Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Åkerbruk

  Innehållsförteckning
  Inga stycken

  Åkerbruk med häst handlar i mångt och mycket om att välja rätt typ av redskap efter både häst och markbeskaffenhet.

  Vilka förutsättningar finns på den egna gården ?

  Antal hästar och av vilken ras ? Tunga kallblod eller små ponnyer ?

  Vad är det för jordart ? Tung kompakt lerjord , eller lätt och lös sandjord ?

  Allt detta spelar in och mer därtill .

  Men här är det kanske bäst att börja i en ände av året så blir det lite mer överskådligt .

  Så då börjar vi med höstbruket som ligger till grund för hela odlingsåret .


  Alternativ.nu | Om handboken | Support