Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Bo och hägn för getter

  Innehållsförteckning
  1. 1. Bostaden
  2. 2. Stallets inredning
  3. 3. Fårhagen

  Då getter och fårs behov för boende och hägn är snarlika varandra så är texten här nedan inlänkad från motsvarande avdelning under "Får".

  Det man bör tänka på är att getter kräver högre stängsel och, om nät används, finmaskigare nät än till får.gethus.jpg

   

  Denna sidas text är inlänkad ifrån "Får / Bo och hägn" men är applicerbar även till getter.

   

  Får är väldigt lätta djur att hitta bostad åt! Till en mindre besättning får duger ett enkelt skjul, ett gammalt brygghus eller en avdelning i ladan. Får trivs bäst i ouppvärmda utrymmen och bör inte hållas i varma ladugårdar med andra djur. Det allra bästa är om fårens utrymme ligger så att de hela tiden har tillgång till en vinterhage där de gärna tillbringar en stor del av tiden. Man skall dock vara observant på att lamm är känsliga för parasiter, och att dessa finns i stor mängd i en hage som utnyttjats hela vintern av tackorna. För att undvika att lammen får parasiter rekommenderas att man har två rasthagar som man alternerar mellan. Första vintern hålls tackorna i ena hagen fram till att alla har lammat, då släpper man dem i den andra hagen. Nästa vinter får tackorna gå kvar i denna hage fram till att de återigen har lammat, då de släpps i den första hagen igen.

  Denna hage bör ha fått vila från får under hela denna mellanliggande period, alternativt kan man låta andra djur som gäss, hästar eller kor beta här! 

  Bostaden

  Fåren trivs som sagt i enkla bostäder. Drag skall undvikas och detta görs lättast genom att man klär innerväggarna med bräder eller skivor av lämpligt material upp till 1,5 meters höjd över ströbädden. Ovanför denna täta vägg får det gärna vara springor mellan bräderna, detta ger en god ventilation vilket fåren vill ha! 
  Ströbädden bör vara av halm, och man bör försöka få den att brinna för att den skall vara torr och fin för fåren att ligga på, och för att en brinnande bädd ej växer så snabbt på höjden. För att få igång bädden kan man grunda med tex hästgödsel i botten täckt av ett tjockt lager halm eller så kan använda torv och lite gödsel. Detta ger en ordentlig grund att bygga på och när bädden kommit igång behöver man bara strö på ny halm vid behov. Inför lamning är det viktigt att tackorna har det torrt och fint.

  Stallets inredning

  Inredningen i fårstall bör vara löstagbar, allt för att underlätta vid utgödsling. Enkla grindar snickras ihop eller köps och av dessa grindar kan man bygga gruppboxar, gångar och lamningskättar. Vidare behöver fåren en foderhäck av något slag. Får äter inte hö som förorenats, och spillet kan bli stort om man inte har ordnat med en bra foderhäck. Foderhäckarna kan se olika ut beroende på vilket slags grovfoder man använder. Utfodrar man hö löst eller i småbal kan man ha enkla foderhäckar utmed gången och utfodrar man med storbal vill man kanske kunna köra in en hel bal åt gången med traktorn. Tänk på att ge tackorna tillräckligt med utrymme så att de ej trängs runt maten. Detta gäller särskilt under tackornas högdräktighet. 

  far_med_utsikt.jpg
  Viloplats med utsikt

  Fårhagen

  Under vinterperioden (enligt Jordbruksverkets definition, den del av året då det inte sker någon betestillväxt) måste fåren ha tillgång till minst vindskydd (se texten ovan). Övriga året finns inget sådant krav men av hänsyn till djurens välbefinnande bör man se till att det i hagen finns någonstans att söka skydd mot stark sol och regn, om det sedan är en tät gran eller ett vindskydd spelar inte så stor roll. Hagen får inte stängslas med taggtråd, detta är en ren livsfara för fåren, utan de bör istället hägnas in med hjälp av eltråd, fårnät, gärdesgård eller liknande. Det är bra om hagen innehåller lite sten eller bergspartier då fårens klövar slits ned lite mer då, fåren brukar även uppskatta att kunna ligga och vila lite upphöjt så att de har en bra översikt på markerna.


  Alternativ.nu | Om handboken | Support