Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Åker och äng

  Innehållsförteckning
  Inga stycken

  Diken
  Diken och dränering är två viktiga saker att titta på, igenvuxna diken kräver en ganska stor arbetsinsats för att få i funktion igen, eller en del kostnader för grävmaskin. Är marken mycket blöt kan täckdikning bli aktuell, också det förenat med en hel del kostnader (c:a 15 000:-/ha).
  Gårdens diken kan ingå i ett dikningsföretag eller liknande, kontrollera hur mycket och hur ofta som behöver inbetalas till det..

  Åkerkanter

  gran_aker.jpg
  Åker med granskog som skuggar vallgräset

  En ovårdad åker kan ha skogen växande långt in mot åkern, det är ett ganska slitsamt göra att röja av om det rör sig om stora sträckor. Att ha skogen för nära åkerkanten kan ge sämre avkastning och även avdrag på eventuella ekonomiska stöd.

  Stödrätter
  Följer det med stödrätter i köpet? Om inte kan stödrätter köpas in om man önskar, de brukar ha betalat sig på c:a 2 år.

  Arrendatorer
  Är gården helt eller delvis utarenderad så ska man vara medveten om att det oftast är svårt häva ett arrendekontrakt, har man tänkt att utnyttja den utarrenderade marken själv är det oerhört viktigt att man har kollat upp dessa möjligheter innan köpet, kontakta en expert på området om det finns tveksamheter.


  Alternativ.nu | Om handboken | Support