Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Örternas biologi

   

  Definition

  Örter kan vara så mycket. I Svenska Örtasällskapet har vi - och faktiskt också Royal Horticultural Society - två olika definitioner av begreppet ört:

  Enligt National-Encyclopedin:

  " ört, fanerogam (fröväxt) som inte alls eller endast obetydligt är förvedad. Örternas ovanjordiska delar dör vanligen bort vid vegetationsperiodens slut eller efter frösättningen. Fleråriga och tvååriga örter överlever med stammar och rötter i marken, ibland med kvarsittande blad, samt med frön, medan de ettåriga överlever med frön. Gränsen mellan ört och buske är inte helt klar; s.k. halvbuskar har bara delvis förvedade årsskott, vilka i sina örtartade delar vissnar bort vid vegetationsperiodens slut. Det kan påpekas att även gräs och gräsartade växter omfattas av ovanstående definition; jfr dock örtartade växter.
   örtartade växter, herbider, en av de tre grupper av fanerogamer (fröväxter) som växtlighet delas in i vid bl.a. vegetationsanalys och vegetationsinventering. De andra grupperna är stråväxter (i första hand gräs, halvgräs och tågväxter) samt vedväxter (träd, buskar och ris)."
   
  Den andra är:
  "Örter är växter som genom sina halter av användbara eller verksamma ämnen, smak, doft, färg och struktur kan användas på olika sätt."
   

  Växtens beståndsdelar

   

  Örternas aktiva ämnen


  Alternativ.nu | Om handboken | Support