Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Om avlopp

  Innehållsförteckning
  Inga stycken

  Hur du tar hand om dina utsläpp från toalett, dusch, bad och disk är en prioriterad fråga för kommunen. Dina utsläpp kan förorena vattendrag eller skapa övergödning. Varje bostadshus (åretrunt eller tillfälligt) ska ha en av kommunen godkänd avloppsanläggning. Ska du bygga hus ingår avlopp som en stor del av tillståndsprövningen.

  Det beräknas att det finns 100.000-tals enskilda hus i Sverige som har en avloppsanläggning som inte motsvarar de krav som finns. Oftast så söker inte kommunen aktivt efter dessa, men skulle kunna få för sig att göra det om de får tips eller om markägaren själv börjar "prata avlopp" med kommunen. En god idé är att inte "väcka den björn som sover". Samtidigt ta ansvar för vad du släpper ut. Dina utsläpp ska inte förorena någons brunn eller gå ut orenat i vattendrag.

  Det kan äve ligga i fastighetsägarens personliga intresse att rena sitt utsläpp ordentligt, bland annat riskerar man att få sitt dricksvatten förorenat om man har outr. Oavsett om dina handlingar får konsekvenser för dig eller inte så får det konsekvenser för grannar, natur och djur. Att ta avlopp på allvar är alltså en god idé.

  Det finns två nivåer av rening:

  • Avföring/fekalier (bajs och urin)
  • Tvätt, dusch, bad, disk - sk BDT vatten.

   

  Det finns olika sätt att ta hand om dessa:

  • Tvåkammarbrunn - räcker oftast till BDT
  • Trekammarbrunn - avsett för avföring och BDT
  • Minireningsverk - en klass över två-tre kammarsystem
  • Markinflitrering - krävs oftast efter reningsverk eller 2-3 kammarbrunn.
  • Markbädd - där markinfiltreringen (markens vattengenomsläpp) är dålig krävs markbädd.

   

  Kompletterande alternativ:

  Torrtoa, s k dass. Finns med eller utan urinseparering. Torrtoa finns i olika utföranden.

  Vid torrtoa krävs fortfarande BDT rening (vilket nästan är lika komplicerat som trekammarbrunn). Fördelen med torrtoa är att det blir mindre behov av slamsugning av din kammarbrunn, samt att du kan använda avföringen som näring för eventuell odling. Av jord är du kommen, jord skall du åter vara, skulle man kunna säga.

   

  Läs mer under respektive sektion i denna kategori.

   

  Vad det gäller kemikalier, som t ex bensin, olja, färg, lacknafta e t c - så kan de vanliga reningssystemen som hus har inte rena dessa. De är svåra att bryta ner och giftiga för natur, djur och människor.

  Vi ska heller inte glömma bort det problem som tenderar att öka nu med div. mediciner som har miljöpåverkan tex P-piller .

  Dagens reningsverk har inte de tekniska förutsättningarna för att rena från dessa ämnen heller .


  Alternativ.nu | Om handboken | Support