Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Samodling

  Innehållsförteckning
  Inga stycken

  Samodling innebär att flera olika växter odlas på samma område för en ökad biologisk mångfald. Genom att en kombination av växter kan olika växterns egenskaper utnyttjas på ett positivt sätt.

  Motsatsen till samodling är stora fält med samma gröda. Sådana såkallade monokulturer kan skapa en obalans i naturen och även eventuellt kräva mer bearbetning av jorden, samt bekämpningsmedel för att kunna bibehållas. 

  Orsakerna till samordling är många och varierar från att skydda växterna från insektsangrepp till att höja kvalitén och smaken på grödor.


  Alternativ.nu | Om handboken | Support