Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Mått och enheter

   

  Det finns en uppsjö olika mått och enheter när det gäller skog, timmer och ved. Det är en riktig djungel av exempelvis olika volymmått och det gäller att ha koll på dem när man pratar skog och ved.

  Hektar

  Ett ytmått som är 100*100 meter (d.v.s. 10 000 kvadratmeter) stort. Används oftast för att beskriva en skogsområdes storlek.

  Tunnland

  Äldre ytmått som till viss del används än idag, ursprungligen använt för jordbruksmark men används fortfarande idag för att beskriva en gårds eller områdes storlek. Ett tunland motsvarar c:a 1/2 hektar (d.v.s. ungefär 5000 kvadratmeter)

  Skogskubikmeter (m³sk)

  Volymmått ovan stubbskär och mäter all stamved inklusive bark och topp. Används för att beskriva stående skog. Ofta använt vid exempelvis försäljning av en fastighet för att påvisa det potentiella värdet i skogsmarken.

  Fast mått under bark (m³fub)

  Kubikmetermått, volym. "Fub" i dagligt tal. Anger verklig vedvolym (bark, grenar, topp borträknat). Vanligt handelsmått för rundvirke. Även "Medelstam" som ofta bestämmer ersättningsnivån till avverkningslaget mäts i m³fub. 

  Fast mått på bark (m³fpb)

  Kubikmetermått, volym. Anger massiv vedvolym, luft i vedtraven (kvistade och kapade stockar) borträknat, fast till skillnad mot "m³fub" så räknas här barkvolymen med. Kan användas som mått på bränsleved då barken har ett högt energivärde.

  Toppmätt under bark (m³to)

  Kubikmetermått, volym. Mått för sågtimmer. Den kapade stocken mäts 10 cm in från toppände och volymen beräknas utifrån den arean hela vägen ned till rotänden, som en cylinde genom hela stocken. Kanter som faller utanför detta räknas inte. Anledningen till detta är att sågverken endast kan utnyttja denna raka del på en stock.

  Travat (m³ t (ob))

  Kubikmetermått, volym. Ibland även med tillägget "ob", d.v.s. m3t ob", där ob står för "ovan bark" (obarkat). Det faktiska volymmåttet på en vedtrave, d.v.s. med bark och luft. Hur mycket massiv ved som sedan ryms i en trave beror på stockarnas grovlek, ordning i traven, stockarnas krokighet med mera. Kan även användas som ett mått på kapad och kluven bränsleved, innebörden är då densamma, det vill säga måttet på en organiserad travning av vedklabbarna.

  Stjälpt mått (m3 s)

  Kubikmetermått, volym. Mäter volymen på exempelvis en vedhög (kapad/kluven) när vedklabbarna ligger "huller ocm buller". Vedens grovlek och längd bestämmer hur mycket traven sedan innehåller i massiv ved. Det vanligaste måttet när kluven bränsleved säljs. Kan även användas som mått på flis.

  Megawattimme (MWh)

  Eneriginnehåll för flisat trädbränsle, ofta betalningsgrundande från värmeverken. Vid ankomst till mottagare tas prov på flisen och fukthalt och energiinnehåll bestämms.

  Volymomvandlingstabell

  Tabell för att grovt omvandla mellan de olika volymenheterna. Kan vara bra vid exempelvis bränslevedsberäkning från stående skog. Tabellen ska läsas så att exempelvis (första raden) 1 m3sk motsvarar 2.22 m3s.

  Från/Till m3sk m3f pb m3f ub m3to m3t ob m3s
  m3sk
  m3f pb
  m3f ub
  m3to
  m3t
  m3s
  1
  1,06
  1,20
  1,46
  0,69
  0,45
  0,95
  1
  1,14
  1,39
  0,65
  0,43
  0,83
  0,88
  1
  1,22
  0,57
  0,37
  0,68
  0,72
  0,82
  1
  0,50
  0,30
  1,46
  1,54
  1,75
  1,98
  1
  0,67
  2,22
  2,33
  2,64
  3,26
  1,48
  1

   

  För omvandling av trädbränslen:

  http://woodenergy.sites.djangoeurope.com/conversion/


  Alternativ.nu | Om handboken | Support