Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Amerikanska blåbär

  Innehållsförteckning
  1. 1. Allmänt
  2. 2. Odling
   1. 2.1. Pollinering
   2. 2.2. Förökning
   3. 2.3. Samplanteringsväxter
  3. 3. Skörd
  4. 4. Användning
   1. 4.1. Sorter
    1. 4.1.1. Aino
    2. 4.1.2. Alvar
    3. 4.1.3. Augusta
    4. 4.1.4. Aurora
    5. 4.1.5. Berkeley
    6. 4.1.6. Blomidon
    7. 4.1.7. Bluetta
    8. 4.1.8. Bluecrop
    9. 4.1.9. Bluegold
    10. 4.1.10. Bluejay
    11. 4.1.11. Blueray
    12. 4.1.12. Bluetta
    13. 4.1.13. Brigitta
    14. 4.1.14. Brunswick
    15. 4.1.15. Caroline Blue
    16. 4.1.16. Chandler
    17. 4.1.17. Chignecto
    18. 4.1.18. Chippewa
    19. 4.1.19. Collins
    20. 4.1.20. Coville
    21. 4.1.21. Cumberland
    22. 4.1.22. Darrow
    23. 4.1.23. Denise Blue
    24. 4.1.24. Dixi
    25. 4.1.25. Draper
    26. 4.1.26. Duke
    27. 4.1.27. Earliblue
    28. 4.1.28. Elizabeth
    29. 4.1.29. Elliot
    30. 4.1.30. Emil
    31. 4.1.31. Friendship
    32. 4.1.32. Fundy
    33. 4.1.33. Greenfield
    34. 4.1.34. Hardyblue
    35. 4.1.35. Hele
    36. 4.1.36. Herbert
    37. 4.1.37. Hortblue Poppins
    38. 4.1.38. Ivanhoe
    39. 4.1.39. Jersey
    40. 4.1.40. Lateblue
    41. 4.1.41. Legacy
    42. 4.1.42. Liberty
    43. 4.1.43. Nelson
    44. 4.1.44. Northblue
    45. 4.1.45. Northcountry
    46. 4.1.46. Northland
    47. 4.1.47. Northsky
    48. 4.1.48. Nui
    49. 4.1.49. Olympia
    50. 4.1.50. Oskar
    51. 4.1.51. Ozark Blue
    52. 4.1.52. Patriot
    53. 4.1.53. Puru
    54. 4.1.54. Putte
    55. 4.1.55. Redskin
    56. 4.1.56. Reka
    57. 4.1.57. Rubel
    58. 4.1.58. Sierra
    59. 4.1.59. Spartan
    60. 4.1.60. St. Cloud
    61. 4.1.61.  Sunrise
    62. 4.1.62. Sunshine Blue
    63. 4.1.63. Toro
    64. 4.1.64. Weymouth
  5. 5. Näringsinnehåll
   1. 5.1.
    1. 5.1.1. Antoxidanter
    2. 5.1.2.
  6. 6. Källor

  Vaccinium sp.

  Familjen Ericaceae

  Allmänt

  Det finns många blåbärsarter i nordamerika. Höjden varierar från 15 cm till ett par meter.

  V. angustifolium och V. myrtilloides kallas lowbush blueberries. Angustifolium är mycket härdig och växer långt norrut. Blommorna är vita och sitter i klasar. Buskarna är 30 - 45 cm höga. De trivs i både torvjord och sand som har ett pH på 2,8 till 6,0. I USA brukade man bränna markerna där blåbären växte för att få en bra skörd. Även idag bränner man ner blåbären vartannat år där det inte går att klippa dem med maskin.

  V. corymbosum är en av de sk highbush blueberries. Den bildar den genetiska basen för de amerikanska blåbären som man kan köpa i Sverige. De flesta sorterna är dock hybrider med andra amerikanska arter. Busken kan bli upp till 3 m hög. Blommornas färg varierar från vit till röd beroende på sort.

  V. ashei och V. darrowii är högvuxna arter som finns i södra USA. De är inte härdiga i Sverige men de finns ibland i stamtavlan till härdiga sorter.

  Odling

  Trädgårdsblåbär ska som de flesta bär stå soligt för en god skörd. De trivs dock utmärkt i skugga men blir då högre och ger inte så stor skörd.

  Jorden ska ha ett lågt pH och vara mullrik. Okalkad torv bör utgöra grunden i jordblandningen, sedan kan man blanda i eklöv och barr samt lite grus för att tjälen ska gå ur jorden lite snabbare. Täck gärna jorden varje år med några centimeter organiskt material tex barr, eklöv eller täckbark.

  Gödsling kan ske med vanligt fullgödsel. Blåbär föredrar kväve i form av ammonium framför nitrit så kontrollera att ditt fullgödsel inte bara innehåller nitrit. Odlar du "ekologiskt" så undvik fastgödsel. Det höjer jordens pH. Urin eller blodmjöl går bra.

  Beskärningen utförs på senvintern. Busken ska ínte ha mer än 10 - 12 huvudgrenar. Grenarna bör inte vara äldre än 5 - 6 år. När busken blivit lite äldre så tar du bort de två äldsta grenarna och behåller två nya. Beskär man busken hårdare så blir skörden lägre men bären blir större vilket är lönsamt om man odlar till avsalu.

  Pollinering

  De flesta moderna sorter är sjävfertila men skörden ökar något om man har fler sorter. Har du en större odling så är det bra att hyra in några humlebon eller bikupor för att få en bättre pollinering. Humlor är effektivare än bin vid låga temperaturer vilket är viktigt att tänka på om man har tidigblommande sorter.

  Förökning

  V. angustifolium förökas bäst med örtartade sticklingar alternativt med delning eftersom den sprider sig med rhizomer. Highbush blåbär kan förökas med vedartade eller örtartade sticklingar. Vilket som är bäst är helt beroende på sorten. Bluecrop är lätt att rota med örtartade sticklingar medan Duke är lättare att föröka med vedartade.

  Samplanteringsväxter

  Amerikanska blåbär passar bra i en plantering med prydnadsväxter. Blommorna är inte så stora men vackra och höstfärgerna är mycket dekorativa. En typisk surjordsväxt som passar bra ihop med blåbär är rhododendron som finns i olika storlekar med olika blomfärger. (Azalea är en lövfällande rhododendron.) Höstljung och höstgentiana ger planteringen färg på hösten. Ätliga växter som är lämpade för surjordsrabatten är tranbär, lingon, vaktelbär, Vaccinium praestans och hjortron.

  Skörd

  Det normala i Sverige är att plocka för hand. I Tyskland har man börjat plocka med maskiner som lossar mogna bär med tryckluft. Vill man ha goda bär är det viktigt att de plockas helt mogna. På många sorter krävs det en hel del erfarenhet för att se när bären är helt mogna. Några sorter får bättre smak efter ett par dagars lagring.

  Användning

  Bären från amerikanska blåbär används på samma sätt som svenska. Tänk bara på att de amerikanska är sötare så var lite försiktig med sockret.

  Sorter

  Aino

  Finsk sort som blir 80 - 90 cm hög med ganska små bär.

  Alvar

  Finsk sort , ganska små bär

  Augusta

  Lowbush, 15cm, självsteril, lättförökad, bären mognar samtidigt.

  Aurora

  Berkeley

  Highbush. Kraftig, högväxande, produktiv, stora bär.

  Blomidon

  Lowbush, 25cm, självfertil, lättförökad, bären mognar samtidigt.

  Bluetta

  Bluecrop

  Highbush, ganska gammal sort, en av de vanligaste i odling, kraftigt växande, kräver mycket beskärning, bären mognar under en lång period, mogna bär är goda, en bra sort för hemträdgården

  Bluegold

  Highbush,  drygt en meter hög, vita blommor, lättplockad, bra skörd, gul höstfärg

  Bluejay

  Highbush, upp till två meter hög, medelstor skörd, senblommande

  Blueray

  Highbush, kraftigväxande, stora bär, fin höstfärg

  Bluetta

  90 - 120 cm hög, medelstora bär med bra smak, mycket fin höstfärg, bra sort för hemträdgården.

  Brigitta

  Highbush, härdig, kraftigväxande, blommar sent och mognar sent, stora bär med bra smak, bären är ovanligt lagringsdugliga

  Brunswick

  Lowbush, 30cm, självsteril, bären mognar samtidigt, ojämt bördig, mycket bra smak

  Caroline Blue

  Chandler

  Highbush, krafigväxande, mycket stora bär, lite ömtålig för kraftig kyla.

  Chignecto

  Lowbush, växer kraftigt, lättförökad, bären i klasen mognar ojämt, utmärkt smak

  Chippewa

  70 - 100 cm hög, bärvikt ca 2 gram, skörd 4 - 6 liter per buske

  Collins

  Highbush, kraftigvaxande buske med lite ojämna skördar.

  Coville

  Highbush, härdig, kraftigväxande, stora bär med bra smak, mognar sent, troligen bara odlingsvärd i zon 1

  Cumberland

  Lowbush, 25cm, självsteril, bären mognar samtidigt, mycket bra smak

  Darrow

  Denise Blue

  Dixi

  Draper

  Highbush, ca 1,5 m hög, kort mognadsperiod, goda bär med utpräglad smak, bärvikt: 1,6 gram, sorten är lite känslig för fuktiga platser

  Duke

  Highbush, kraftigväxande, blommar sent vilket är bra vid sena nattfroster. Mognar relativt tidigt. Väl samlad mognadstid så få plockningar, Goda bär med bra lagringsegenskaper. Odlas kommersiellt i Sverige. Rekommenderas

  Earliblue

  Tidigmognande sort från Amerika. Kräver väldränerad jord. medelstora bär.

  Elizabeth

  Elliot

  En av de absolut senast mogna sorterna. Hinner troligen bara mogna i zon 1.

  Emil

  En svensk hybrid med angustifolia. Ca 70 cm hög med små, goda bär. Bra sort för hemträdgården men kommersiellt ointressant.

  Friendship

  120 cm hög. Bra smak och hög halt av antoxidanter.

  Fundy

  Lowbush, 45cm, självsteril, bra smak

  Greenfield

  Hardyblue

  Highbush, växer kraftigt, ovanligt tolerant för olika jordar, vacker höstfärg. mycket söta bär

  Hele

  Finsk lowbush, 20 - 50 cm hög.

  Herbert

  Highbush, stora bär, utmärkt smak , känslig för olämplig jord.

  Hortblue Poppins

  Ivanhoe

  Highbush. Kraftigväxande buske med stora bär. Bären har dålig hållbarhet på busken.

  Jersey

  Lateblue

  Legacy

  Highbush, 160 - 180 cm hög, 14 mm stora bär, kan vara lite köldkänslig

  Liberty

  Nelson

  Highbush, kraftigväxande mad många grenar, medelstora bär med medlmåttig smak, mycket fin höstfärg

  Northblue

  50 - 75 cm hög. Vacker planta med stora, välsmakande bär.

  Northcountry

  90 cm. Tidigt mognande. Bra smak. Fin, röd höstfärg.

  Northland

  Highbush, 120 cm hög, härdig sort som är ganska tolerant med avseende på jorden, medelstora bär, medelmåttig smak.

  Northsky

   

  Nui

  Highbush, 120 - 160 cm hög, stora bär ( 2,1 g ), bra smak men bären måste vara ordentligt mogna, sorten är lämplig till växthusodling

  Olympia

  Highbush, kraftig buske med många grenar, medelstora bär, känslig för sen nattfrost.

  Oskar

  Ozark Blue

  Patriot

  Highbush, blommar tidigt, härdig, tål lite fuktigare miljöer, bra smak när bären är helt mogna, bären mognar under en kort period, fin höstfärg, förekommer i kommersiella odlingar i Sverige

  Puru

  Highbush, stora bär med utmärkt smak

  Putte

  En svensk hybrid med angustifolium. 70 cm hög med små, goda bär. Utmärkt sort för hemträdgården men olönsam i en kommersiell odling.

  Redskin

  Reka

  Highbush, 170 - 200 cm hög, stora bär ( 1,8 g ) med mycket bra smak, odlas kommersiellt i Tyskland och Sverige.

  Rubel

  Highbush, 210 cm, gammal vildinsamlad sort, små bär med bra smak, ovanligt hög halt av antioxidanter.

  Sierra

  Spartan

  High bush, 1,5 - 1,8 meter hög, upprättväxande, senblommande, stora bär med fin smak, kräver bara två plockningar.

  St. Cloud

  Sunrise

  Sunshine Blue

  90 cm, tål ett pH på något över 6, mycket vacker, nästan vintergrön, dåligt härdig i Sverige men perfekt för en vinterträdgård.

  Toro

  Highbush, stora bär i stora klasar, bra smak, fin höstfärg

  Weymouth

   

  Näringsinnehåll

  Redigera sektion

  Följande uppgifter kommer från USDA National Nutrient Database. Samtliga siffror gäller för 100 gram färska bär. Det är viktigt att tänka på att näringsinnehållet beror på vilken sort det är, årsmån och gödsling men tabellen ger en god uppfattning om ev nytta med att äta amerikanska blåbär.

  Energi                57 Kcal

  Protein               0,74 g

  Fett                    0,33 g

  Kolhydrater      14,49 g

  Fibrer                 2,40 g

  Aska                   0,24 g

  Vatten              84,21 g

  Kalcium               6,00 mg

  Koppar                0,06 mg

  Järn                     0,28 mg

  Magnesium         6,00 mg

  Mangan              0,34 mg

  Fosfor                12,00 mg

  Kalium                77,00 mg

  Selen                   0,10 mikrogram

  Natrium                1,00 mg

  Zink                      0,16 mg

  Vitamin C              9,70 mg

  Thiamin                 0,04 mg

  Riboflavin              0,04 mg

  Niacin                    0,42 mg

  Pantoensyra         0,12 mg

  Vitamin B6             0,05 mg

  Folsyra                  6.00 mikrogram

  Vitamin A               54 IU

  Vitamin E               0,57 mg Alfa tocopherol ekvivalentar


  Antoxidanter

  Redigera sektion

  Cyanidin               15,02 mg

  Delphinidin            29,54 mg

  Malvidin                 49,21 mg

  Peonidin                  7,05 mg

  Petunidin               11.73 mg

  Epicatechin              1,11 mg

  Myricetin                  0,82 mg

  Quercetin                 3,11 mg

   

   

  Källor

  Dierking: Blaubeer-Anbau aus der Sicht des Praktikers

  Lee Reich: Uncommon Fruits for every garden

  Jennifer Trehane: Blueberries, Cranberries and Other Vacciniums

  Barbara L. Bowling: The Berry Growers Companion

  Leif Blomqvist: Trädgårdens bär


  Alternativ.nu | Om handboken | Support