Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Jaktetik

  Citat från Svenska Jägarförbundet.

   

  Vi respekterar viltet, naturen och samhället.

  Naturen är till för alla och genom att respektera andra blir vi själva respekterade. Det är lika viktigt för oss att hantera det vilda med kunskap och respekt, som det är att visa hänsyn till både jaktkamrater och dem som inte jagar.


  Vi vårdar en naturresurs på ett hållbart sätt.

  Som jägare ser vi viltet som en resurs som ska förvaltas. Jakten förbättras ofta genom viltvårdsinsatser och en god kunskap om viltstammarna. Sköter vi detta utgör viltet en långsiktigt hållbar naturresurs.


  Vi vårdar jaktens namn och rykte.

  Jakt förutsätter stöd från det omgivande samhället. För oss jägare är det viktigt att vi alltid handlar så att jakten och jägarna bevarar sitt goda namn och rykte.


  Vi söker och förmedlar kunskap.

  Natur och samhälle förändras hela tiden. En viktig uppgift för oss jägare är att lära nytt och att föra över kunskap om viltet och dess miljö till kommande generationer – och till samhället i övrigt.


  Vi är noga med säkerheten.

  Vi vill höja kvalitén på de avlossade skotten genom ökad skytteträning och bättre insikt om den egna förmågan. Vi är noggranna med vapenhanteringen och kräver högt säkerhetstänkande under jakt.

   

  / Citat.

   
   
   

   

   

  Etik och uppförande är något alla vi jägare delar ansvar för.

  Det är inte alla som tycker om jakt, förstår sig på eller delar intresset kring jakten, men hur vi jägare uppför oss och det vi visar utåt, det berör oss alla som en helhet.

   

  * Respektfullt språk, tonfall och benämningar.

  Kommentarer som älgj*vel eller rävf*n etc är absolut inte passande. Djuren skall respekteras precis som vi jägare önskar repekteras, så det är viktigt att tänka på att exempelvis en skjuten älg, är just en skjuten älg och inget annat. Samma gäller diskution kring taget skott och fällt vilt, eller skott man har valt att inte ta. Varje jägare har själv det ultimata valet att ta skottet eller inte. Det är oerhört dålig jaktetik att vid lunchen sedan håna en jägare för att denne inte sköt. Du stod inte på passet, du hade inte djuret i ditt sikte, så inte heller ska du nedvärdera eller prata illa om en jägare som valde att ej skjuta.

   

  * Bemnötande av icke jägare, alltså folk i skogen, på vägen eller på joggingrundan.

  Står du på ett pass, i ett torn eller rör dig i skogen under jakten och du möter en eller flera människor som inte jagar så är vårat uppförande oerhört viktigt.

  Kontakta jaktledaren och meddela situationen. Patron ur, och om du bär ett hagelgevär så bryt gärna bössan så att du inte skrämmer den eller de icke jagande besökarna, eller råkar anses hotfull med ett laddat vapen i hand. Alla är inte kunniga inom vapenhantering, vad som är skarpladdat eller inte, så var ett föredömme. Gör dig sedd och hörd respektfullt och med gott humör, sedan förklara läget för besökarna att det pågår en jakt etc och vad de bör tänka på.

  Ställ inga krav med fräsande tonfall, utan du bör hålla dig helt proffisionell i detta läge, lugn samt förklara hur läget ser ut. Allemansrätten ger oss alla rätt att vara i skogen, men det är på samma sätt inte heller tillåtet att förstöra en jakt med att föra oväsen eller med flit skrämma bort djuren för jägarna. Skog och natur är något vi alla delar, så det är ansvar från båda håll, till båda håll. 

  Skulle en situation uppstå där du känner dig osäker eller att en situation ev kan eskalera, kontakta omedelbart jaktledaren för att meddela detta, så denne skyndar sig till platsen. Tag inga egna initiativ här utan lag och rätt främst.

   

  * Alkohol

  Alkohol och jakt hör absolut inte ihop. Det finns inga undantag här utan snapsen eller ölen kan vänta tills middagen när jakten är över, vapnet är säkrat och undanställt samt att djuren är passade och omhändertagna.

   

  [ Med mera kommande framöver ]


  Alternativ.nu | Om handboken | Support