Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Hydrofor- och hydropressystem

  Innehållsförteckning
  Inga stycken

  Vattenförsörjningen till ett hus eller en gård har flera delar med olika uppgifter.

  • Pumpen flyttar vatten från källan till förbrukaren och skapar vattentryck i systemet.
  • Hydrofor eller hydropress fungerar som ett batteri för vattentryck så att pumpen inte behöver starta så fort man öppnar kranen.
  • Filter och behandlingsanläggningar renar vattnet, förbättrar dess kvalité och tar bort skadliga ämnen.
  • Ledningar och ventiler (kranar) fördelar och begränsar vattenflödet.

  Här ska jag förklara lite om hydropresser och hydroforer samt problem i samband med dessa, jag bortser alltså från vad det är för typ av pump och brunn samt efterbehandling och liknande.

  Hydroforen

  En hydrofor är en tank som innehåller luft.  Vatten pumpas in i eller nära botten av tanken så att luften inne i tanken pressas samman. Man har ställt in tryckströmbrytaren som styr pumpen att den startar pumpen vid något bestämt tryck men stänger av pumpen vid ett annat högre tryck. När trycket är tillräckligt högt stängs alltså pumpen av.

  Om man nu öppnar en kran litegrann så kommer den sammanpressade luften i hydroforen att trycka ut vattnet i ledningen utan att pumpen startar. Om man fortsätter att tappa ur vatten kommer trycket i systemet att minska så att inställt starttryck nås, tryckströmbrytaren slår till och pumpen pumpar in vatten i hydroforen igen.

  Har man alltså en kran står på litegrann en lång stund ska pumpen gå en liten stund, stå stilla ett tag, gå en liten stund, stå stilla ett tag, o.s.v...

  Hydropressen

  En hydropress är en - i vissa avseenden - förbättrad hydrofor. I hydropressen finns en gummiblåsa som vattnet finns i, vattnet kommer alltså inte i kontakt med hydropressens metalldelar eller luften. I övrigt är en hydropress principiellt samma sak som en hydrofor.

  Bekymmer

  Jag kallar nedan hydrofor och hydropress med ett gemensamt namn för trycktank. 

  En trycktank måste ha sin luftkudde. Det är luftkudden som gör att trycktanken kan fungera som ett slags batteri för vattentryck. Om luftkudden blir för liten eller trycket hos luftkudden blir för lågt kommer anläggningen att fungera sämre och pumpen att slitas fortare. En av anledningarna till att ha en trycktank är att minska antalet till- och frånslag som pumpen behöver göra vilket skonar den så att den håller längre.

  Ett tydligt symptom på att luftkudden blivit för liten eller dess tryck för lågt är att pumpen står och slår till och från upprepade gånger även om man bara har en kran står på litegrann.

   

  Fortsättning följer, fyll gärna på.


  Alternativ.nu | Om handboken | Support