Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Gårdspump

  Klassisk gårdspump (gammal hederlig handpump)

   
  En klassisk handdriven gårdspump fungerar med grävd brunn och borrad brunn med rimligt djup. Pumpen klarar att lyfta vatten från max ca 7 m. Det finns djupbrunnsvarianter med tryckcylinder i stativet och förlängningsstänger. Med en sådan kan man nå åtminstone 50 m ned, men det blir mycket pumpande.
   
  Pumpen fryser normalt inte på vintern men gör den det kan man genom att flytta ned pumpcylindern en bit jämfört med standard (till ca 2 m djup) minska frysrisken ytterligare. Skulle pumpen frysa går det att hälla kokande vatten i den via dragstångshålet i toppen och därmed tina den.
   
  Näst efter spann och rep är det en av de enklaste och stabilaste pumpanordningar som finns och bör därför finnas som reserv. 
  gårdspump.jpg
  1) Pumpen
  2) Ledning
  3) Bottenventil
  4) Ledning till motorpump
  5) Ventilationsrör med sil
  6) Släntat med lera så att ytvatten rinner bort från brunnen.
  7) Brunnsväggar av sten
   
  Vid renovering tillkommer t.ex.
  8) Brunnsringar av betong, tätade med cementbruk.
  9) Tjockt lager fint grus.
  10) Fint grus på utsidan av ringarna.
  11) Lera upp till tjälgränsen.
  12) Fint grus upp till marknivå.
  13) Vattendjupet bör vara minst 1,5 m.
  14) Vattendjupet under bottenventilen bör vara minst 0,3 m.
   
  Informationen hämtad från http://www.dinbyggare.se/communicate...e.aspx?id=5215 där tips om renovering finns.
  Länk till tillverkare av gårdspumpar: http://www.gardspump.se/
  Länk till tillverkar av gårdspump som klarar att pumpa 39 m: http://www.leijonpumpen.se/
   

  Alternativ.nu | Om handboken | Support