Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Läkealoe

  Innehållsförteckning
  Inga stycken


  (Aloe barbadensis , Aloe vera)
  Egenskaper: En effektiv och populär läkeört. Aloin i bladens ytterskikt är starkt tarmstimulerande och laxerande. Slemämnen, garvämnen, steroider, enzymer, växthormoner, vitaminer, mineralämnen och låga aloinhalter i bladens inre är milt laxerande, skyddande på hud och slemhinnor, smärtlindrande och sårläkande och är därför gynnsamt mot acne, eksem, solsveda, brännsår, sårskador, magsår och magkatarr, och har inflammationshämmande effekt jämförbar med cortison. Aloe är antiseptiskt mot en mängd bakterier som stafylokocker, streptokocker, salmonella och svampar som Candida albicans och har även effekt mot tuberkulos. De verksamma enzymerna förstörs vid upphettning över 70 grader och förstörs också snabbare i pulveriserade och långtidslagrade preparat.
   


  Alternativ.nu | Om handboken | Support