Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Förprövning

    Innehållsförteckning
    Inga stycken

    En förprövning är en form av bygglov för djurstallar som i princip krävs om du skall bygga nytt, bygga om/till eller börja använda ett utrymme som förut inte varit avsett för djurhållning. Vilka regler som gäller för om förprövning behövs eller inte finns att läsa på Jordbruksverkets hemsida, de specifika reglerna för om förprövning krävs eller ej kan vara olika för olika djurslag.

    Ansökningshandlingar för förprövning kan beställas från din Länsstyrelse eller hos Jordbruksverket, ansökan skickas sedan till Länsstyrelsen som tar beslut i frågan. Observera att man inte får börja med bygget förens Länsstyrelsen har tagit sitt beslut. För närvarande är förprövningen gratis.


    Alternativ.nu | Om handboken | Support