

  Blad

  blad och stipler 4-6 i varje krans, 6-15 mm, elliptiskt avlånga-lansettlika, spetsiga, fjädernerviga, i kanterna och på mittnervens undersida sträva; bladkant helbräddad.

  Blommor

  i huvudlika blomställningar i grentopparna; foderblad 6, små, spetsiga, gröna; krona 5-talig, rödlila.

  Frukt

  klyvfrukt 2-delad; delfrukter 4 mm, omvänt äggformiga, sträva.

  Blomningstid

  juni-juli.

  Växtplats

  åkrar, betesvallar, i kalktrakter.

  Danmark

  Blåstjerne Enstaka fynd i hela landet.

  Finland

  Sinimatara Ett fåtal fynd i S delen.

  Norge

  Blåmaure Ett fåtal fynd i S delen.

  Sverige

  Götaland, Svealand och S Norrland.


  Alternativ.nu | Om handboken | Support