Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Var med och rädda utrotningshotade åkerogräs i Norden

   

  Förord

  En rad åkerogräs har under de senare åren blivit mycket sällsynta över hela Norden, med undantag av Island.

  Detta beror bl.a. på:

  • den kemiska ogräsbekämpningen inom jordbruket

  • det renare utsädet, pga. förbättrad rensning av frön

  • den minskade odlingen av vissa grödor t.ex. lin, till vilka speciella ogräs är bundna

  Nordiska genbanken för jordbruks- och trädgårdsväxter önskar sprida denna broschyr som ett hjälpmedel att identifiera några av de utrotningshotade eller nu mera sällsynta åkerogräsen. Inte endast i syfte att bevara arvsmassan av dessa åkerogräs är det önskvärt med en insamling. Det är framför allt med förhoppning att på de platser där utrotningshotade åkerogräs fortfarande finns, det också skall vara möjligt att finna äldre sorter av olika grödor, vars arvsmassa det vore högst angeläget och värdefullt att bevara. Därför ombedes envar, som påträffar något eller några av följande åkerogräs i sin naturliga miljö att kontakta genbanken; Se adress nedan.

  Artbeskrivningarna i denna broschyr är huvudsakligen baserade på H. Weimarck: "Skånes Flora", 1963. Illustrationerna är gjorda av Eva Hagen vid Nordiska genbanken efter herbariematerial, som ställts till förfogande av Botaniska muséet vid Lunds universitet. Uppgifter om arternas utbredning har i huvudsak erhållits ur E. Hultén: "Atlas över växternas utbredning i Norden", 1971. Uppgifterna är att betrakta som historiska och äger ingen relevans idag. Nationella växtnamn följer alfabetisk ordning av länderna.

  Lólium remótum Schrank 1789.

  Hør-rajgras. Pellavaraiheinä. - Linsvimling. Linrepe

  1-årig, utan bladskott vid basen, ljust gulaktigt grön; strån 5-8 dm, spensliga, släta

  a. nat. storl. c. småax x 6 d. bladslida med snärp x 2

  Blad

  2-5 mm breda, släta el. ovan något sträva, med tydliga öron

  Ax

  5-15 cm; småax 6-12 mm, 4-8 blommiga, kort men tydligt skaftade; övre skärmfjäll vanl. kortare än småaxet, slätt, 5-nervigt; ytterblomfjäll 4-5 mm utan el. med fint borst; innerblomfjällets kölar kala el. mot spetsen fint korthåriga; frukt av bladfjällets längd, ofta synlig utifrån

  Blomningstid

  juli

  Växtplats

  linåkrar, tomter och avfallsplatser

  Danmark:

  enstaka fynd över hela landet

  Finland:

  enstaka fynd i S och mellersta delarna

  Norge:

  enstaka fynd i S och mellersta delarna

  Sverige:

  enstaka fynd i Götaland, Svealand och S Norrland

  Jfr. L. temulentum L., ytterblomfjäll 6-8 mm, nedom spetsen vanl. med ett kraftigt, rakt borst; övre skärmfjäll av småaxets längd el. längre; innerblomfjällets kölar tätt strävhåriga

  Avéna strigósa Schreb. 1771.

  Purhavre. Ukonkaura. - Busthavre. Purrhavre

  1-årig; strån 5-9 dm, upprätta, trinda, med kala noder

  a. 1/2 nat. storl. b. småax 2/3 nat. storl. c. bladslida med snärp x 2 d. caryops x 3

  Blad

  5-10 mm breda, platta, sträva, i kanten ofta lång- håriga, ljusgröna; slida kal el. hårig; snärp 2-5 mm

  Vippa

  10-20 cm, smal, 1-sidig, gles, med snett uppåt- riktade, sträva, fåaxiga grenar; småax 20-24 mm, vanl. 2-blommiga med under blomfästena krökt, hårig, ej sönderfallande axel; skärmfjäll av blom- mornas längd, 7-9 nerviga, kala; ytterblomfjäll fast, vid mognaden mörknande, med ca 3 cm långt, strävt, knäböjt ryggborst och 2 sidoborst, 5-1 mm långa, fina, raka, sträva

  Blomningstid

  juli, aug

  Växtplats

  åkrar

  Danmark:

  enstaka fynd över hela landet

  Finland:

  enstaka fynd i S

  Norge:

  enstaka fynd i S och mellersta delarna

  Sverige:

  enstaka fynd i Götaland och Svealand

  Bromus Secalínus L. 1753.

  Rughejre. Ruiskattara. - Rugfaks. Råglosta

  1-årig; strån 5-10 dm, ensamma el. få tillsammans, grova, kraftiga

  a. 1/3 nat. storl. b. småax x 2 c. bladslida med snärp x 4 d. carvops x 6

  Blad

  4-10 mm breda, ofta glest långhåriga, ljusgröna; slida kal el. nedre del ibl. långhårig; snärp kort

  Vippa

  7-20 cm, upprätt, senare överhängande med långa, fina, sträva grenar, de flesta enaxiga; småax ca 12-25 mm, med 5-10 blommor; skärmfjäll örtartade, hinnkantade, nedre 5-6 mm trubbigt - spetsigt, övre 6-8 mm, rundtrubbigt, borstuddigt; ytterblomfjäll 7-9 mm, fast, slutl. pergamentartat med jämt bågböjda, slutl. invikta kanter och kort, sällan över 5 mm långt borst

  Blomningstid

  juni, juli

  Växtplats

  åkrar, spec. i råg

  Danmark:

  särsk. Jylland

  Finland:

  S och mellersta delarna

  Norge:

  enstaka fynd i S och N

  Sverige:

  Götaland, Svealand, enstaka fynd i Norrland

  Spérgula máxima. Whe. 1824.

  Stor Spergel. Pellavahatikka. Storbendel. Jättespergel

  1-årig, högväxt, - 80 cm, kal,

  a. 1/4 nat. storl. b. frö x 10

  Blad

  motsatta, skenbart kransställda genom i bladvecken sittande bladbärande dvärggrenar, lineära, undertill med en fåra, trubbiga, med små hinnaktiga stipler

  Blommor

  toppställda i täml. glesa knippen, 5-taliga; skaft nedböjda strax efter blomningen, senare åter upp- rätta; foderblad 3-4 mm, äggrunda, smalt hinn- kantade, glandelhåriga; kronblad något längre än foderbladen, hela, vita; vanl. 10 ståndare

  Frukt

  kapsel, äggformig, djupt kluven i 5 valvler, långt skaftad, stor, tjockväggig, glänsande

  Frön

  1,5-2 mm, smalt hinnkantade, svarta

  Blomningstid

  juni-sept

  Växtplats

  åkrar, särskilt linåkrar

  Danmark:

  enstaka fynd över hela landet

  Finland:

  enstaka fynd över hela landet

  Norge:

  enstaka fynd längs kusterna

  Sverige:

  enstaka fynd Götaland, Svealand, S och mellersta Norrland

  Jfr. S. arvensis L., 1-4 dm, ofta glandelhårig; frön ca 1 mm

  Agrostémma githágo L 1753.

  Klinte. Aurankukka. Akurrós. Klinte. Åkerklätt

  1-årig, högväxt, 5-10 dm, grått filthårig

  a. 1/3 nat. storl. b. frö x 5

  Blad

  5-10 cm, lineära, tilltryckta håriga

  Blommor

  ensamma el. i fåblommiga knippen; foderblad ned- till förenade, med 3-6 cm långa, smala, upptill ut- spärrade flikar, gröna; blomma 5-talig, stor, pur- purröd; ståndare 10; stift 5

  Frukt

  kapsel med 5 tänder, längre än foderpipen, 1-rum- mig, mångfröig, hård

  Frön

  3-3,5 mm, njurformiga, svarta

  Blomningstid

  juni, juli

  Växtplats

  åkrar

  Danmark:

  hela landet

  Finland:

  enstaka fynd i S delarna

  Norge:

  enstaka fynd i hela landet

  Sverige:

  Götaland, Svealand, enstaka fynd i Norrland

  Ranúnculus arvénsis L. 1753.

  Agerranunkel. Peltoleinikki. - Piggsoleie. Åkerranunkel

  1-årig; stjälk 2-5 dm, upprätt, grenig ± hårig

  a. 1/2 nat. storl. b. fruktställning x 4 c. nöt x 6

  Blad

  nedre skaftade med spadlik, i spetsen tandad ski- va; bladbas rund - killik; övre oskaftade med ± djupt 2-3 ggr flikig skiva, fjädernerviga; slutseg- ment lansettlika - lineära, helbräddade el. tandade

  Blommor

  5-taliga; foderblad gulgröna; kronblad 3-5 mm långa med honungsgrop vid basen, blekgula; blomskaft relativt långa, spensliga

  Frukt

  nötter, 5-8 mm, 4-10 i varje blomma, plattat ägg- formiga med taggiga sidor på ett hårigt fäste

  Blomningstid

  maj-juli

  Växtplats

  åkrar i kalktrakter

  Danmark:

  enstaka fynd i hela landet

  Finland:

  ett fåtal fynd längs kusterna

  Norge:

  ett fåtal fynd i S

  Sverige:

  enstaka fynd längs S och SÖ kustomr.

  Brassica campéstris L. 1753.

  Agerkål. Peltokaali. Akurkál. Åkerkål. Åkerkål

  1-2 årig; stjälk upptill 1 m, upprätt

  a. 1/2 nat. storl. b. fruktställning nat. storl. c. frö x 8

  Blad

  nedre vanl. gröna, fr.o.m. 3:e el. 4:e blågröna, hel- bräddade, fjädernerviga, övre stjälkomfattande med bred bladbas

  Blommor

  i kvastlika blomställningar i spetsen av huvud- stjälken, 4-taliga; kronblad 6-10 mm, klart gula

  Frukt

  skida, 4-7 cm, något plattad med lång, avsmal- nande topp

  Frön

  1,5-2 mm, svart-rödbruna

  Blomningstid

  maj-aug

  Växtplats

  odlad mark

  Danmark:

  hela landet

  Finland:

  SV, enstaka fynd i övriga delar

  Norge:

  S och mellersta kusttrakterna, enstaka fynd i norr

  Sverige:

  Götaland, Svealand och S Norrland

  Jfr. raps: kraftig rot; kronblad 11-14 mm; blad blågröna, nästan kala, svagt skaftade; de utslagna blommorna skjuter ej över knopparna

  rybs: gräsgrön färg: svagt hårig; stjälkomfattande blad; de utslagna blommor skjuter över knopparna; skidor mer uppåtriktade än hos raps

  Rap&hacute;anus raphaniśtrum L. 1753.

  Kiddike. Peltoretikka. Akurraefla. Åkereddik. Åkerrättika

  1-årig; stjälk 3-6 dm, något grenig upptill, nedtill med styva hår

  a. 1/2 nat. storl. b. skida 1/2 nat. storl. c. frö x 10

  Blad

  parflikiga med stor ändflik och trubbig bladtopp, fjädernerviga, borsthåriga, gröna

  Blommor

  i klase; foderblad långskaftade, vanl. upprätta; kronblad 12-20 mm, gula el. vita, ofta med lila ådror

  Frukt

  ledskida, trind, kal el. ibl. styvhårig med 3-8 frön och lång, steril, smal topp, avfallande ledvis el. oöppnad

  Frön

  runda - äggformiga, 1,5-3 mm

  Blomningstid

  juni-juli

  Växtplats

  odlad jord (vanl. på sämre, sura mineraljordar), re- nar, stränder

  Danmark:

  hela landet, särsk. Jylland

  Finland:

  S och mellersta delarna, enstaka fynd i norr

  Norge:

  hela landet

  Sverige:

  Götaland, Svealand, enstaka fynd i Norrland

  Sinápsis arvénsis L. 1753.

  Ager-sennep. Rikkasinappi. Akurmustardur. Åkersennep. Åkersenap

  1-årig; stjälk 5-6 dm, upprätt, enkel el. grenig, nedtill vanligen styvt borsthårig

  a. 1/2 x nat. storl. b. fruktställning nat. storl. c. frö x 5

  Blad

  - 20 cm, strävhåriga, de nedre skaftade, parfliki- ga med stor, grovt tandad ändflik, övre oskaftade, grovtandade med trubbig bladtopp; fjädernerviga, glest håriga - håriga

  Blommor

  i kvastlika ställningar; kronblad ca 10 mm, gula

  Frukt

  skida 3-4 cm, utstående från stjälken med steril, 4-kantig topp ca 1/3 av skidans längd, kal, frön i 1 rad i vart rum

  Frön

  1-1,3 mm, runda, mörkt rödbruna

  Blomningstid

  juni-okt

  Växtplats

  odlad mark, i kalktrakter

  Danmark:

  hela landet

  Finland:

  enstaka fynd i S delarna

  Norge:

  S och mellersta kustområdena, enstaka fynd i övriga delar

  Sverige:

  Götaland, Svealand, S och mellersta Norrland

  Néślia paniculáta (L.) Desv. 1814.

  Rundskulpe. Ohraruoho. - Finkefrø. Korndådra

  1-årig; stjälk 2-6 dm upprätt, sträv av enkla hår och stjärnhår

  a. 1/2 nat. storl. b. fruktställning nat. storl. c. frö x 10

  Blad

  avlånga - lansettlika, de övre med pillik bas

  Blommor

  i flera mångblommiga klasar; blomskaft 3-5 mm, utstående; foderblad med rak bas; kronblad 2-2,5 mm, i toppen rundade, gula; fruktskaft 6-10 mm

  Frukt

  skida, 1-fröig, (nöt) 1,5-2 mm, nästan klotrund. nätådrig, avfallande oöppnad

  Frön

  äggformiga, gulbruna

  Blomningstid

  juni, juli

  Växtplats

  odlad jord, i kalktrakter

  Danmark:

  enstaka fynd över hela landet

  Finland:

  enstaka fynd över hela landet

  Norge:

  ett fåtal fynd i S

  Sverige:

  enstaka fynd i Götaland och Svealand

  Camelína alýssum (Mill.) E. Schmid 1919.

  Hundehør. Pellavatankio. - Dodre. Lindådra

  1-årig, vårgroende, ljusgrön; stjälk 3-6 dm upprätt med enkla hår och tilltryckta stjärnhår

  a. 1/3 nat. storl. b. fruktställning nat. storl. c. frö x 10

  Blad

  rosettblad spadlika; stjälkblad med pillik bas, stjälkomfattande

  Blommor

  i klase, småningom starkt utdragen; foderblad upprätta, med rak bas; kronblad skaftade, gula; stift 1,3-4 mm

  Frukt

  skida 6-10 mm, ägg - päronformig, tunnväggig med smal kantlist och mittnerv ända till toppen, nätnervig; frön talrika

  Frön

  2,5-3 mm, trubbigt 3-kantiga

  Blomningstid

  juni-aug

  Växtplats

  linåkrar

  Danmark:

  enstaka fynd över hela landet

  Finland:

  enstaka fynd i S och mellersta delarna

  Norge:

  ett fåtal fynd längs kusten

  Sverige:

  enstaka fynd i Götaland, Svealand och S Norrland

  Scandix pecten - veńeris L. 1753.

  Jomfrukam. Äimäputki. - Venuskam. Nålkörvel

  1-årig; stjälk 1,5-2 dm, upprätt, grenig, glest hårig

  a. nat. storl.

  Blad

  2-3 ggr pardelade, finflikiga, i omkrets avlångt triangulära

  Blommor

  i flock, 5-taliga, små, vita; flock enkel el. samman- satt av 2 sällan 3 kraftiga strålar; allmänt svepe saknas; enskilda svepeblad 6-10 mm, hela el. flikiga, kort strävcilierade

  Frukt

  klyvfrukt av 2 nötlika delfrukter; delfrukter med 5 breda åsar och 3-5 cm långt spröt, sträva

  Blomningstid

  maj-juli

  Växtplats

  åkrar, hamnar, tomter

  Danmark:

  enstaka fynd över hela landet

  Finland:

  ett fåtal fynd längs kusterna

  Norge:

  ett fåtal fynd i S och mellersta delarna

  Sverige:

  Götaland, spec. Öland och Gotland, enstaka fynd i mellersta delarna

  Cuscúta epilínum Whe. 1824.

  Hørsilke. Pellavanvieras. - Linsnikjetråd. Linsnärja

  1-årig, slingrande, bladlös parasit på lin; stjälk fin, blekgul

  a. 1/2 nat. storl.

  Blommor

  5-taliga; krona ca 3 mm bred, urnlik, med äggrunt triangulära flikar; fjäll kortare än pipen, spadlika el. 2-flikiga, tunna

  Frukt

  kapsel med lock, plattat klotrund

  Frön

  ca 1,2 mm

  Blomningstid

  juli-aug

  Växtplats

  linåkrar;

  Danmark:

  enstaka fynd i hela landet

  Finland:

  ett fåtal fynd i S delen

  Norge:

  ett fåtal fynd i mellersta delarna

  Sverige:

  enstaka fynd i Götaland, Svealand och S Norrland

  Lithospeŕmum arvénse L. 1735.

  Rynket stenfrø. Peltorusojuuri. - Åkerstein-frø. Sminkrot

  1-årig, hårig, smutsgrön-blågrön; rot röd; stjälk 2-5 dm, enkel el. föga grenig med borst och mjuka hår

  a. 2/3 nat. storl. b. blomma x 4 c. frukt x 6

  Blad

  de nedre omvänt äggrund - avlånga, trubbiga; de övre lansettlika, spetsiga, fjädernerviga med tydlig mittnerv; bladkant helbräddad

  Blommor

  5-taliga; krona med ca 6 mm lång pip och ca 3 mm brett trattlikt bräm, vanl. vit; kronpip med små fjäll el. veck i mynningen

  Frukt

  klyvfrukt 4-delad; delfrukter ca 3 mm, 3-kantigt äggformiga, gråbruna

  Blomningstid

  maj, juni

  Växtplats

  åkrar, renar, branter, i kalktrakter

  Danmark:

  i hela landet

  Finland:

  5 och mellersta delarna

  Norge:

  ett fåtal fynd i S

  Sverige:

  Götaland, Svealand och S Norrland

  Sheraŕdia arvénsis L. 1753.

  Blåstjerne. Sinimatara. -. Blåmaure. Blåmadra

  1-årig; flera stjälkar, 1-3 dm, nedliggande - upprätta, 4-kantiga, sträva

  a. nat. storl. b. blomställning x 2 c. frukt x 12

  Blad

  blad och stipler 4,-6 i varje krans, 6-15 mm, el- liptiskt avlånga - lansettlika, spetsiga, fjäderner- viga, i kanterna och på mittnervens undersida strä- va; bladkant helbräddad

  Blommor

  i huvudlika blomställningar i grentopparna; foder- blad 6, små, spetsiga, gröna; krona 5-talig, rödlila;

  Frukt

  klyvfrukt 2-delad; delfrukter 4 mm, omvänt ägg- formiga, sträva

  Blomningstid

  juni-juli

  Växtplats

  åkrar, betesvallar, i kalktrakter

  Danmark:

  enstaka fynd i hela landet

  Finland:

  ett fåtal fynd i S delen

  Norge:

  ett fåtal fynd i S delen

  Sverige:

  Götaland, Svealand och S Norrland

   


  Alternativ.nu | Om handboken | Support