Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Permakultur

  Innehållsförteckning
  Inga stycken

  Permakultur (perma=permanent, bestående; kultur=odling) är ett planerat odlingssystem med naturens växtsätt och mångfald som förebild.
  Permakultur är enkelt att förklara, men oerhört omfattande. Det är helt enkelt motsatsen till monokultur. Det är ett helhetsbegrepp för självhushållande och innefattar hur du "designar" ditt liv i förhållande till odling. Man skulle kunna säga att permakultur är sträva efter att bli mer trädgårdsmästare än att bli jordbrukare. Att det är ekologiskt är självklart, d v s använder ej konstgjort gödsel eller kemiska bekämpningsmedel. Det handlar om att anpassa sig till naturens vilkor och och låta träd, buskar, blommor, örter och djur samverka och dra fördel av varandra. Motsatsen, monokulturodling (samla en typ av växt på ett ställe) kommer genom sitt ensidiga näringsupptag utarma jorden och förorsaka jordtrötthet.

  För den som anammat Permakulturens principer är det lätt att bli entusiastisk, ja nästan smått religiös. Det finns för permakulturisten ingen anledning att läsa någon annan handbok om odling och självförsörjning om den saknar den visdom som Permakultur beskriver.

   

  Förljande om Permakultur är taget från Wikipedia: "Träden skapar ett för de flesta lägre växter gynnsamt mikroklimat genom att de mildrar effekterna av kraftiga regn, stark sol och vind och höjer luftfuktigheten när lövverket avdunstar en del av sitt vatteninnehåll.

  I permakultur används perenna och självsående växter så mycket som möjligt och man planterar fruktträd, vinbärsbuskar och örter tillsammans. Man utnyttjar därmed växternas olika höjder.

  En annan viktig del i permakulturer är åtgärder för att fördröja regnvattnets avrinning och ta det tillvara för växternas och djurens behov. Ett sätt är att göra vattendammar. En damm påverkar odlingens mikroklimat genom att öka luftfuktigheten och kan dessutom mildra de första frostnätterna på hösten genom sin värmebuffrande förmåga. I en damm finns livsrum för många olika arter. Förutom att kunna föda fiskar, salamandrar, grodor mm, kan den bli ett vattenhål för olika insekter, sländor och fjärilar, men även vilda som tama fåglar. Detta vatten är dessutom ofta lämpligare än det kallare renade kranvattnet att använda till bevattning då det innehåller små mängder näring, mineraler och organiska ämnen som buffrar vattnets pH.

  En permakulturodling ska helst ligga i direkt anslutning till bostaden. Man odlar effektivt på småytor med täckodling - dvs jorden ska aldrig ligga bar utan täcks med gräsklipp, löv eller råkompost beroende på säsong - och man drar fördel av växternas olika höjder, rotsystem, kvävefixerande förmåga osv. Täckodlingen medför mindre ogräsrensning och bevattning = mindre arbete.

  Permakulturkonceptet innefattar mycket mer än odling. Det är en samhällsplanering med helhetsperspektiv för ett uthålligt samhälle. Man måste alltså redan vid planeringen av bebyggelsen se till att man inte bygger in sig i ett system där mycket transporter av människor och varor blir nödvändiga. Precis som man anpassar odlingsmiljön för växterna, anpassar man även bostadens placering - man undviker till exempel dalgångar, fukt- och kallstråk, utan väljer exempelvis sydsluttningar."

   

  En viktig del i Permakultur odling är att hitta s k vänskapsväxter - de växter som trivs i hop och snarare berikar varandra än att konkurera. Det handlar ofta om att odla växter som aldrig kommer att skördas eller ätas, de är där enbart för att stödja andra växter.
  En monokultur är mycket öppen för skadeinsikter, du uppmuntrar en monokultur av skadeinsekter. Permakulturisten kan odla en typ av växter enbart för att locka till sig skadedjuren dit (bort från den egentliga matväxten), eller för att uppmuntra skadedjurens fiender att trivas.

   

  När du väl skapat en trädgård enligt Permakulturens principer är den mycket lättskött. Du är mindre beroende av motordrivna maskiner, du lägger mindre tid på ogräsrensning, du får livskraftigare jordar, energirikare mat. Ett hushåll kan handskas med mycket stora arealer av grödor. Flera hektar.

   

  Mycket mer finns att skriva...


  Alternativ.nu | Om handboken | Support