Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Arbetshundar

  Hundar.JPG
  Hunden kallas ofta för människans bäste vän och är troligtvis människans äldsta följeslagare.

  Man har funnit kvarlevor av hundar i människors sällskap så tidigt som 30.000 f.kr i Östasien.

  Den mest typiska brukshunden är idag vakthunden. Men en brukshund är per definition en hund som används för att lösa uppgifter och kan vara allt från draghund och vallhund till terapihundar och hundar i militärtjänst.

  Det finns många åsikter om hur en hund fungerar och hur den bör hanteras.
  Det finns olika åsikter om hur mycket tamdjur en hund är. Även om den har ett vilddjurs ursprung och gener så har den domesticeras under hundratals generationer om inte tusentals.
  Lika viktigt som att förstå sin hunds ursprung är att förstå sitt eget behov av en hund. Varför du skaffar hund.

  Brukshund och/eller sällskapshund

  Hundar är utmärkt sällskap då de är kända för sin vilja till interaktion med sin husse/matte. För att inte tala om den kravlösa kärlek den ger sin fodervärd. En enkel relation där människan har makten. Dock finns flera situationer när människan förlorar den makten och en hund blir otrygg och utagerar på ett sätt där hunden styr delar av flocken/familjen.
  Brukshundar skaffar/uppfostrar de som vill att deras hundar ska utföra en uppgift. Hundar kan lära sig mycket: vakta, valla, spåra, jaga, dra. Det finns även de som sysslar med hundsport och utställning av hundar.
  Olika raser är lämpade för olika uppgifter. Det är mycket svårt att lära en ras något beteende som inte finns i deras anlag.
  Viktigt att notera är att hundar är individer som är lämpade för olika uppgifter/situationer.
  Även om din ras/blandras teoretiskt är lämpad för något så är det så med hundar likt människor, att de är olika begåvade och de har olika personlighet.
  Alla hundägare ser sig nödgade att forma sina hundar i någon utsträckning.

  Uppfostran.

  En väluppfostrad hund interagerar bättre med människor och andra djur. Den fungerar bättre i det mänskliga samhället. Det tjänar hunden på - att anpassa sig. Den blir mer önskad och bättre omhändertagen. Det är hundägarens uppgift att sköta denna anpassning och uppfostra sin hund.
  För att få en hund att lyda, måste den vilja att lyda dig. Den måste ha en meningsfull relation till dig. Du måste tillfredställa hundens behov.

  Hundars behov

  En hund behöver det människor behöver fast på ett annat sätt:
  - Tillgång till mat, eller snarare någon som matar dem.
  - De behöver en flock, att känna att de tillhör det vi människor kallar en familj. En husse/matta som visar att de tycker om dem.
  - De behöver veta sin ställning och uppgift i denna familj/flock.
  - De behöver skydd, det vi kallar ett hem, en sovplats.
  - De behöver få utrymme/tid att leva ut sina instinkter: leka, jaga, valla, vakta (revir), spåra för att inte tala om att få utlopp för sin sexualitet.

  Om du tillfredsställer allt detta så får du en trygg hund.
   

  Människans bästa vän

  Det är nog bra att påpeka att hunden som människans bästa vän och en familjemedlem inte är så okomplicerat. Verkliga familjemedlemmar är med och bestämmer, verkliga familjemedlemmar säljer man inte, eller avlivar om de är sjuka och lider. En verklig bästa väns vänskap är inte avhängigt att du matar dem. Det är gynnsamt för alla parter om du minns att din relation med din hund bygger på att du tillfredställer hundens behov. Det är inte en kravlös relation. Du får egentligen ingen kravlös kärlek från en hund. Du måste motsvara dess behov.

  Länkar

  Grundläggande kunskaper om hundar: http://sv.wikipedia.org/wiki/Hund

   

   


  Alternativ.nu | Om handboken | Support