Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Brytbönor

  Innehållsförteckning
  Inga stycken

   

   
  Beskrivning saknas.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Fröodling 

  Soja-, bond-, bryt-, bruna-, skär-, vax-, stång- och blomster (= rosen-)bönor.

  Pollinering - Blommor innehåller både han- och hondelar och normalt sker pollineringen innan blomman öppnar sig. Därför är korspollinering inte vanlig, även om bin besöker blommorna, men lite korsning kan ske mellan sorter av samma art som växer intill varandra. Om absolut renhet krävs, har man en annan gröda mellan sorterna eller ett avstånd på 30 meter.

  OBS! Bond- och blomsterbönor har pråliga blommor och i viss utsträckning korspollineras de regelbundet av humlor (inom arterna, inte mellan dem). Skilj sorter av dessa åt med 30 meter för att till största del förhindra korsningar.

  Odling - Samma som för den ätliga grödan, med så tidig sådd som möjligt (och täckning vid frostrisk).

  Fröproduktion - Tid för mognad varierar med klimat och breddgrad och sort.

  Skörd. Efter hand som plantorna mognar dör bladen och faller av. Om klimatet tillåter är det bra om man kan vänta med skörd tills 90% av bladen fallit och baljorna blivit bruna. Dra upp plantorna med rötterna och häng upp under tak. Stångbönor kan lämnas tills de är helt mogna; dra upp rötterna, sen stöden, och tröska av bönorna meddetsamma.

  Tröskning - Då baljorna är spröda är plantorna klara för tröskning. Har man bara lite kan man sprita baljorna för hand eller piska några plantor åt gången mot insidan på en tunna eller stor burk. Större mängder tröskas med slaga.

  Rensning - På vanligt sätt.


  Alternativ.nu | Om handboken | Support