Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Vad är egentligen en "wiki"?

  Innehållsförteckning
  1. 1. Se även

  En wiki bygger på tanken att kunskap är utspridd bland många personer och att denna kunskap ändras hela tiden och kan behöva uppdateras. I en wiki kan många personer bidra med sin egen lilla pusselbit, och hjälpas åt att bygga upp något större än vad en enda individ kunde klara av att åstadkomma.

  Det finns flera framgångsrika exempel på detta, ett som man direkt kommer att tänka på är Wikipedia. Det har blivit ett fantastiskt uppslagsverk som hela tiden uppdateras efterhand som saker inträffar.

   

  Ordet "wiki" lär komma från Hawaianska och betyda "snabbt." Och det belyser en sida av vad en wiki är för något: Ett snabbt hjälpmedel för att ändra, samla och ordna information på nätet.

  En wiki-wiki skulle tydligen vara namn på en taxi, eller något som är mycket snabbt.

  Wikin realiserar visioner från 1970-talet om hypertexter som enkelt kan läsas, genomsökas och uppdateras.

  Att delta i arbetet med uppbyggnaden av en wiki har även positiva mentala effekter: Det är trevlig att delta i ett kollektiv som bygger upp något fint. Medan du rättar till språkfel i någon annas text lär du dig det som texten handlar om.

  En risk med en wiki är att det läggs in skräp i den, som sedan en läsare tar som sanning. En metod för att undvika detta är att försöka se till att det finns många fler som rensar bort skräp, än vad det finns personer som vill sabotera och lägga in skräp. För att det skall fungera så är det viktigt att så många som möjligt av de som läser i en wiki även enkelt kan gå in och rätta till tokigheter och komplettera brister.

  Den wiki som Handboken utgör, har en hel massa finesser för att göra det enkelt och snabbt att rätta till fel och att komplettera texter. Eller skriva in nya texter. Sökfunktioner, innehållsförteckningar och länkar uppdateras helt automatiskt efterhand som saker skrivs in eller ändras.

  En bra wiki (som den Handboken använder) har även fullständig versionshantering, så att man kan följa hur en text förändrats och vilka som bidragit med vad. Det gör det också enklare att hantera försök till sabotage eller spammande. Det är enkelt att backa tillbaka till en tidigare version.

  En annan styrka med en wiki är att olika personer kan bidra på olika sätt: En person besitter kunskaper och påbörjar en artikel. Någon annan kompletterar med fotografier. Ytterligare någon strukturerar upp och lägger in rubriker. Ännu en annan person länkar nyckelbegrepp till andra sidor i wikin, eller på Internet. Sedan kommer någon annan och tar bort retsamma särskrivningar. Efter en tid lägger någon in nya rön som precis publicerats. Och så vidare. Detta innebär att slutresultatet kan bli något mycket bättre än vad en ensam person klarar av att åstadkomma. Fast ordet "slutresultat" är lite malplacerat i detta sammanhang, eftersom alla artiklar och texter hela tiden både kan och skall vidareutvecklas och förbättras.

  En intressant möjlighet med en wiki är att artiklar också kan påbörjas av personer som saknar kunskaper. Genom att påbörja en artikel med ofullständig information så lockar man kunnigare personer att bidra med sina kunskaper.

   

  Och så vidare.

  bla bla fyll på med mer

  Här kan vi ha en text om att, citat Christina:"... texterna inte är någon enskild skribents, utan att detta är ett grupparbete i ordets bästa bemärkelse, en kollektiv ansträngning där alla kan gå in och ändra/fylla på i varandras texter...."


  Alternativ.nu | Om handboken | Support