Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Trädgårdsärt (Sprit-, märg-, socker- och brytsockerärtor)

  Pisum sativum, fam Leguminosae

  01 Allmänt

  Trädgårdsärterna är mycket varierande till växtsätt. Till låga sorter räknas de som blir upp till 60 centimeter höga, till medelhöga de som blir 60-100 cm och till höga sorter de som blir över metern. I Norrland blir alla sorter högre än i sydligare delar av landet beroende på att dagsljuset är längre under växtperioden.

  Största delen av ärtodlingen i vårt land går till industrin. Då dessa ärter skördas maskinellt krävs att fälten är stenfria, släta och fria från rotogräs som till exempel kvickrot.

  02 Näringsvärde

  100 gram ärter, ätlig vara innehåller:

  Energi exkl fibrer

  167 kJ (40 kcal)

  Protein

  3,4 g

  Fett, totalt

  0,2 g

  Fettsyror, fleromättade

  0,1 g

  Kolhydrater, totalt, ej fibrer

  6,0 g

  Kolhydrater, mono- och disackarider

  4,1 g

  Kostfibrer

  6,0 g

  Betakaroten

  408 mikrogram

  Retinolekv.

  68 mikrogram

  A-tokoferol

  0,1 mg

  Tiamin

  0,28 mg

  Riboflavin

  0,12 mg

  Niacin

  2,9 mg

  Niacinekv.

  4,0 mg

  Vitamin B6

  0,16 mg

  Folacin

  65 mikrogram

  Askorbinsyra

  21,0 mg

  Natrium Na

  2,0 mg

  Kalium K

  170,0 mg

  Kalcium Ca

  62,0 mg

  Fosfor P

  90,0 mg

  Magnesium Mg

  24,0 mg

  Järn Fe

  0,7 mg

  Zink Zn

  0,8 mg

  Selen Se

  1 mikrogram

  03 Utsäde

  Av sockerärter är Norrlands Express tidig och medelhög. Engelsk Sabel är relativt sen, hög och har hög avkastning. De Grace är en låg och tidig sort.

  Spritärter bör endast odlas för tidig skörd och på platser där märgärten inte trivs, eftersom den är kvalitativt underlägsen märgärten. Sorten Fenomen är en låg och tidig spritärt med hög avkastning med hänsyn till tidigheten.

  Märgärter bör inte sås för tidigt eftersom de är känsliga för låg jordtemperatur. Kelvedon wonder är en låg sort med hög kvalité. Ping Pong är låg och medeltidig, med stora välfyllda baljor. Maestro är en låg, tidig kvalitetsmärgärt med hög avkastning och lång plockningstid.

  Brytsockerärt eller brytmärgärt är ett mellanting mellan sockerärt och märgärt. Baljorna kan kokas och serveras hela eller brytas som brytbönor, därav namnet. Hela skörden av fullt utvecklade baljor kan således komma till användning. Sugar Bon är en ungefär 50 cm hög brytsockerärt som är extra tidig. Sugar Snap är en sen, hög brytärt med mörkgröna baljor. Dessa båda sorter kallas också ibland för salladsärter.

  04 Jordmån

  Ärter kan odlas på de flesta jordar. Lätta jordar föredras vid tidig sådd då risken inte är så stor att utsädet ruttnar om det skulle bli en kall och fuktig period efter sådden.

  05 Samodling / Växtföljd

  Ärter bör inte odlas oftare än vart sjätte år på samma fält. De placeras i växtföljden efter krävande grödor.

  Ärter trivs tillsammans med bland annat morötter, kålrötter, rädisor och majs, men vantrivs med potatis, bönor, lök och tomater.

  06 Sådd / Plantering / Drivning

  Ärtorna bör ligga med ungefär 10 cm avstånd i raden och 40-50 cm mellan raderna i enkelrader eller i dubbelrader med 30 cm mellan varannan och 60-70 cm i gångarna om de ska stå vid nät mellan raderna. Radavståndet beror på hur odlingen ska skötas, om den ska rensas för hand eller med maskin och om det gäller höga eller låga ärter. Sker sådd med maskin skall såmaskinen köras sakta.

  Alla ärter förutom märgärter kan sås tidigt. För märgärternas del bör jorden ha blivit uppvärmd till ca 10°C innan man sår.

  Vältning bör ske omedelbart efter sådd.

  Är jorden torr vattnar man i fåran före sådden och låter man ärterna ligga i vatten ca 12 timmar före sådd gror de fortare. De får dock inte ligga för länge i blöt, då finns risk att de spricker och förlorar grobarheten.

  07 Gödsling

  Försök har visat att ärtskörden ökar kraftigt vid hög kaliumhalt. Däremot är det onödigt att gödsla med kväve eftersom ärterna har ett harmoniskt samliv med sina rötters kvävesamlande bakterier.

  Ympa gärna jorden med bakteriekultur för ärter första gången ärter odlas.

  08 Bevattning

  Normal vattning.

  09 Växtskydd

  Ärtviveln kan äta i bladkanterna så att dessa påminner om kugghjul. Oftast växer plantorna ifrån ett sådant angrep.

  Ärtvecklarens larv kan ibland äta på plantorna. Fusarios - vissnesjuka - drabbar ibland plantorna när de nått ett par decimeters höjd. Då gulnar och dör plantorna beroende på att de här jordlevande svamparna tränger in i kärlsträngarna. Motmedlet mot dessa svampar är friskt utsäde och ordnad växtföljd med minst sex år mellan ärtgrödorna.

  Ärttrips är millimeterlånga, smala, brunsvarta eller gula insekter som suger saft ur blad och baljor. Resultatet av angreppet blir även här att växterna blir gula och vissnar. Angripna baljor får dock en silveraktig till brun missfärgning som avslöjar att det handlar om trips. Under heta, torra sommardagar kan tripsen bli en riktig plåga. Spruta då rikligt och noga med såpvatten.

  Skator och björktrast brukar ibland dra upp ärterna just när de kommit några cm över jordytan. Detta kan förhindras genom att lägga tätt förgrenade kvistar av sly utefter raderna tills ärterna blivit så stora att fåglarna inte rör dem.

  10 Skörd

  I mindre odlingar plockas baljorna av för hand. I större odlingar skördas med maskin.

  När det gäller sockerärtor ska baljorna vara utbildade, men fröna inne i baljorna får inte ha blivit så stora att de syns utanpå baljan.

  För brytärt, brytsockerärt och brytmärgärt kan skörden påbörjas när baljorna är gott och väl halvmatade, d.v.s. när ärtorna är så gott som fullvuxna.

  Plockas ärtbaljor ett par gånger i veckan så länge det finns baljor att hämta, blir kvalitén jämnast och bäst.

  11 Förvaring

  Märgspritärter och spritärter går bra att djupfrysa. Sockerärter och brytsockerärter får däremot förändrad smak vid djupfrysning.


  Alternativ.nu | Om handboken | Support