Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Köttraser

  Kött- och kombinationsraser

  De s.k. kombinationsraserna togs fram runt sekelskiftet 1900. Avelsmålet var att kombinera god köttansättning med god äggläggning. En svår ekvation att få ihop. Till de mer lyckade kan man nog räkna de amerikanska raserna PLR (Plymouth Rock), NWH (New Hampshire), RIR (Rhode Island red), wyandotte och engelska sussex. För den som vill kombinera kött- och äggproduktion och inte tycker att lantraser och värpraser ger tillräckligt stora slaktkroppar kan en kombinationsras vara ett bra val. Att själv blanda ihop sin hushållsflock av olika raser är ett annat alternativ, men man måste tänka på att det kan ta många hönsgenerationer innan man får djuren så stabila vad gäller inre och yttre egenskaper som man vill ha dem. Visst går det att göra med målmedveten selektion, men det finns ju redan "färdiga" bruksraser!

  Vid produktion av slaktkyckling föder man upp s.k. broilers, en hybrid mellan vit stridstupp (Cornish game) och vit PLR-höna. Tidigare även vit NWH. De vanligaste märkena är COBB och ROSS. Denna hybrid är mycket snabbväxande och ger en slaktkropp på ca 1 kg vid 5-6 veckors ålder. Den slaktas redan vid denna ålder eftersom kycklingarna annars får allt för stora problem med hjärta och ben. En mer långsamt växande hybrid (ISA 657) används för framställning av ekologisk slaktkyckling. Den ger en slaktkropp på ca 1,5 kg vid en ålder av 11-12 veckors ålder.

   

  Australorp

  Barnevelder

  Faverolle

  Maran

  New Hampshire

  Orpington

  Plymouth Rock

  Rhode Island red

  Sussex

  Welsumer

  Wyandotte

   

  Källor och lästips:

  Jorbruksverkets infobroschyr nr 17-2005: Ekologisk slaktkyckling, Åsa Odelros, Lena Charpentier och Jackis Lannek. 

  Dokumentet finns som pdf (3 500 Kb).

  Bok: Höns, 2005, Karin Neuschutz, Kristina Odén, Tore Hagman

   


  Alternativ.nu | Om handboken | Support