Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Fiske med nät

   

  braxen.jpg
     Nätfiskad braxen. Underbar matfisk och perfekt kräftbete.

  För den som vill fiska för att komplettera matförådet i hushållet så kan fiske med nät vara en bra metod men som med allt annat fiske krävs det dels att man har tillstånd att fiska och dels att man känner till sitt fiskevatten.

   

  Lagar och bestämmelser

  Det är i Sverige tillåtet att fiska med nät för vem som helst i havet samt på allmänt vatten i Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren , dock krävs det att man följer vissa bestämmelser. Bestämmelserna går i korthet ut på att man måste märka ut redskapen med namn och redskapens beskaffenhet samt att man märker ut redskapen på olika sätt och att man håller sig inom ramarna för maskornas storlek, reglerna finns att läsa i sin helhet i Fiskeriverkets folder "Märkning och utmärkning av fiskeredskap". I de stora sjöarna kan även tilläggsregler finnas, dessa bestämmelser finns oftast på respektive länsstyrelses hemsida. I övriga vatten krävs fiskerättsinnehavarens tillstånd för att få fiska.


  Nätet/garnet

  Dagens nät är ofta tillverkade av syntetiskt material vilken gör dem lätta och smidiga att handha samt mer osynliga för fisken, dock gör det också att de lättare trasslar ihop sig och rivs sönder av fisk eller vid upptagning, så var varsam vid hanteringen. Fiskenät består, förutom av själva nätet, av sänken i nätets underkant (oftast en tung "lina" i nätets nederdel) samt ett gäng med flöten i nätets ovankant. Dessa två gör att nätet blir stående upprätt i vattnet.

  Fiskenät finns i dels olika längder, olika bredd(djup), olika maskstorlek och olika grovlek på tråden.

  Vilken maskstorlek man bör välja är beroende på vilken fisk man siktar på att fånga, större maskor till större fiskarter. Samma sak gäller grovleken på tråden. En maskstorlek på runt 50 mm fungerar ofta bra som ett "allround-nät" vid insjöfiske efter abborre, gädda, brax, gös m.m. Dock får man räkna med mycket reparationer om man har ett nät med för tunn trådtjocklek om stora eller väldigt mycket fisk går in i nätet.

  Nät finns att köpa i de flera stora butikskedjor, exempelvis Jula eller de stora "supermarket"-kedjorna, eller givetvis i sportfiskebutiker. Man bör dock se till att det medföljer en så kallad "sticka" till nätet när man köper det. Stickan är det redskap (som en 2 dm lång  "plastkrok") som man trär upp och av nätet på/från när man lägger i det eller tar upp det. 

  Skiss över fiskenätet
  net.png

   

  Utläggning av nätet

  En bra utläggning av nätet är viktig, inte bara ska rätt plats för den tilltänkta bytesfisken väljas utan det finns även en del saker att tänka på när det gäller själva utläggningstekniken. I alla fall i början är det bäst att vara två personer i båten, en som ror och en som sköter nätet, det är väldigt svårt att som ovan hinna med att styra båten och koncentrera sig på nätet samtidigt, speciellt om det blåser lite så båten driver.

  I ena änden på nätet ska du fästa en lina (längden beror på hur djupt det är på platsen) och sedan någon flytboj i andra änden av linan, detta för att man sedan ska hitta tillbaka och få upp nätet igen men även som en varning för andra om att det ligger ett nät på platsen.
  Fiskar du på eget vatten kan du använda vad som helst som flyter, exempelvis en frigolitbite eller en PET-flaska. Men på allmänt vatten finns det ofta bestämmelser gällande färg, form och information på flötet.

  Några punkter att tänka på vid utläggningen:

  1. Lägg inte nätet för sträckt! Lägg gärna ut nätet i små böjar, typ slalombana. Har du flera nät ihopsatta så lägg gärna det sista nätet lite i vinkel mot de övriga. Fisk som upptäcker det ena nätet och följer längs med det kan då simma ramt in i det andra nätet.
  2. Finns det strömmar i vattnet eller om det är väldigt blåsigt bör man fästa fast några extra tyngder i nätets nedre hörn, exempelvis några stenar, för att förhindra att nätet driver iväg. Förutom att ett drivande nät kan försvinna så kan det även fastna i stenar eller grenar på botten.
  3. Trä av bit för bit av nätet från stickan vart efter båten åker, tar man av hela nätet från stickan och lägger i båten får man garanterat trassel vid utläggningen förr eller senare.
  4. Tidpunkt. Lägg i sen eftermiddag, tidig kväll och ta upp tidigt morgonen där efter. Låt inte nätet ligga i längre än så då fisken riskerar att börja dö i nätet.
    

  Upptagning av nätet

  Detta är ju givetvis den mest spännande delen av hela fisket men det är viktigt att man inte förivrar sig nu så att man råkar ha sönder sitt nät mer än nödvändigt. Åk fram till flötet och lyft linan. OBS! Det är nu väldigt viktigt att man inte DRAR in nätet mot båten utan att man sakta styr båten efter nätet och lyfter in nätet bit för bit tillbaka upp på stickan igen. Drar man nätet mot båten riskerar man att det fastnar i saker på sjöbotten och går sönder. Har nätet fastnat i botten försök då att lossa det genom att ro så att man testar att dra från lite olika håll, med lite tur får man loss det. Om inte så kan man behöva dra sönder nätet eller i absolut värsta fall klippa av det. 

  Trä som sagt nätet upp på stickan vart efter båten åker fram över nätet, om fisken sitter fast någorlunda lätt och väderförhållandena tillåter så är det bästa att försöka få loss fisken redan i båten. Lossa då fisk efter fisk vart efter som du tar upp en ny bit nät. Är det blåsigt eller svårt att hålla båten still av ex. strömmar eller om fisken trasslat in sig ordentligt så låt fisken sitta kvar i nätet tills du är på land igen.

  Små, spolformade, fiskar kan man oftast trycka igenom maskorna framåt, men om de är större så behöver tas ut åt samma håll som de kom in. Lirka försiktigt trådarna förbi gälar och fenor. Har fisken snurrat in sig i nätet kan man få bli sittandes ett tag för att hitta öppningen att börja trassla ut det hela ifrån. Tålamod och fingerfärdighet är en dygd i dessa situationer!

  Skulle nätet gå sönder och bitar av det blir kvar så försök om möjligt att få upp dessa igen. Gamla nät/nätrester fungerar som dödsfällor för fisk i många år framöver annars!

  Efter fisket

  Efter fisketuren är det dags att plocka ut eventuell kvarvarande fångst ur nätet samt att göra rent nätet. Bästa sättet är att hänga upp nätet mellan två stolpar eller träd, på så vis blir det enklare att plocka ur fisken nätet samt att göra rent det från sjögräs och annat skräp som fastnat i det. Moderna syntetnät är svåra att reparera, är det väldigt små hål kan man helt enkelt ta lite fiskelina och dra ihop hålet. Är det stora hål kan man ta och klippa ut en rektangulär bit runt hålet och klippa ut en passande bit från något annat, kasserat, nät och knyta fast med exempelvis en tunn fiskelina.

  Efter att nätet   är rengjort så låter man det hänga kvar och torka innan man åter igen trär upp det på stickan och lägger undan det tills nästa fisketur


  Alternativ.nu | Om handboken | Support